Obstarávanie

Rekonštrukcia polyfunkčného obecného domu vo Veľkých Raškovciach


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Veľké Raškovce
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
175 738,00
Konečná suma(Bez DPH):
137 131,00
Zaplatené:
78.03%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45211350-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Vyhotovenie realizačného projektu stavby a realizácia stavebných prác na polyfunkčnom dome Obecného úradu vo Veľkých Raškovciach na parcele č. 197/5, 197/6, ktorý sa skladá z troch častí. V prízemnej časti objektu sa nachádza obecná klubovňa, materská škola a v dvojpodlažnej časti budova bývalého obecného úradu, ktorá je pristavaná k materskej škole.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
HOLLSTAV, s. r. o. 6 137 131,00 0% EUR 27. Apríl 2015 52169

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Súťažné podklady Súťažné podklady 4. November 2014 4. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/454009/content/383105/download","filename":"súťažné podklady.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/454009/content/383106/download","filename":"Príloha č. 3 - Zadanie s výkazom výmer.pdf"}]
Ponuky uchádzačov EKOLOSERVIS, s.r.o. 4. Máj 2015 4. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/454030/content/383138/download","filename":"1. ponuka EKOLOSERVIS, s.r.o..pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 4. Máj 2015 4. Máj 2015 []
Ponuky uchádzačov PŠP s.r.o. 4. Máj 2015 4. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/454039/content/383226/download","filename":"Návrh na plnenie kritérií.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/454039/content/383227/download","filename":"Rozpočet.pdf"}]
Ponuky uchádzačov DAK profi s.r.o. 4. Máj 2015 4. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/454036/content/383222/download","filename":"3. ponuka DAK profi s.r.o..pdf"}]
Ponuky uchádzačov COSTRUO spol. s r.o. 4. Máj 2015 4. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/454042/content/383250/download","filename":"Návrh na plnenie kritérií.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/454042/content/383251/download","filename":"Krycí list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/454042/content/383252/download","filename":"Rekapitulácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/454042/content/383253/download","filename":"Rozpočet.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 4. Máj 2015 4. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/454027/content/383133/download","filename":"a) kópia zápisnice o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 9. Marec 2015 9. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/454024/content/383126/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov - zverejnená v profile.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 4. Máj 2015 4. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/454015/content/383117/download","filename":"d) kópia zápisnice o vyhodnotení ponúk.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 4. Máj 2015 4. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/454012/content/383110/download","filename":"c) kópia zápisnice z otvárania ponúk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov HOLLSTAV, s.r.o. 4. Máj 2015 4. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/454033/content/383214/download","filename":"2. ponuka HOLLSTAV, s.r.o..pdf"}]
Ponuky uchádzačov BUKÓ - firma, s.r.o. 4. Máj 2015 4. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/454045/content/383259/download","filename":"návrh na plnenie kritérii.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/454045/content/383260/download","filename":"krycí list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/454045/content/383261/download","filename":"rozpočet.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 4. Máj 2015 4. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/454018/content/383120/download","filename":"f) kópia správy podľa § 21 ods. 2.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×