Obstarávanie

Zateplenie strechy, fasády, výmena okien a dverí DSS a RS ROSA


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Domov sociálnych služieb pre deti - ROSA
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
355 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
262 744,16
Zaplatené:
74.01%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45214220-8
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Ide o zateplenie obvodového plášťa, výmenu pôvodných klampiarskych výrobkov, zateplenie povaly, výmenu otvorových konštrukcií, hydroizoláciu obvodových stien, doplnenie ústredného vykurovania a bleskozvod na objektoch DSS a RS ROSA. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
HOLLSTAV, s. r. o. 11 315 293,00 20% EUR 1. Júl 2015 51623

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Súťažné podklady Súťažné podklady 10. Marec 2015 10. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/84380/content/853708/download","filename":"BSK_dss_rosa_SP_final.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/84380/content/853709/download","filename":"BSK_dss_rosa_opis.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 18. August 2015 18. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/84407/content/853755/download","filename":"BSK_dss_rosa_profil_zapisnica_PU.pdf"}]
Ponuky uchádzačov STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. 18. August 2015 18. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/84395/content/853723/download","filename":"BSK_DSS_rosa_profil_ponuka_strabag.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 18. August 2015 18. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/84410/content/853761/download","filename":"BSK_DSS_rosa_profil_otvaranie_ostatne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/84410/content/853762/download","filename":"BSK_DSS_rosa_profil_otvaranie_kriteria.pdf"}]
Ponuky uchádzačov HORNEX, a.s. 18. August 2015 18. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/84398/content/853726/download","filename":"BSK_DSS_rosa_profil_ponuka_hornex.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 18. August 2015 18. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/84416/content/853773/download","filename":"BSK_DSS_rosa_profil_hodnotenie_ostatne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/84416/content/853774/download","filename":"BSK_DSS_rosa_profil_hodnotenie_kriteria.pdf"}]
Ponuky uchádzačov PROSPECT, spol. s r.o. 18. August 2015 18. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/84434/content/853812/download","filename":"BSK_DSS_rosa_profil_ponuka_prospect.pdf"}]
Ponuky uchádzačov STAVOMAL SLOVAKIA spol. s r.o. 18. August 2015 18. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/84401/content/853729/download","filename":"BSK_DSS_rosa_profil_ponuka_stavomal.pdf"}]
Ponuky uchádzačov VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s. 18. August 2015 18. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/84386/content/853713/download","filename":"BSK_DSS_rosa_profil_ponuka_vs.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 12. Jún 2015 12. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/84422/content/853792/download","filename":"BSK_dss_rosa_info_vysledok.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oprava SP 20. Marec 2015 20. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/84413/content/853766/download","filename":"BSK_dss_rosa_redakcna oprava_SP.pdf"}]
Ponuky uchádzačov HÍLEK a spol., a.s. 18. August 2015 18. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/84431/content/853810/download","filename":"BSK_DSS_rosa_profil_ponuka_hilek.pdf"}]
Ponuky uchádzačov HOLLSTAV, s.r.o. 18. August 2015 18. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/84404/content/853732/download","filename":"BSK_DSS_rosa_profil_ponuka_hollstav.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie informácií uvedených vo výzve a v SP 25. Marec 2015 25. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/84419/content/853784/download","filename":"BSK_dss_Vysvetlenie SP_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/84419/content/853785/download","filename":"BSK_dss_rosa_zod_rev.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/84419/content/853786/download","filename":"DSS a RS ROSA BLESKOZVOD VV SO 01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/84419/content/853787/download","filename":"DSS a RS ROSA BLESKOZVOD VV SO 02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/84419/content/853788/download","filename":"DSS a RS ROSA BLESKOZVOD VV SO 03.pdf"}]
Ponuky uchádzačov AVA-stav, s.r.o. 18. August 2015 18. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/84383/content/853711/download","filename":"BSK_DSS_rosa_profil_ponuka_avastav.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o. 18. August 2015 18. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/84437/content/853815/download","filename":"BSK_DSS_rosa_profil_ponuka_eiffage.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 14. Júl 2015 14. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/84428/content/853806/download","filename":"BSK_dss_rosa_sprava o zakazke.pdf"}]
Ponuky uchádzačov RV stav, s.r.o. 18. August 2015 18. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/84389/content/853715/download","filename":"BSK_DSS_rosa_profil_ponuka_rvstav.pdf"}]
Ponuky uchádzačov TEXO PARTNER a.s. 18. August 2015 18. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/84392/content/853720/download","filename":"BSK_DSS_rosa_profil_ponuka_texopartner.pdf"}]
Zmluva Zmluva 8. Júl 2015 8. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/84425/content/853800/download","filename":"BSK_dss_rosa_zod.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/84425/content/853801/download","filename":"BSK_dss_rosa_vv.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/84425/content/853802/download","filename":"BSK_dss_rosa_hmg.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×