Obstarávanie

Košice-rekonštrukcia hate Vyšné Opátske


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
2 914 233,00
Konečná suma(Bez DPH):
2 663 601,00
Zaplatené:
91.39%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45240000-1
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Rieka Hornád preteká intravilánom mesta Košice v dĺžke cca 12 km a v rkm 135,100 je vybudovaná hať Vyšné Opátske. Predmetná vodná stavba bola vybudovaná za účelom zlepšenia vodohospodárskych pomerov v povodí. Hlavným účelom vodného diela je umožnenie odberu vody pre U.S. Steel, s.r.o. definitívnym odberným objektom cca 410 m nad haťou. Stavebné časti objektov sú primerané stavu vodohospodárskej stavby po takmer 50-ročnej prevádzke. U stavebných betónov sa prejavuje degradácia povrchu betónov a technologické zariadenia sú už značne opotrebované. Okrem údržby zatiaľ nebola vykonaná komplexná obnova zariadení, čo má za následok, že hradiace klapky sú skorodované a môžu sa stať neovládateľnými, následne tiež pri potrebe vyhradenia počas povodní môžu spôsobiť vybreženie Hornádu a zaplavenie priľahlého územia. Výsledkom projektovanej rekonštrukcie je zabezpečenie požadovanej kapacity hate počas povodňových stavov, čím sa zvýši a zabezpečí protipovodňová ochrana dotknutého územia o rozlohe 60 ha, kde spadá aj časť mesta Košice. Technologické zariadenia stavby sú silne skorodované a čiastočne nefunkčné. Regulovanie zvýšených prietokov je tak obmedzené. Počas povodňových prietokov môže dôjsť k vzniku nepredvídaných situácii pri samotnej manipulácii s technologickými zariadeniami, následkom čoho môže dôjsť k vybreženiu vody z koryta toku Hornád na jeho ľavú stranu, a tým ohroziť súkromný majetok obyvateľov aj majetok mesta. Rekonštrukciou predmetného diela predídeme týmto skutočnostiam.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Chemkostav, a.s. 5 2 663 601,00 0% EUR 22. Apríl 2015 52671

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov PSJ HYDROTRANZIT, A.S. 29. Apríl 2015 29. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/279529/content/123760/download","filename":"Ponuka-PSJ-Hydrotranzit.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 24. September 2014 24. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/279547/content/123837/download","filename":"SO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/279547/content/123838/download","filename":"PS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/279547/content/123839/download","filename":"KL + rekapitulacia.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 26. Marec 2015 26. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/279571/content/123832/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk § 44 ods.2.pdf"}]
Ponuky uchádzačov COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. 29. Apríl 2015 29. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/279523/content/123791/download","filename":"Ponuka-Combin.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Skupina ZIPP-INPEK, ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o., 29. Apríl 2015 29. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/279526/content/123814/download","filename":"Ponuka ZIPP-INPEK.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 29. Apríl 2015 29. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/279541/content/123828/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk časť KRITÉRIÁ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/279541/content/123829/download","filename":"Zápisnica z otvárnia ponúk časť OSTATNÉ.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 28. Apríl 2015 28. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/279520/content/123780/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 10. September 2014 10. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/279514/content/123750/download","filename":"Súťažné podklady - hať V Opátske.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/279514/content/123751/download","filename":"1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/279514/content/123752/download","filename":"2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/279514/content/123753/download","filename":"3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/279514/content/123754/download","filename":"4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/279514/content/123755/download","filename":"5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/279514/content/123756/download","filename":"6.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie o predĺžení lehoty viazanosti ponúk 26. Marec 2015 26. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/279568/content/123810/download","filename":"Oznámenie o predĺžení lehoty viazanosti ponúk.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 29. Apríl 2015 29. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/279538/content/123819/download","filename":"Zápisnica o posúdení podmienok účasti-úplná.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/279538/content/123820/download","filename":"Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti.pdf"}]
Ponuky uchádzačov DÚHA, a.s. 29. Apríl 2015 29. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/279532/content/123797/download","filename":"Ponuka-Dúha.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 28. Apríl 2015 28. Apríl 2015 []
Iný dokument k zákazke Informácia o otváraní časti KRITÉRIÁ 30. Január 2015 30. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/279565/content/123858/download","filename":"§ 41 KRITÉRIÁ.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Iný dokument k zákazke 29. September 2014 29. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/279556/content/124322/download","filename":"Vysvetlenie SP -odpoveď I..pdf"}]
Zmluva Zmluva 28. Apríl 2015 28. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/279517/content/123719/download","filename":"Zmluva o dielo.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 29. Apríl 2015 29. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/279544/content/123845/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk v časti Kritériá.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/279544/content/123846/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk v časti Ostatné.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Chemkostav, a.s. 29. Apríl 2015 29. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/279535/content/123806/download","filename":"Ponuka-Chemkostav.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Zmluva o dielo č. 553/2015-PR 16. December 2015 16. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/279553/content/124074/download","filename":"Suma skutočne uhradeného plnenia - Vyšné Opátske.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP II. 30. September 2014 30. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/279559/content/123863/download","filename":"Vysvetlenie SP -odpoveď II.-CZ 18453.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia o otváraní časti OSTATNÉ 3. Október 2014 3. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/279562/content/123862/download","filename":"§ 41 OSTANÉ.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 16. December 2015 16. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/279550/content/123864/download","filename":"Odovzdávací protokol - Vyšné Opátske.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×