Obstarávanie

Územný plán zóny Krasňany


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mestská časť Bratislava - Rača
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
44 200,00
Konečná suma(Bez DPH):
26 250,00
Zaplatené:
59.38%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
71410000-5
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je výber spracovateľa Územného plánu zóny Krasňany, ktorý bude vypracovaný v súlade s ustanoveniami zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
AŽ PROJEKT s.r.o. 4 31 500,00 20% EUR 27. Február 2015 52723

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov URBAN studio s.r.o. 4. Marec 2015 4. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/313904/content/137268/download","filename":"ponuka_URBANstudio.pdf"}]
Ponuky uchádzačov AŽ PROJEKT s.r.o. 4. Marec 2015 4. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/313928/content/298638/download","filename":"ponuka_AZProjekt.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 4. Marec 2015 4. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/313907/content/137216/download","filename":"info_vyhodnotenie.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 4. Marec 2015 4. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/313916/content/137363/download","filename":"zapisnica_vyhodnotenie.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 17. Október 2014 17. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/313898/content/137706/download","filename":"SP_UPZKrasnany.pdf"}]
Ponuky uchádzačov SB Partners, s.r.o. 4. Marec 2015 4. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/313901/content/137204/download","filename":"ponuka_SBPartners.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 4. Marec 2015 4. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/313910/content/137284/download","filename":"zapisnica_splnpodmienok.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 4. Marec 2015 4. Marec 2015 []
Správa o zákazke Správa o zákazke 4. Marec 2015 4. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/313919/content/137511/download","filename":"SpravaOzakazkach_9_6.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 4. Marec 2015 4. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/313913/content/137235/download","filename":"zapisnica_ostatne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/313913/content/137236/download","filename":"zapisnica_kriteria.pdf"}]
Zmluva Zmluva 4. Marec 2015 4. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/313925/content/298631/download","filename":"Zc2_41_AZProjekt_scan.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×