Obstarávanie

Údržba zelene školských areálov


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mestská časť Bratislava - Rača
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
34 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
17 618,33
Zaplatené:
51.81%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
77300000-3
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmetom obstarávania je poskytnutie služby údržby zelene školských areálov v zriaďovacej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava Rača počas jarných, letných a jesenných mesiacov v období 04/2015 11/2016.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
MIDDLEMAN s. r. o. 9 21 142,00 20% EUR 20. Máj 2015 52389

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 22. Máj 2015 22. Máj 2015 []
Ponuky uchádzačov DEAL&WIN, s.r.o. 29. Máj 2015 29. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/313985/content/137420/download","filename":"ponuka_DealWin.pdf"}]
Ponuky uchádzačov AB Facility s.r.o. 29. Máj 2015 29. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/313943/content/298639/download","filename":"ponuka_Facility.pdf"}]
Zmluva Zmluva 22. Máj 2015 22. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/313973/content/298640/download","filename":"Zc157_Middleman_scan.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 25. Február 2015 25. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/313940/content/137544/download","filename":"SP_UdrzbaZelene.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 25. Máj 2015 25. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/313976/content/298644/download","filename":"zapisnica_splneniepodm.pdf"}]
Ponuky uchádzačov MIDDLEMAN, s.r.o. 29. Máj 2015 29. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/313961/content/137249/download","filename":"ponuka_Middleman.pdf"}]
Ponuky uchádzačov FISA spol. s r.o. 29. Máj 2015 29. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/313955/content/137449/download","filename":"ponuka_Fisa.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 18. Máj 2015 18. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/313967/content/137460/download","filename":"info_vyhodnotenie.pdf"}]
Ponuky uchádzačov MARIÁN DEMKO 29. Máj 2015 29. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/313949/content/137262/download","filename":"ponuka_Demko.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 25. Máj 2015 25. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/313982/content/137282/download","filename":"Zápisnica_vyhodnotenie.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 18. Máj 2015 18. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/313964/content/137301/download","filename":"SpravaOzakazkach.pdf"}]
Ponuky uchádzačov UMYTO s.r.o. 29. Máj 2015 29. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/313958/content/137527/download","filename":"ponuka_Umyto.pdf"}]
Ponuky uchádzačov RUGOS, s.r.o. 29. Máj 2015 29. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/313952/content/137302/download","filename":"ponuka_Rugos.pdf"}]
Ponuky uchádzačov SITIS a.s. 29. Máj 2015 29. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/313946/content/137218/download","filename":"ponuka_Sitis.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 25. Máj 2015 25. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/313979/content/137241/download","filename":"zapisnica_Kriteria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/313979/content/137242/download","filename":"zapisnica_Ostatne.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×