Obstarávanie

Opravy vozoviek v správe SSÚD 4 Trenčín a SSÚD 5 Považská Bystrica


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
1 554 800,00
Konečná suma(Bez DPH):
1 554 800,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45233000-9
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmetom zákazky sú opravy vozoviek v správe SSÚD 4 Trenčín a SSÚD 5 Považská Bystrica. Hlavné činnosti sú: výmena degradovaných vrstiev krytu vozovky technológiou hutnených asfaltových zmesí s cieľom zlepšenia prevádzkovej spôsobilosti krytu a predĺženie životnosti zabránením vplyvu porúch na nižšie položené vrstvy vozovky.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Doprastav Asfalt, a.s. 8 1 554 800,00 0% EUR 4. Máj 2015 52213

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov CESTY NITRA, a.s. 7. Máj 2015 7. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577835/content/217146/download","filename":"časť Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577835/content/217148/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 29. Január 2015 29. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577820/content/861803/download","filename":"ceny P1-3 k casti A2, B2, B3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577820/content/861804/download","filename":"Priloha c. 1 k SP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577820/content/861805/download","filename":"SP - final.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 5. Október 2015 5. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577850/content/216956/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0161 č.z. l_50_4_3_2015.pdf"}]
Ponuky uchádzačov EUROVIA SK, a.s. 7. Máj 2015 7. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577829/content/216931/download","filename":"časť Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577829/content/216932/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 5. Október 2015 5. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577847/content/216952/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0161 č.z. D1_4,5_1_2015.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 27. November 2015 27. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577865/content/217326/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0161 FA 111150983.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 6. Máj 2015 6. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577877/content/861816/download","filename":"Sprava o zakazke.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Doprastav, a.s. 7. Máj 2015 7. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577844/content/217776/download","filename":"časť Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577844/content/217777/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 6. Máj 2015 6. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577883/content/217099/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk č. Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577883/content/217100/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk č. Kritériá.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 6. Máj 2015 6. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577886/content/217170/download","filename":"Zápisnica o vyhodnotení ponúk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o. 7. Máj 2015 7. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577838/content/217340/download","filename":"časť Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577838/content/217341/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov za rok 2016 k ZM/2015/0161 31. Január 2017 31. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/774472/content/560800/download","filename":"ZM_2015_0161_zoznam subdodávateľov za rok 2016.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP 17. Február 2015 17. Február 2015 []
Ponuky uchádzačov Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o. 7. Máj 2015 7. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577826/content/217234/download","filename":"časť Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577826/content/217235/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 27. November 2015 27. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577859/content/217145/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0161 FA 111150982.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 6. Máj 2015 6. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577880/content/216988/download","filename":"Zápisnica o posúdení splnenia PU 1.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2015/0161-skutočne uhradené plnenie za rok 2016 27. Marec 2017 27. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/794871/content/667668/download","filename":"ZM_2015_0161_skutočne uhradené plnenie za rok 2016.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 27. November 2015 27. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577862/content/217227/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0161 FA 111150982.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2015/0161-skutočne uhradené plnenie za rok 2017 22. Marec 2018 22. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/958076/content/747263/download","filename":"ZM_2015_0161_skutočne uhradené plnenie za rok 2017.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2015/0161-skutočne uhradené plnenie za rok 2015 30. Marec 2016 30. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/638225/content/646085/download","filename":"ZM_2015_0161_skutočne uhradené plnenie za rok 2015.pdf"}]
Ponuky uchádzačov STRABAG s.r.o. 7. Máj 2015 7. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577832/content/216973/download","filename":"časť Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577832/content/216974/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Zmluva Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. ZM/2015/0161 - Oprava vozoviek v správe SSÚD 4 Trenčín a SSÚD 5 Považská Bystrica 3. Apríl 2017 3. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/799846/content/586437/download","filename":"DZM_2015_0161_0001_podpisana verzia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. 7. Máj 2015 7. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577823/content/217088/download","filename":"časť Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577823/content/217089/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 14. Apríl 2015 14. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577871/content/861812/download","filename":"Oznamenie o vyhodnoteni_final.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Doprastav Asfalt, a.s. 7. Máj 2015 7. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577841/content/217518/download","filename":"časť Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577841/content/217520/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP - dokument 17. Február 2015 17. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577868/content/861810/download","filename":"Vysvetlenie SP_OV TN a PB na profil.pdf"}]
Zmluva Zmluva 5. Máj 2015 5. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577874/content/216978/download","filename":"ZM_2015_0161_podpisana verzia.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 27. November 2015 27. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577856/content/217053/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0161 FA 111150981.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×