Obstarávanie

Sójový extrahovaný šrot


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
64 449,00
Konečná suma(Bez DPH):
65 700,00
Zaplatené:
101.94%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
15413100-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Sójový extrahovaný šrot HP 48 %

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
GEMERNÁKUP, a.s. 2 78 840,00 20% EUR 20. Máj 2015 52032

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Iný dokument k zákazke Informačná povinnosť podľa § 41 - kritériá 21. Január 2015 21. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/498859/content/366667/download","filename":"19_ Inform. pov. casti Kriteria - § 41.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia 14. Júl 2016 14. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/690042/content/509970/download","filename":"44)_Suma skut. uhrad. plnenia.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 12. Jún 2015 12. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/498877/content/366696/download","filename":"23_ Zap. z aut. vyh. ponuk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/498877/content/366697/download","filename":"33_ Ident. nov. usp. uchadzaca.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 12. Jún 2015 12. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/498871/content/366685/download","filename":"15_ Zap. z otv. a vyh. casti ost..pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 14. Júl 2016 14. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/690067/content/510138/download","filename":"Fa c. 201620186_R.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/690067/content/510139/download","filename":"Fa c. 2101520545_R.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/690067/content/510140/download","filename":"Fa c. 2101520546_R.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/690067/content/510141/download","filename":"Fa c. 2101520547_R.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/690067/content/510142/download","filename":"Fa c. 2101520580_R.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/690067/content/510143/download","filename":"Fa c. 2101520620_R.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/690067/content/510144/download","filename":"Fa c. 2101520678_R.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/690067/content/510145/download","filename":"Fa c. 2101520734_R.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/690067/content/510146/download","filename":"Fa c. 2101520778_R.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/690067/content/510147/download","filename":"Fa c. 2101520833_R.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/690067/content/510148/download","filename":"Fa c. 2101520869_R.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/690067/content/510149/download","filename":"Fa c. 2101520930_R.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/690067/content/510150/download","filename":"Fa c. 2101520998_R.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/690067/content/510151/download","filename":"Fa c. 2101521044_R.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/690067/content/510152/download","filename":"Fa c. 2101521078_R.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/690067/content/510153/download","filename":"Fa c. 2101521145_R.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/690067/content/510154/download","filename":"Fa c. 2101521211_R.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/690067/content/510155/download","filename":"Fa c. 2101521305_R.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/690067/content/510156/download","filename":"Fa c. 2101521306_R.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/690067/content/510157/download","filename":"Fa c. 2101521307_R.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/690067/content/510158/download","filename":"Fa c. 2101521309_R.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/690067/content/510159/download","filename":"Fa c. 2101521344_R.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/690067/content/510160/download","filename":"Fa c. 2101530058_R.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/690067/content/510161/download","filename":"Fa c. 2101620134_R.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/690067/content/510162/download","filename":"Fa c. 2101620151_R.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/690067/content/510163/download","filename":"Fa c. 2101620207_R.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/690067/content/510164/download","filename":"Fa c. 2101620268_R.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/690067/content/510165/download","filename":"Fa c. 2101620305_R.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/690067/content/510166/download","filename":"Fa c. 2101620356_R.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/690067/content/510167/download","filename":"Fa c. 2101620430_R.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/690067/content/510168/download","filename":"Fa c. 2101620488_R.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 12. Jún 2015 12. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/498850/content/366644/download","filename":"41_ Sprava o zkazke - soja.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 12. Jún 2015 12. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/498874/content/366689/download","filename":"20_ Zap. z otv. a vyh. casti krit..pdf"}]
Ponuky uchádzačov KORAKO plus, s.r.o. 12. Jún 2015 12. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/498847/content/366629/download","filename":"cestne vyhlasenie, priloha 2, str. 3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/498847/content/366630/download","filename":"cestne vyhlasenie, priloha 3, str. 4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/498847/content/366631/download","filename":"cestne vyhlasenie, priloha 4, str. 5, 6.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/498847/content/366632/download","filename":"cestne vyhlasenie, priloha 5, str. 7.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/498847/content/366633/download","filename":"cestne vyhlasenie, priloha 6, str. 8.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/498847/content/366634/download","filename":"cestne vyhlasenie, priloha 7, str. 9.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/498847/content/366635/download","filename":"cestne vyhlasenie, priloha 8, str. 10.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/498847/content/366636/download","filename":"cestne vyhlasenie, priloha 9, str. 11.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/498847/content/366637/download","filename":"identifikacne udaje uchadzaca, priloha 1, str.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/498847/content/366638/download","filename":"navrh na plnenie kriterii, str. 3 z kriterii.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/498847/content/366639/download","filename":"obsah cast ostatne, str. 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/498847/content/366640/download","filename":"obsah, cast kriteria.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 24. Apríl 2015 24. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/498865/content/366679/download","filename":"36_ Inf. o nov. vys. vyh. po..pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 22. December 2014 22. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/498844/content/366558/download","filename":"03_ Sutazne podklady - soja.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 3. Február 2015 3. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/498862/content/366676/download","filename":"26_ Inf. o vysl. vyh. ponuk.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 1. Jún 2015 1. Jún 2015 []
Iný dokument k zákazke Informčná povinnosť podľa § 41 - ostatné 19. Január 2015 19. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/498856/content/366662/download","filename":"14_ Inform. pov. casti Ostatne - § 41.pdf"}]
Ponuky uchádzačov GEMERNÁKUP, a.s. 12. Jún 2015 12. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/498853/content/366659/download","filename":"Kriteria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/498853/content/366660/download","filename":"Ostatne.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×