Obstarávanie

Monitoring vplyvov diaľnice D1 Senec - Blatné, križovatka Blatné na životné prostredie - hluk, povrchová a odpadová voda a podzemná voda.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
44 400,00
Konečná suma(Bez DPH):
41 348,00
Zaplatené:
93.12%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
71313450-4
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Monitoring vplyvov diaľnice D1 Senec - Blatné, križovatka Blatné na životné prostredie - hluk, povrchová a odpadová voda a podzemná voda.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
VODNÉ ZDROJE SLOVAKIA, s.r.o. 4 41 348,00 0% EUR 12. Máj 2015 52261

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 19. Máj 2015 19. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575402/content/211154/download","filename":"zapisnica otv. ponúk - Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575402/content/211155/download","filename":"zapisnica otv. ponúk - Kritériá.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 19. Máj 2015 19. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575357/content/210994/download","filename":"zápisnica z vyhodnotenia ponúk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575357/content/210995/download","filename":"zapisnica kritériá.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575357/content/210996/download","filename":"zapisnica kritériá 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575357/content/210997/download","filename":"zapisnica kritériá 3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575357/content/210998/download","filename":"zapisnica kritériá 4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575357/content/210999/download","filename":"zapisnica vyhod.ponuk.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov 29. Január 2016 29. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575381/content/210600/download","filename":"ZM_2015_0173.pdf"}]
Ponuky uchádzačov VODNÉ ZDROJE SLOVAKIA, s.r.o. - časť Ostatné 20. Máj 2015 20. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575375/content/210747/download","filename":"Formulár na predloženie ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575375/content/210748/download","filename":"Návrh riešenia predmetu zákazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575375/content/210749/download","filename":"Návrh zmluvy o dielo.pdf"}]
Ponuky uchádzačov VODNÉ ZDROJE SLOVAKIA, s.r.o. - časť Kritériá 20. Máj 2015 20. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575378/content/210667/download","filename":"Návrh na plnenie kritéria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575378/content/210668/download","filename":"Špecifikácia spôsobu výpočtu ceny.pdf"}]
Iný dokument k zákazke vysvetlenie súťažných podkladov 15. August 2014 15. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575384/content/210684/download","filename":"vysvetlenie web.pdf"}]
Zmluva Zmluva 13. Máj 2015 13. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575390/content/210680/download","filename":"ZM_2015_0173_podpisana verzia.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 14. Máj 2015 14. Máj 2015 []
Ponuky uchádzačov AQUATEST a.s. - časť Kritériá 20. Máj 2015 20. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575369/content/211936/download","filename":"Špecifikácia spôsobu výpočtu ceny.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575369/content/211937/download","filename":"Návrh na plnenie kritéria.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 13. Apríl 2015 13. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575387/content/210596/download","filename":"oznámenie o výsledku.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2015/0173 - skutočne uhradené plnenie za rok 2016 28. Marec 2017 28. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/795524/content/671124/download","filename":"ZM_2015_0173_skutočne uhradené plnenie za rok 2016.pdf"}]
Ponuky uchádzačov LEMITOR Ochrona Środowiska Sp.z o.o. - časť Ostatné 20. Máj 2015 20. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575372/content/210732/download","filename":"Formulár na predloženie ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575372/content/210733/download","filename":"Návrh riešenia predmetu zákazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575372/content/210734/download","filename":"Návrh zmluvy.pdf"}]
Ponuky uchádzačov AQUATEST a.s. - časť Ostatné 20. Máj 2015 20. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575366/content/211808/download","filename":"Formulár na predloženie ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575366/content/211809/download","filename":"Návrh riešenia predmetu súťaže.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575366/content/211810/download","filename":"Návrh zmluvy.pdf"}]
Ponuky uchádzačov CREATIVE, spol. s r.o. - časť Ostatné 20. Máj 2015 20. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575360/content/211304/download","filename":"Formulár na predloženie ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575360/content/211305/download","filename":"Návrh riešenia predmetu zákazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575360/content/211306/download","filename":"Návrh zmluvy.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 19. Máj 2015 19. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575399/content/210866/download","filename":"zapisnica splnenie podmienok účasti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575399/content/210867/download","filename":"zapisnica splnenie podmienok účasti 2.pdf"}]
Ponuky uchádzačov CREATIVE, spol. s r.o. - časť Kritériá 20. Máj 2015 20. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575363/content/211562/download","filename":"Návrh na plnenie kritéria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575363/content/211563/download","filename":"Špecifikácia spôsobu výpočtu ceny.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov za rok 2017 k ZM/2015/0173 31. Január 2018 31. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/939078/content/743529/download","filename":"Zoznam subdodávateľov za rok 2017 k ZM_2015_0173.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov za rok 2016 k ZM/2015/0173 31. Január 2017 31. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/774274/content/560342/download","filename":"ZM_2015_0173_zoznam subdodávateľov za rok 2016.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 7. August 2014 7. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575354/content/210909/download","filename":"A Pokyny pre uchádzačov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575354/content/210910/download","filename":"Príloha č. 1 k časti B.1 situacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575354/content/210911/download","filename":"Špecifikácia ceny.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 19. Máj 2015 19. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575396/content/210663/download","filename":"správa o zákazke.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×