Obstarávanie

Úprava priestorov jedálne a bufetu objektu MZV EZ SR, Hlboká 2, Bratislava.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
149 857,00
Konečná suma(Bez DPH):
115 000,00
Zaplatené:
76.73%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45212500-1
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Navrhovaná stavba rieši opravu a úpravu dispozície časti kuchyne a bufetu objektu Hlboká 2, ktorá je potrebná z hľadiska nevyhovujúceho technického stavu v časti kuchyne, výdaja stravy a z kapacitných dôvodov v odbytovej časti jedálne.Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
SOAR, spol. s r.o. 8 138 000,00 20% EUR 24. Júl 2015 51786

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica Zápisnica 24. Júl 2015 24. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195398/content/294938/download","filename":"Zápisnica o vyhodnotení ponúk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov DAG SLOVAKIA ,a.s. 24. Júl 2015 24. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195386/content/87035/download","filename":"Úprava priestorov jedálne a bufetu objektu MZVaEZ SR - ocenený výkaz výmer.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195386/content/87036/download","filename":"Úprava priestorov jedálne a bufetu objektu MZVaEZ SR 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195386/content/87037/download","filename":"Úprava priestorov jedálne a bufetu objektu MZVaEZ SR 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195386/content/87038/download","filename":"Úprava priestorov jedálne a bufetu objektu MZVaEZ SR 3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195386/content/87039/download","filename":"Úprava priestorov jedálne a bufetu objektu MZVaEZ SR 4.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 29. Apríl 2015 29. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195413/content/294950/download","filename":"1301700900_A_1_sprievodna sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195413/content/294951/download","filename":"1301700900_B_1_suhrnna tech sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195413/content/294952/download","filename":"1301700900_B2_1_Technicka sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195413/content/294953/download","filename":"1301700900_B2_3_Situacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195413/content/294954/download","filename":"1301700900_C_1_Zakres do katastralnej mapy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195413/content/294955/download","filename":"1301700900_D_1_prehladna situacia stavby.pdf"}]
Ponuky uchádzačov SOAR, spol. s r.o. 24. Júl 2015 24. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195434/content/295019/download","filename":"Ponuka SOAR.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195434/content/295020/download","filename":"9262 - 1 Úprava priestorov jedálne a bufetu objektu MZVaER SR.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195434/content/295021/download","filename":"9262 - 2 Úprava priestorov jedálne a bufetu objektu MZVaER SR.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195434/content/295022/download","filename":"9262 - 3 Úprava priestorov jedálne a bufetu objektu MZVaER SR.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195434/content/295023/download","filename":"9262 -4 Úprava priestorov jedálne a bufetu objektu MZVaER SR.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195434/content/295024/download","filename":"9262 - 5 Úprava priestorov jedálne a bufetu objektu MZVaER SR.pdf"}]
Ponuky uchádzačov STOMONT spol. s r.o. 24. Júl 2015 24. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195431/content/295017/download","filename":"Ponuka STOMONT.pdf"}]
Ponuky uchádzačov UNIPRASTAV,s.r.o 24. Júl 2015 24. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195425/content/295005/download","filename":"Ponuka UNIPRASTAV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195425/content/295006/download","filename":"UN725 - Úprava priestorov jedálne a bufetu objektu MZV EZ SR, Hlboká 2, Bratislava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195425/content/295007/download","filename":"UNIPRASTAV - 1Úprava priestorov jedálne a bufetu objektu MZV EZ SR, Hlboká 2, Bratislava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195425/content/295008/download","filename":"UNIPRASTAV -3Úprava priestorov jedálne a bufetu objektu MZV EZ SR, Hlboká 2, Bratislava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195425/content/295009/download","filename":"UNIPRASTAV - 2Úprava priestorov jedálne a bufetu objektu MZV EZ SR, Hlboká 2, Bratislava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195425/content/295010/download","filename":"UNIPRASTAV - 4Úprava priestorov jedálne a bufetu objektu MZV EZ SR, Hlboká 2, Bratislava.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 29. Apríl 2015 29. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195380/content/86611/download","filename":"Súťažné podklady .pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 24. Júl 2015 24. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195401/content/294940/download","filename":"č.1 zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195401/content/294941/download","filename":"č.3 zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195401/content/294942/download","filename":"č.4 zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195401/content/294943/download","filename":"Zapisnica o posudení splnenia podmienok ucasti .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195401/content/294944/download","filename":"č.2 Zapisnica o posudení splnenia podmienok ucasti .pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Zmluva o dielo 26. Október 2015 26. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195416/content/294957/download","filename":"suma skutocne uhradeneho plnenia Úprava priestorov jedálne a bufetu objektu MZV EZ SR, Hlboká 2, Bratislava.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 26. Október 2015 26. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195410/content/294947/download","filename":"faktura_stavebne prace a dodavky na stavbe.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 29. Apríl 2015 29. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195422/content/86659/download","filename":"1301700900_E01_000_Výkaz výmer.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195422/content/86660/download","filename":"1301700900_E01_200_vymery.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195422/content/86661/download","filename":"1301700900_E01_406_vykaz vymer.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195422/content/86662/download","filename":"1301700900_E01_500_VV_MZVSR.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195422/content/86663/download","filename":"1301700900_E01_600_vykaz vymer.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 28. Júl 2015 28. Júl 2015 []
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 24. Jún 2015 24. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195392/content/86575/download","filename":"INFORMACIA O VYSLEDKU VYHODNOTENIA PONUK.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 29. Apríl 2015 29. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195419/content/294965/download","filename":"1301700900_E01_1_Tech sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195419/content/294966/download","filename":"1301700900_E01_2_2.PP_podorys_buracie prace.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195419/content/294967/download","filename":"1301700900_E01_3_1.PP_ podorys_buracie prace.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195419/content/294968/download","filename":"1301700900_E01_4_2.PP_podorys_novy stav.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195419/content/294969/download","filename":"1301700900_E01_5_1.PP_podorys_novy stav.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195419/content/294970/download","filename":"1301700900_E01_6_1.PP_podorys_podhlady.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195419/content/294971/download","filename":"1301700900_E01_8_Tabulka_stolarskych vyrobkov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195419/content/294972/download","filename":"1301700900_E01_9_Tabulka_zamocnickych vyrobkov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195419/content/294973/download","filename":"1301700900_E01_7_Tabulka_podlah.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195419/content/294974/download","filename":"1301700900_E01_10_Tabulka_plastovych vyrobkov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195419/content/294975/download","filename":"1301700900_E01_201_TECHNICKA SPRAVA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195419/content/294976/download","filename":"1301700900_E01_202_2.PP_PODORYS_NOVY STAV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195419/content/294977/download","filename":"1301700900_E01_203_1.PP_PODORYS_NOVY STAV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195419/content/294978/download","filename":"1301700900_E01_204_REZY KANALIZACIOU.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195419/content/294979/download","filename":"1301700900_E01_205_SCHEMA VODY.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195419/content/294980/download","filename":"1301700900_E01_206_AXONOMETRIA PLYNU.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195419/content/294981/download","filename":"1301700900_E01_401_Technicka sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195419/content/294982/download","filename":"1301700900_E01_402_Podorys_1.PP._technologia_dispozicia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195419/content/294983/download","filename":"1301700900_E01_403_Podorys_1.PP._technologia_pripojky odpad voda.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195419/content/294984/download","filename":"1301700900_E01_404_Podorys_1.PP._technologia_pripojky elektro.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195419/content/294985/download","filename":"1301700900_E01_405_Podorys_1.PP._technologia_pripojky plyn.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195419/content/294986/download","filename":"1301700900_E01_406_Supiska gastrotechnologie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195419/content/294987/download","filename":"1301700900_E01_501_Technicka sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195419/content/294988/download","filename":"1301700900_E01_502_1PP_pôdorys.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195419/content/294989/download","filename":"1301700900_E01_601_Technická správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195419/content/294990/download","filename":"1301700900_E01_602_Osvetlenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195419/content/294991/download","filename":"1301700900_E01_603_Technologia cast 1PP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195419/content/294992/download","filename":"1301700900_E01_604_Technologia cast 1PP a 2PP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195419/content/294993/download","filename":"1301700900_E01_605_Slaboprud.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195419/content/294994/download","filename":"1301700900_E01_606_Legenda pristrojov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195419/content/294995/download","filename":"1301700900_E01_607_Rozvadzac Rkuch.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195419/content/294996/download","filename":"1301700900_F_1_technická správa POV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195419/content/294997/download","filename":"1301700900_F_2_1pp_1etapa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195419/content/294998/download","filename":"1301700900_F_3_2pp_2etapa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195419/content/294999/download","filename":"1301700900_F_4_1pp_2etapa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195419/content/295000/download","filename":"1301700900_F_5_plan BOZP.pdf"}]
Ponuky uchádzačov JAMTES PLUS, s.r.o. 24. Júl 2015 24. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195437/content/86734/download","filename":"1301700900_E01 Rekapitulácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195437/content/86735/download","filename":"1301700900_E01_000_Výkaz výmer staveb..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195437/content/86736/download","filename":"1301700900_E01_200_výkaz výmer zdravotechnika.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195437/content/86737/download","filename":"1301700900_E01_406_vykaz vymer gastro.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195437/content/86738/download","filename":"1301700900_E01_500_vykaz vymer vzduch..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195437/content/86739/download","filename":"1301700900_E01_600_vykaz vymer elektr..pdf"}]
Ponuky uchádzačov PETRA+ spol. s.r.o. 24. Júl 2015 24. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195383/content/86836/download","filename":"BA_MZV_gastro_rozpočet.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195383/content/86837/download","filename":"PETRA-ROZPOCET-VZDUCHOTECHNIKA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195383/content/86838/download","filename":"Uprava priestorov jedalne a bufetu objektu MZV a EZ SR.pdf"}]
Ponuky uchádzačov HÍLEK a spol., a.s. 24. Júl 2015 24. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195389/content/294931/download","filename":"Rozpočet - architektúra1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195389/content/294932/download","filename":"3 Rozpočet - VZT.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195389/content/294933/download","filename":"4Rozpočet - ZTI.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195389/content/294934/download","filename":"2 Rozpočet - gastrotechnológia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195389/content/294935/download","filename":"Rekapitulácia stavby.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195389/content/294936/download","filename":"Rozpočet - elektro 1 .pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 24. Júl 2015 24. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195395/content/294937/download","filename":"Zapisnica_otvarania ponúk.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 24. Júl 2015 24. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195404/content/294945/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Ponuky uchádzačov SIBEX s.r.o. 24. Júl 2015 24. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195428/content/295011/download","filename":"GASTROZARIADENIE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195428/content/295012/download","filename":"rekapitulácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195428/content/295013/download","filename":"stavba.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195428/content/295014/download","filename":"Úprava priest_bufetu a jedálne MZV EZ SR_VZT.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×