Obstarávanie

D1 Dubná Skala - Turany, GTM počas prevádzky


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
40 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
43 680,00
Zaplatené:
109.2%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
71351000-3
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je sledovať a kontrolovať geotechnické riziká najmä v súvislosti s potenciálnymi problémami svahov a zárezov ako aj deformačnými problémami vysokých násypov a zárezov ako aj deformačnými problémami vysokých násypov na mäkkom podloží. Geotechnický monitoring zahŕňa vykonávanie meraní a vizuálnych sledovaní, zber nameraných dát a poznatkov, ich vyhodnotenie a následný rozhodovací proces vychádzajúci z definície varovných stavov a opatrení v rovine technickej, technologickej a bezpečnostnej.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Geoexperts, spol. s r.o. 3 43 680,00 0% EUR 23. Júl 2015 51830

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov GEOFOS, s.r.o. 30. Júl 2015 30. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579278/content/218260/download","filename":"Čestné vyhlásenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579278/content/218261/download","filename":"Návrh zmluvy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579278/content/218262/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579278/content/218263/download","filename":"Plná moc.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579278/content/218264/download","filename":"Špecifikácia ceny.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579278/content/218265/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579278/content/218266/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2015/0261-skutočne uhradené plnenie za rok 2017 22. Marec 2018 22. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/957963/content/746936/download","filename":"ZM_2015_0261_skutočne uhradené plnenie za rok 2017.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 29. Apríl 2015 29. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579272/content/217854/download","filename":"SP_fin..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579272/content/217855/download","filename":"Priloha č. 1 k SP - Všeob. info o uchadzačovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579272/content/217856/download","filename":"Príloha č. 2 k SP Návrh na plnenie kritéria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579272/content/217857/download","filename":"Príloha č. 2a k SP Špecifikácia ceny_finál.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Doplnenie SP 12. Máj 2015 12. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579284/content/218535/download","filename":"Doplnenie SP_finál.pdf"}]
Zmluva Zmluva 24. Júl 2015 24. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579290/content/217430/download","filename":"ZM_2015_0261_podpisana verzia.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 29. Júl 2015 29. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579302/content/217821/download","filename":"Zápisnica z VP.pdf"}]
Ponuky uchádzačov STAVEBNÁ FAKULTA STU BRATISLAVA, KATEDRA GEOTECHNIKY 30. Júl 2015 30. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579281/content/218512/download","filename":"Návrh na plnenie kritéria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579281/content/218513/download","filename":"Návrh zmluvy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579281/content/218514/download","filename":"Obsah.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579281/content/218515/download","filename":"Špecifikácia ceny.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579281/content/218516/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579281/content/218517/download","filename":"Úvod.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579281/content/218518/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 29. Júl 2015 29. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579299/content/217734/download","filename":"Záp z KPU.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579299/content/217735/download","filename":"Záp z KPU2.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 29. Júl 2015 29. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579305/content/217429/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Geoexperts, spol. s r.o. 30. Júl 2015 30. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579275/content/217806/download","filename":"Návrh na plnenie kritéria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579275/content/217807/download","filename":"Návrh zmluvy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579275/content/217808/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579275/content/217809/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579275/content/217810/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk 6. Júl 2015 6. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579287/content/218629/download","filename":"Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579287/content/218630/download","filename":"Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk_2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579287/content/218631/download","filename":"Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk_3.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 28. Júl 2015 28. Júl 2015 []
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 29. Júl 2015 29. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579296/content/217524/download","filename":"Zapisnica z OP-jednokolová.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2015/0261 - skutočne uhradené plnenie za rok 2016 28. Marec 2017 28. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/795505/content/670884/download","filename":"ZM_2015_0261_skutočne uhradené plnenie za rok 2016.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×