Obstarávanie

Rekonštrukcia kaštieľa Vihorlatské múzeum v Humennom


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Prešovský samosprávny kraj
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
1 971 631,00
Konečná suma(Bez DPH):
1 942 052,50
Zaplatené:
98.49%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45212313-3
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Objekt SO 01 Vonkajšie fasády rieši kompletnú sanáciu stavby nad úrovňou terénu, sanáciu stavby pod úrovňou terénu, odvlhčenie muriva a kanalizácia, problematiku jestvujúcich výplňových konštrukcií-okien, dverí-ich repasáciu a prípadnú výmenu, výmenu vstupnej brány, obnovu vonkajších fasád, oprava mostíka pred hlavným vstupom, odstránenie terasy na západnej strane. Objekt SO 02 rieši výmenu konštrukčných vrstiev balkóna, opravu odvodnenia balkóna, opravu a ošetrenie existujúceho zábradlia a statiku. Objekt SO 03 rieši sanáciu jestvujúceho podkrovia stavby a predpokladá sa výmena jestvujúceho reziva, ošetrenie ostávajúceho reziva, opravu strechy, statické zabezpečenie krovu, zateplenie časti stropu a bleskozvod. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Metrostav a.s. 5 2 330 463,00 20% EUR 13. Máj 2015 52415

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 18. Júl 2014 18. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/264492/content/118294/download","filename":"vyhodn_MUZ HN_PROFIL.pdf"}]
Zmluva Zmluva 19. Máj 2015 19. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/264486/content/118830/download","filename":"zmluva_Metrostav.pdf"}]
Ponuky uchádzačov PKB invest , s.r.o. 14. Máj 2015 14. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/264498/content/118661/download","filename":"pkb.pdf"}]
Ponuky uchádzačov DÚHA, a.s. 14. Máj 2015 14. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/264507/content/118098/download","filename":"Duha.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Metrostav a.s. 14. Máj 2015 14. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/264501/content/118847/download","filename":"metrostav.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 17. Apríl 2014 17. Apríl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/264480/content/118430/download","filename":"SP_MUZ_HN.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 14. Máj 2015 14. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/264513/content/118301/download","filename":"4_zapis z otv obalok_KRITERIA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/264513/content/118302/download","filename":"návrhy MUZ HN.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/264513/content/118303/download","filename":"prezenčka_MUZ HN.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 14. Máj 2015 14. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/264510/content/118162/download","filename":"2_zapis z otv obalok_OST_MUZ HN.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/264510/content/118163/download","filename":"3_kontr. harok_ OST.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 19. Máj 2015 19. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/264489/content/118147/download","filename":"SPRÁVA_MUZ HN_stavba.pdf"}]
Ponuky uchádzačov „Združenie Chemkostav- BETPRES- UNISTAV- Rekonštrukcia kaštieľa Vihorlatské múzeum v Humennom“ 14. Máj 2015 14. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/264504/content/119054/download","filename":"chemko.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 14. Máj 2015 14. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/264483/content/118671/download","filename":"5_zapis z vyhodnotenia_KRITERIA.pdf"}]
Ponuky uchádzačov EURO-BUILDING, a.s. 14. Máj 2015 14. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/264495/content/118427/download","filename":"eurobuilding.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×