Obstarávanie

Interiérové prvky a zariadenie k projektu Rekonštrukcia hotela Björnson


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
SLOV INN JASNÁ s. r. o.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
173 643,00
Konečná suma(Bez DPH):
155 177,00
Zaplatené:
89.36%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
39000000-2
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodanie interiérových prvkov azariadení k projektu Rekonštrukcia hotela Björnson. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v predmetných súťažných podkladoch.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Lester spol. s.r.o. 4 155 177,00 0% EUR 28. Apríl 2015 52153

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov PS Interiér s.r.o. 3. Máj 2015 3. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/140507/content/284709/download","filename":"PS Interier - ostatne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/140507/content/284710/download","filename":"PS Interier - kriteria.pdf"}]
Iný dokument k zákazke § 41 ODS. 1 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ - kritéria 25. September 2014 25. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/140534/content/68243/download","filename":"41 kriteria.pdf"}]
Ponuky uchádzačov EXIMA, spol. s r.o. 19. August 2015 19. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/140513/content/67983/download","filename":"Interiérové prvky a zariadenie k projektu Rekonštrukcia hotela Bjornson (Ostatné).pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 12. Január 2015 12. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/140537/content/68434/download","filename":"Informácia o výsledku - zverejnenie v profile.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 3. Máj 2015 3. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/140543/content/68912/download","filename":"zapisnica vyhodnotenie splnenia podmienok.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 8. September 2015 8. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/140519/content/68195/download","filename":"Sprava o zakazke.pdf"}]
Ponuky uchádzačov EXIMA, spol. s r.o. 8. September 2015 8. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/140516/content/284711/download","filename":"Interiérové prvky a zariadenie k projektu Rekonštrukcia hotela Bjornson (Kritériá).pdf"}]
Ponuky uchádzačov Lester spol. s r. o. 8. September 2015 8. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/140522/content/68388/download","filename":"Lester - ostatne .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/140522/content/68389/download","filename":"Lester - kriteria .pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 3. Máj 2015 3. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/140546/content/67984/download","filename":"zapisnica otvarenie ostatne .pdf"}]
Zmluva Zmluva 11. December 2015 11. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/140525/content/68591/download","filename":"Dodatok c. 1 ZoD BJORNSON - SLOVINN Jasna - Lester INTERIER.pdf"}]
Iný dokument k zákazke VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY) 25. August 2014 25. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/140504/content/284708/download","filename":"Vyzva - interier.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ANTARES EUROTRADE, spol. s.r.o. 19. August 2015 19. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/140510/content/68562/download","filename":"Antares eurotrade- ostatne_20150414_0001.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/140510/content/68563/download","filename":"antares-cast kriteria.pdf"}]
Zmluva Zmluva 3. Máj 2015 3. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/140540/content/68666/download","filename":"ZoD BJORNSON - SLOVINN Jasna - Lester INTERIER.pdf"}]
Iný dokument k zákazke § 41 ODS. 1 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ 25. August 2014 25. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/140528/content/68794/download","filename":"10. § 41 ODS. 1 - SLOVINN-INTERIÉR.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol 18. Apríl 2016 18. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/646915/content/422203/download","filename":"PREBERACI PROTOKOL LESTER - SLOVINN JASNA.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia 18. Apríl 2016 18. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/646918/content/422231/download","filename":"FA Lester_SNJ_151.876,90 EUR.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 3. Máj 2015 3. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/140549/content/68244/download","filename":"zapisnica z uplneho vyhodnotenia ponuk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/140549/content/68245/download","filename":"zapisnica z vyhotovenia ponuk.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 25. August 2014 25. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/140531/content/68035/download","filename":"2. Súťažné podklady (Interiér (Slov Inn).pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×