Obstarávanie

Nákup značkovacieho stroja - nového.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
84 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
84 000,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
34922000-6
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Stroj na vodorovné dopravné značenie pomocou aplikácie za studena metódou airspray: 4-valcový dieselový motor s minimálnym objemom 2 200 cm3, chladený vodou; Minimálny výkon motora: 40 kW; Minimálna kapacita palivovej nádrže: 50 litrov; Minimálna kapacita hydraulickej nádrže: 70 litrov; Rozmery stroja:dĺžka:od 4 200 mm do 4 500 mm; šírka:od 1 200 mm do 1 500 mm; výška:maximálne do 2 900 mm; Celková hmotnosť do 3 500 kg; Hydraulický jazdný pohon s kolesovým motorom, plynule regulovateľná, prepravná rýchlosť až do maximálnej rýchlosti 18 km/hod; Voľný výhľad pri značení stredových čiar i krajníc; Hydraulická lamelová ručná brzda; Systém airspray o minimálnom efektívnom výkone kompresoru 1500 litrov pri tlaku 7,5 bar; Volant umiestnený vľavo i vpravo; Posúvateľný posed vodiča na obidve strany so skupinou vzduchových armatúr; Tlakový zásobník periel: 130 litrov, kohútiky vľavo i vpravo; Kapacita tlakového zásobníku farby minimálne 450 litrov, kapacita tlakového zásobníka na riedidlo minimálne 15 litrov; Hydraulické miešadlo zásobníku farby; Kotúčový značkovač na posuvnom ráme, umiestnení v stredu stroja pre značenie stredových čiar pod strojom a krajnicových čiar, s odkvapovou vaňou pre čiary šírky 10 až 30 cm; 1 ks pneumatického farebného pištoľa s tryskami pre čiary so šírkou 12,5 cm a 25 cm umožňujúci nástrek vodou rieditelných aj akrylátových farieb; 1 ks tlakovej perlovej pištole pre dodatočný posyp balotinou s výkonom min. 8 kg/min; Elektronika s manuálnym, poloautomatickým a plno automatický módom značenia až pre 3 pištole s celkom 6 predprogramovateľnými módami;

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
HARDMAN UH a.s 1 84 000,00 0% EUR 24. August 2015 51292

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Súťažné podklady Súťažné podklady 27. Máj 2015 27. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4304/content/1946/download","filename":"SP-značkovací vozík.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4304/content/1947/download","filename":"Príloha č.1-TP-stroj na VDZ.pdf"}]
Zmluva Zmluva 2. September 2015 2. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4334/content/697/download","filename":"91-2015-Hardman.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 21. September 2015 21. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4337/content/999/download","filename":"priebeh_elektronickej_aukcie_9347402807.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4337/content/1000/download","filename":"Zápisnica z otvárania-vyhodnotenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4337/content/1001/download","filename":"vysledne_poradie_elektronickej_aukcie_9347402807.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4337/content/1002/download","filename":"Príloha č 1-2 k zápisnici-vyhodnotenie-vozík.pdf"}]
Iný dokument k zákazke INFORMÁCIA TÝKAJÚCA SA SPLNENIA POVINNOSTI PODĽA § 41 ODS. 1 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ 2. Júl 2015 2. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4319/content/771/download","filename":"INO-kritériá.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 18. December 2015 18. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4313/content/1983/download","filename":"PP-Vozík.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 21. September 2015 21. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4307/content/1956/download","filename":"Zápisnica z otvárania-ostatné.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 21. September 2015 21. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4340/content/1223/download","filename":"Zápisnica z otvárania-kritériá.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4340/content/1224/download","filename":"Príloha č.1 k zápisnici-kriteria.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 21. September 2015 21. September 2015 []
Správa o zákazke Správa o zákazke 2. September 2015 2. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4331/content/680/download","filename":"Sprava o zakazke §21.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Faktúra 18. December 2015 18. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4316/content/678/download","filename":"FA-Vozík.pdf"}]
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu 14. August 2015 14. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4322/content/853/download","filename":"NEZRUŠENIE PP.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 2. September 2015 2. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4325/content/1003/download","filename":"formular § 44ods.2.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Hardman UH, a.s 2. September 2015 2. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4328/content/1389/download","filename":"OSTATNI_Ing. Pavel Chajda (10.6.2015).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4328/content/1390/download","filename":"Ing. Pavel Chajda (10.06.2015).pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×