Obstarávanie

Univerzálna výmenná nadstavba - 1 ks nová.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
58 300,00
Konečná suma(Bez DPH):
53 500,00
Zaplatené:
91.76%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
34224200-5
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Univerzálna výmenná nadstavba prispôsobená v lete na vysprávky ciest tryskovou metódou a v zime na posyp inertným materiálom - nová - množstvo 1 ks, vrátane zaškolenia obsluhy v počte 5 osôb v mieste dodania predmetu zákazky. Predmet zákazky sa požaduje s nasledovnými funkciami a parametrami: - optimálnym využitím celkovej a užitočnej hmotnosti vozidla vzhľadom k súčtu hmotnosti: naplneného zásobníka nadstavby min. 7 m3, a naplnených nádrží na emulziu o objeme min. 1400 l; - pohon nadstavby od komunálnej hydrauliky nosiča výmenných nadstavieb; - objem násypky na kamenivo min. 7 m3; - násypka na kamenivo musí byť delená v pomere 2 ku 3 pre možnosť použitia dvoch rôznych frakcií kameniva; - objem nádrže na emulziu min. 1400 l s vlastným ohrevom (PB propán bután), izoláciou nádrže hrúbky min 50 mm a dostatočným odvetraním nádrže; - prísunom kameniva dvomi závitovkami zabezpečujúcimi pri každom pracovnom režime kamenivo v dostatočnom množstve a s požadovanou sypkosťou; - vyhotovením zásobníka z dostatočnou odolnosťou, odpovedajúcou povrchovou úpravou (antikorózny ochranný náter ) resp. správnou voľbou materiálu minimálnej hrúbky 3 mm voči dlhodobým negatívnym účinkom používaného kameniva; - zabezpečením dávkovania kameniva za každých poveternostných podmienok; - odnímateľné zabezpečenie zásobníka voči vniknutiu nadrozmerných predmetov pri jeho plnení nad veľkosť 10 cm (napr. kovový rošt) s dostatočnou pevnosťou voči rázom a prehybom; - ochranou zásobníka materiálu voči zrážkovej vlhkosti jeho zakrytím a zaistením v prepravnej polohe voči samovoľnému otváraniu tlakom náporového vzduchu (napr. plachtová kapotáž); - osvetlením zásobníka univerzálnej nadstavby a pracovného priestoru; - aplikátor - pracovné rameno v lete, dosah 4-5 m, s pneumatickým nadľahčovaním (umiestneným vzadu na nadstavbe); - hlavný ovládací panel univerzálny umiestnený v kabíne vozidla; - ovládanie všetkých funkcií univerzálnej nadstavby elektricky z miesta obsluhy(ramena); - nadstavbu dovybaviť ručnou lištou a hadicou dĺžky min.4m na zalievanie špár emulziou; - nadstavbu dovybaviť plastovou nádržou na vodu o objeme min. 300 l; - nadstavbu dovybaviť prefukom vzduchu od podvozku pre možnosť lepšieho vyčistenia zariadenia po práci; - nadstavbu dovybaviť na zadnom čele dvomi oranžovými majákmi a veľkou výstražnou šípkou (výstražnými svetlami min. 13 ks) a bezpečnostným šrafovaním, pre zvýšenie bezpečnosti osádky pri práci; - nadstavbu dovybaviť odkladacími stojanmi, ktoré umožňujú uloženie, montáž resp. demontáž jednomužnou obsluhou bez použitia ďalších zdvíhacích zariadení; - farebné prevedenie RAL 2011 s bezpečnostným šrafovaním okrajových častí s doplnením odrazovými sklami a odrazovými doskami; - súčasťou dodávky je kompletná dokumentácia na nadstavbu so schválením nadstavby na premávku po pozemných komunikáciách SR a zaškolenie obsluhy.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
KOBIT - SK, s.r.o. 3 64 200,00 20% EUR 18. Máj 2015 52296

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Súťažné podklady Súťažné podklady 12. Február 2015 12. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3960/content/316/download","filename":"SP-nadstavba.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 18. Máj 2015 18. Máj 2015 []
Správa o zákazke Správa o zákazke 18. Máj 2015 18. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3966/content/679/download","filename":"SpravaOzakazkach_9_6.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia KZ č. 40/2015 12. Jún 2015 12. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3972/content/261/download","filename":"FA-TURBO.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 18. Máj 2015 18. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3984/content/344/download","filename":"Zápisnica z otvárania-časť Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3984/content/345/download","filename":"Zápisnica z otvárania-časť Kritéria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3984/content/346/download","filename":"Príloha č. 1 k Zápisnici z otv..pdf"}]
Zmluva Zmluva 18. Máj 2015 18. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3978/content/304/download","filename":"KZ-40-2015-TURBO-Kobit.pdf"}]
Ponuky uchádzačov KOBIT-SK, s.r.o. 18. Máj 2015 18. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3963/content/593/download","filename":"KOBIT - Ostatne - Univerzalna vymenna nadstavba - 1ks nova -x.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3963/content/594/download","filename":"KOBIT - Kriteria - Univerzalna vymenna nadstavba - 1ks nova.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3963/content/595/download","filename":"KOBIT - Sutazny navrh - Univerzalna vymenna nadstavba - 1 ks nova - x.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 15. Máj 2015 15. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3975/content/265/download","filename":"Inf.podľa §44 ods.2.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 18. Máj 2015 18. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3987/content/269/download","filename":"Zápisnica z otvárania-časť Ostatné.pdf"}]
Ponuky uchádzačov MTM Tech Slovakia, s.r.o. 18. Máj 2015 18. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3996/content/384/download","filename":"MTM TECH Slovakia - Súťažný návrh.pdf"}]
Ponuky uchádzačov REDOX, s.r.o. 18. Máj 2015 18. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3993/content/325/download","filename":"scan ostatné.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3993/content/326/download","filename":"scan kritériá.PDF"}]
Zápisnica Zápisnica 18. Máj 2015 18. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3990/content/702/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3990/content/703/download","filename":"Príloha č. 1 k Zápisnici z otv..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3990/content/704/download","filename":"Príloha č. 2-samostatné hodnotenie-písomné ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3990/content/705/download","filename":"Príloha č. 2-celkové vyhodnotenie-pís.ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3990/content/706/download","filename":"Príloha č. 3-samostatné hodnotenie-EA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3990/content/707/download","filename":"Príloha č. 3-celkové vyhodnotenie-EA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3990/content/708/download","filename":"priebeh_elektronickej_aukcie_8252974790.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3990/content/709/download","filename":"vysledne_poradie_elektronickej_aukcie_8252974790.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 12. Jún 2015 12. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3969/content/775/download","filename":"Odovzdávajúci protokol.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×