Obstarávanie

D1 Dubná Skala - Turany, GTM počas prevádzky


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
40 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
43 680,00
Zaplatené:
109.2%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
71351000-3
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je sledovať a kontrolovať geotechnické riziká najmä v súvislosti s potenciálnymi problémami svahov a zárezov ako aj deformačnými problémami vysokých násypov a zárezov ako aj deformačnými problémami vysokých násypov na mäkkom podloží. Geotechnický monitoring zahŕňa vykonávanie meraní a vizuálnych sledovaní, zber nameraných dát a poznatkov, ich vyhodnotenie a následný rozhodovací proces vychádzajúci z definície varovných stavov a opatrení v rovine technickej, technologickej a bezpečnostnej.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Geoexperts, spol. s r.o. 3 43 680,00 0% EUR 23. Júl 2015 51830

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Súbory
Ponuky uchádzačov GEOFOS, s.r.o. 30. Júl 2015 30. Júl 2015
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2015/0261-skutočne uhradené plnenie za rok 2017 22. Marec 2018 22. Marec 2018
Súťažné podklady Súťažné podklady 29. Apríl 2015 29. Apríl 2015
Iný dokument k zákazke Doplnenie SP 12. Máj 2015 12. Máj 2015
Zmluva Zmluva 24. Júl 2015 24. Júl 2015
Zápisnica Zápisnica 29. Júl 2015 29. Júl 2015
Ponuky uchádzačov STAVEBNÁ FAKULTA STU BRATISLAVA, KATEDRA GEOTECHNIKY 30. Júl 2015 30. Júl 2015
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 29. Júl 2015 29. Júl 2015
Správa o zákazke Správa o zákazke 29. Júl 2015 29. Júl 2015
Ponuky uchádzačov Geoexperts, spol. s r.o. 30. Júl 2015 30. Júl 2015
Iný dokument k zákazke Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk 6. Júl 2015 6. Júl 2015
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 28. Júl 2015 28. Júl 2015
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 29. Júl 2015 29. Júl 2015
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2015/0261 - skutočne uhradené plnenie za rok 2016 28. Marec 2017 28. Marec 2017

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×