Obstarávanie

I/68 Prešov Východná, križovatka


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Slovenská správa ciest
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
250 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
249 014,00
Zaplatené:
99.6%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45233121-3
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

V rámci plánovanej úpravy cestnej siete a prekategorizovania komunikácií by mala byť východná vetva cesty I/68 v smere od Košíc vedená ulicami Košická a Vvýchodná na ulicu Rusínska a Arm. gen. Svobodu s napojením na ulicu Vranovská. S úpravou vedenia cesty I/68 intravilánom mesta Prešov súvisí navrhovaná úprava križovatky ulíc Východná, Rusínska a Lesík delostrelcov s dobudovaním chýbajúceho samostatného pruhu pre odbočenie vpravo z ulice Východná na ulicu Rusínska (budúci úsek východnej vetvy cesty I/68).

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Doprastav, a.s. 2 249 014,00 0% EUR 2. Jún 2015 51946

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Súbory
Zoznam subdodávateľov I/68 Prešov Východná, križovatka 1. Jún 2016 1. Jún 2016
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 4. Máj 2015 4. Máj 2015
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 4. Jún 2015 4. Jún 2015
Ponuky uchádzačov HANT BA DS, a.s. 4. Jún 2015 4. Jún 2015
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu 4. Máj 2015 4. Máj 2015
Správa o zákazke Správa o zákazke 4. Jún 2015 4. Jún 2015
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 4. Jún 2015 4. Jún 2015
Zápisnica Zápisnica 4. Jún 2015 4. Jún 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy I/68 Prešov Východná, križovatka 1. Jún 2016 1. Jún 2016
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 4. Jún 2015 4. Jún 2015
Suma skutočne uhradeného plnenia I/68 Prešov Východná, križovatka 1. Jún 2016 1. Jún 2016
Ponuky uchádzačov Doprastav, a.s. 4. Jún 2015 4. Jún 2015
Súťažné podklady Súťažné podklady 30. Január 2015 30. Január 2015

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×