Obstarávanie

Ubytovňa Hlohovec - zmena účelu využitia, prestavba na nájomné byty so znížením energetickej náročnosti


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Hlohovec
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
1 662 192,00
Konečná suma(Bez DPH):
1 499 933,33
Zaplatené:
90.23%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45211000-9
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Rekonštrukcia objektu ubytovne na adreseŽelezničná 2417/2A, 920 01 Hlohovec.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
VERÓNY OaS s.r.o. 2 1 799 920,00 20% EUR 24. Február 2015 51887

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov VERÓNY OaS s.r.o. 31. Máj 2015 31. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/359243/content/321710/download","filename":"ostatne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/359243/content/321711/download","filename":"kriteria.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Energy technologies, s.r.o. 31. Máj 2015 31. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/359219/content/321654/download","filename":"_ostatne.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 10. December 2014 10. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/359216/content/321630/download","filename":"Sutazne podklady_Prace.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/359216/content/321631/download","filename":"Priloha 8_Vzor Technologickeho postupu pre DTM mesta Hlohovec.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/359216/content/321632/download","filename":"Priloha 9_Posudok vyskytu chranenych zivocichov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/359216/content/321633/download","filename":"Priloha 10_Stanovisko - Okresny urad Hlohovec.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/359216/content/321634/download","filename":"Priloha 10_Stanovisko - OU odpadové hospodárstvo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/359216/content/321635/download","filename":"Priloha 10_Stanovisko - OU ochrana prirody a krajiny.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/359216/content/321636/download","filename":"Priloha 10_Stanovisko - Slovak Telekom a.s..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/359216/content/321637/download","filename":"Priloha 10_Stanovisko - SPP a.s..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/359216/content/321638/download","filename":"Priloha 7_01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/359216/content/321639/download","filename":"Priloha 7_02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/359216/content/321640/download","filename":"Priloha 7_03.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/359216/content/321641/download","filename":"Priloha 7_04.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/359216/content/321642/download","filename":"Priloha 7_05.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/359216/content/321643/download","filename":"Priloha 7_elektro vykaz.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/359216/content/321644/download","filename":"Priloha 7_Elektro.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/359216/content/321645/download","filename":"Priloha 7_Parkovisko.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/359216/content/321646/download","filename":"Priloha 7_Vykurovanie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/359216/content/321647/download","filename":"Priloha 7_Zdravotechnika.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/359216/content/321648/download","filename":"Priloha 10_Stanovisko - Zapadoslovenska distribucia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/359216/content/321649/download","filename":"Priloha 10_UPC_Vyjadrenie.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 31. Máj 2015 31. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/359228/content/321674/download","filename":"_zapisnica VYHODNOCOVANIE.pdf"}]
Zmluva Zmluva 31. Máj 2015 31. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/359225/content/321668/download","filename":"ZoD c 83 2015.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 31. Máj 2015 31. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/359237/content/321693/download","filename":"zapisnica_otvaranie OSTATNE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/359237/content/321694/download","filename":"zapisnica_otvaranie KRITERIA.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 31. Máj 2015 31. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/359231/content/321679/download","filename":"zverejnenie vysledok.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 31. Máj 2015 31. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/359240/content/321700/download","filename":"Sprava o zakazke.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 31. Máj 2015 31. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/359234/content/321684/download","filename":"_zapisnica POSUDZOVANIE.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia zo zmluvy 21. Marec 2017 21. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/792398/content/652762/download","filename":"Suma skutocne uhradeneho plnenia zmluvy.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 31. Máj 2015 31. Máj 2015 []
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov 24. Január 2017 24. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/769507/content/533600/download","filename":"Zoznam subdodavatelov.pdf"}]
Zmluva Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 83/2015 7. November 2016 7. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/735928/content/467017/download","filename":"ZM_491_2016.PDF"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×