Obstarávanie

Prevádzkovanie a údržba pohrebísk v meste Levice a mestských častiach a údržba verej. zelene a verej. priestranstiev v MČ


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Levice
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
82 064,00
Konečná suma(Bez DPH):
81 021,66
Zaplatené:
98.72%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
98371111-5
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
2

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je poskytovanie prevádzkovania a údržby pohrebísk v meste Levice a jeho mestských častiach: Čankov, Kalinčiakovo, Horša a Malý Kiar a poskytovanie údržby verejnej zelene a verejných priestranstiev v mestských častiach Čankov, Kalinčiakovo, Horša a Malý Kiar. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch predmetnej zákazky.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Ing. Jozef Horniak - VIALLE 2 58 559,00 20% EUR 5. Máj 2015 52204
AGRONOVA SERVIS, s.r.o. 2 38 667,00 20% EUR 5. Máj 2015 52205

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov Ing. Jozef Horniak - Vialle 7. Máj 2015 7. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/332235/content/142206/download","filename":"ponuka Vialle.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia za rok 2015 8. Apríl 2016 8. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/643127/content/739193/download","filename":"§ 49a-pohrebiská.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/643127/content/739194/download","filename":"faktúry-pohrebiská.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 7. Máj 2015 7. Máj 2015 []
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 7. Máj 2015 7. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/332256/content/142515/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponuk.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Záznam z rokovania 7. Máj 2015 7. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/332259/content/142290/download","filename":"zápis z rokovania.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 7. Máj 2015 7. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/332241/content/142288/download","filename":"zápis z otvárania ponúk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Agronova servis, s.r.o. 7. Máj 2015 7. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/332238/content/142250/download","filename":"ponuka Agronova.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 7. Máj 2015 7. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/332247/content/142204/download","filename":"Správa o zákazke §21.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 7. Máj 2015 7. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/332244/content/142213/download","filename":"zápis z vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 7. Máj 2015 7. Máj 2015 []

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×