Obstarávanie

Univerzálna výmenná nadstavba - 1 ks nová.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
58 300,00
Konečná suma(Bez DPH):
53 500,00
Zaplatené:
91.76%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
34224200-5
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Univerzálna výmenná nadstavba prispôsobená v lete na vysprávky ciest tryskovou metódou a v zime na posyp inertným materiálom - nová - množstvo 1 ks, vrátane zaškolenia obsluhy v počte 5 osôb v mieste dodania predmetu zákazky. Predmet zákazky sa požaduje s nasledovnými funkciami a parametrami: - optimálnym využitím celkovej a užitočnej hmotnosti vozidla vzhľadom k súčtu hmotnosti: naplneného zásobníka nadstavby min. 7 m3, a naplnených nádrží na emulziu o objeme min. 1400 l; - pohon nadstavby od komunálnej hydrauliky nosiča výmenných nadstavieb; - objem násypky na kamenivo min. 7 m3; - násypka na kamenivo musí byť delená v pomere 2 ku 3 pre možnosť použitia dvoch rôznych frakcií kameniva; - objem nádrže na emulziu min. 1400 l s vlastným ohrevom (PB propán bután), izoláciou nádrže hrúbky min 50 mm a dostatočným odvetraním nádrže; - prísunom kameniva dvomi závitovkami zabezpečujúcimi pri každom pracovnom režime kamenivo v dostatočnom množstve a s požadovanou sypkosťou; - vyhotovením zásobníka z dostatočnou odolnosťou, odpovedajúcou povrchovou úpravou (antikorózny ochranný náter ) resp. správnou voľbou materiálu minimálnej hrúbky 3 mm voči dlhodobým negatívnym účinkom používaného kameniva; - zabezpečením dávkovania kameniva za každých poveternostných podmienok; - odnímateľné zabezpečenie zásobníka voči vniknutiu nadrozmerných predmetov pri jeho plnení nad veľkosť 10 cm (napr. kovový rošt) s dostatočnou pevnosťou voči rázom a prehybom; - ochranou zásobníka materiálu voči zrážkovej vlhkosti jeho zakrytím a zaistením v prepravnej polohe voči samovoľnému otváraniu tlakom náporového vzduchu (napr. plachtová kapotáž); - osvetlením zásobníka univerzálnej nadstavby a pracovného priestoru; - aplikátor - pracovné rameno v lete, dosah 4-5 m, s pneumatickým nadľahčovaním (umiestneným vzadu na nadstavbe); - hlavný ovládací panel univerzálny umiestnený v kabíne vozidla; - ovládanie všetkých funkcií univerzálnej nadstavby elektricky z miesta obsluhy(ramena); - nadstavbu dovybaviť ručnou lištou a hadicou dĺžky min.4m na zalievanie špár emulziou; - nadstavbu dovybaviť plastovou nádržou na vodu o objeme min. 300 l; - nadstavbu dovybaviť prefukom vzduchu od podvozku pre možnosť lepšieho vyčistenia zariadenia po práci; - nadstavbu dovybaviť na zadnom čele dvomi oranžovými majákmi a veľkou výstražnou šípkou (výstražnými svetlami min. 13 ks) a bezpečnostným šrafovaním, pre zvýšenie bezpečnosti osádky pri práci; - nadstavbu dovybaviť odkladacími stojanmi, ktoré umožňujú uloženie, montáž resp. demontáž jednomužnou obsluhou bez použitia ďalších zdvíhacích zariadení; - farebné prevedenie RAL 2011 s bezpečnostným šrafovaním okrajových častí s doplnením odrazovými sklami a odrazovými doskami; - súčasťou dodávky je kompletná dokumentácia na nadstavbu so schválením nadstavby na premávku po pozemných komunikáciách SR a zaškolenie obsluhy.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
KOBIT - SK, s.r.o. 3 64 200,00 20% EUR 18. Máj 2015 52296

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Súťažné podklady Súťažné podklady 12. Február 2015 12. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3960/content/316/download","filename":"SP-nadstavba.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 18. Máj 2015 18. Máj 2015 []
Správa o zákazke Správa o zákazke 18. Máj 2015 18. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3966/content/679/download","filename":"SpravaOzakazkach_9_6.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia KZ č. 40/2015 12. Jún 2015 12. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3972/content/261/download","filename":"FA-TURBO.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 18. Máj 2015 18. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3984/content/344/download","filename":"Zápisnica z otvárania-časť Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3984/content/345/download","filename":"Zápisnica z otvárania-časť Kritéria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3984/content/346/download","filename":"Príloha č. 1 k Zápisnici z otv..pdf"}]
Zmluva Zmluva 18. Máj 2015 18. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3978/content/304/download","filename":"KZ-40-2015-TURBO-Kobit.pdf"}]
Ponuky uchádzačov KOBIT-SK, s.r.o. 18. Máj 2015 18. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3963/content/593/download","filename":"KOBIT - Ostatne - Univerzalna vymenna nadstavba - 1ks nova -x.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3963/content/594/download","filename":"KOBIT - Kriteria - Univerzalna vymenna nadstavba - 1ks nova.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3963/content/595/download","filename":"KOBIT - Sutazny navrh - Univerzalna vymenna nadstavba - 1 ks nova - x.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 15. Máj 2015 15. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3975/content/265/download","filename":"Inf.podľa §44 ods.2.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 18. Máj 2015 18. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3987/content/269/download","filename":"Zápisnica z otvárania-časť Ostatné.pdf"}]
Ponuky uchádzačov MTM Tech Slovakia, s.r.o. 18. Máj 2015 18. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3996/content/384/download","filename":"MTM TECH Slovakia - Súťažný návrh.pdf"}]
Ponuky uchádzačov REDOX, s.r.o. 18. Máj 2015 18. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3993/content/325/download","filename":"scan ostatné.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3993/content/326/download","filename":"scan kritériá.PDF"}]
Zápisnica Zápisnica 18. Máj 2015 18. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3990/content/702/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3990/content/703/download","filename":"Príloha č. 1 k Zápisnici z otv..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3990/content/704/download","filename":"Príloha č. 2-samostatné hodnotenie-písomné ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3990/content/705/download","filename":"Príloha č. 2-celkové vyhodnotenie-pís.ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3990/content/706/download","filename":"Príloha č. 3-samostatné hodnotenie-EA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3990/content/707/download","filename":"Príloha č. 3-celkové vyhodnotenie-EA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3990/content/708/download","filename":"priebeh_elektronickej_aukcie_8252974790.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3990/content/709/download","filename":"vysledne_poradie_elektronickej_aukcie_8252974790.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 12. Jún 2015 12. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3969/content/775/download","filename":"Odovzdávajúci protokol.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×