Obstarávanie

Betonárska výstuž a betónová zmes pre žst. Sása - Pliešovce, Nitra a Topoľčany - Časť 1 - Betonárska výstuž


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
50 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
47 751,00
Zaplatené:
95.5%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
44331000-9
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodávka betonárskej výstuže na opravu nakladacích a vykladacích rámp v železničných staniciach Sása - Pliešovce, Nitra a Topoľčany, narezanej a ohýbanej podľa výkresovej dokumentácie.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
FERONA Slovakia, a.s. 3 47 751,00 0% EUR 14. August 2015 51260

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Suma skutočne uhradeného plnenia betón Sása - Pliešovce 8. Apríl 2016 8. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/642879/content/732228/download","filename":"čerpanie konečné betón Sása Pliešovce.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 26. August 2015 26. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/253481/content/307408/download","filename":"informácia o výsledku na profil 3,4.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 22. Júl 2015 22. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/253472/content/307406/download","filename":"informácia o výsledku na profil 1.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia betón Topoľčany 8. Apríl 2016 8. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/642877/content/732097/download","filename":"čerpanie konečné betón Topoľčany.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 7. Október 2015 7. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/253442/content/307370/download","filename":"zápisnica z otvárania - Ostatné 23.06.2015.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 6. Október 2015 6. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/253487/content/114495/download","filename":"Dodací list betonárska výstuž.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 6. Október 2015 6. Október 2015 []
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 7. Október 2015 7. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/253439/content/307369/download","filename":"zápisnica z vyhodnotenia podmienok účasti komplet.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 13. August 2015 13. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/253475/content/307407/download","filename":"informácia o výsledku na profil 2.pdf"}]
Ponuky uchádzačov KaGeDa s.r.o. 7. Október 2015 7. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/253466/content/115170/download","filename":"OSTATNÉ.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 7. Október 2015 7. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/253451/content/114505/download","filename":"správa o zákazke § 21 ods. 2 - časť 2,3,4.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 6. Október 2015 6. Október 2015 []
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy dodanie a prevzatie plnenia zmluvy betón Nitra 8. Apríl 2016 8. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/642868/content/731909/download","filename":"dodacie listy betón nitra.pdf"}]
Ponuky uchádzačov LADCE Betón, s.r.o. 7. Október 2015 7. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/253454/content/307372/download","filename":"OSTATNÉ 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/253454/content/307373/download","filename":"img03516.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 7. Október 2015 7. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/253448/content/114742/download","filename":"zápisnica z vyhodnotenia ponúk komplet.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ASOS, s.r.o. 7. Október 2015 7. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/253457/content/114732/download","filename":"OSTATNÉ 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/253457/content/114733/download","filename":"KRITÉRIÁ 1.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy dodanie a prevzatie plnenia zmluvy - betón Topoľčany 8. Apríl 2016 8. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/642850/content/731694/download","filename":"dodací list beton Topoľčany.pdf"}]
Iný dokument k zákazke informačná povinnosť § 41 ods.1 OSTATNÉ 16. Jún 2015 16. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/253460/content/114997/download","filename":"INO- otváranie OSTATNÉ.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 6. Október 2015 6. Október 2015 []
Iný dokument k zákazke informačná povinnosť § 41 ods. 1 "KRITÉRIÁ" 6. Júl 2015 6. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/253469/content/307405/download","filename":"INO- otváranie KRITÉRIÁ.pdf"}]
Ponuky uchádzačov FERONA Slovakia a.s. 7. Október 2015 7. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/253463/content/115107/download","filename":"OSTATNÉ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/253463/content/115108/download","filename":"KRITÉRIÁ.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 8. Jún 2015 8. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/253427/content/114809/download","filename":"súťažné podklady - Betonárska výstuž a betónová zmes.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 20. August 2015 20. August 2015 []
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 7. Október 2015 7. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/253445/content/307371/download","filename":"zápisnica z otvárania KRITÉRIÁ.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 3. September 2015 3. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/253484/content/307410/download","filename":"správa o zákazke § 21 ods. 2 - časť 1.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy dodanie a prevzatie plnenia zmluvy betón Sása Pliešovce 8. Apríl 2016 8. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/642860/content/731818/download","filename":"Dodací list betón Sása Pliešovce.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia betón Nitra 8. Apríl 2016 8. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/642883/content/732328/download","filename":"čerpanie konečné betón Nitra.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×