Obstarávanie

Rozšírenie funkcionalít UPVS z požiadaviek z projektu Elektronické služby Úradu vlády Slovenskej republiky - eDemokracia a otvorená vláda (eDOV)


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
79 920,00
Konečná suma(Bez DPH):
60 600,00
Zaplatené:
75.82%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
72000000-5
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Modul správy používateľov a riadenia prístupu (ďalej IAM Modul) je jedným zo spoločných modulov ÚPVS. Jeho úlohou je realizovať všetky potrebné funkcie v oblasti riadenia životného cyklu identít, správy prístupových práv, autentifikácie a riadenia prístupu. IAM modul zároveň poskytuje služby v uvedených oblastiach všetkým modulom ÚPVS. Cieľom je, aby jednotlivé moduly ÚPVS a eDOV mohli zdieľať poskytované služby identity a riadenia prístupu a nemuseli opakovane implementovať potrebnú funkcionalitu. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti bude modul IAM rozšírený o evidencie, registrácie a autentifikácie identít v module IAM za účelom podpory eDOV identít Nový typ identity s autentifikačným prostriedkom meno a heslo a s možnosťou napárovania autentifikačného prostriedku sociálnej siete Rozšírenie profilu identity aj pre tento typ identity. Proces vydávania autentifikačného rozhodnutia pre tieto identity Proces prihlasovania pre tieto identity Manažment týchto identít podporovaný G2G orchestráciami pre registráciu, zmenu a zrušenie identity Nová prihlasovacia stránka pre potreby eDov podporujúca prihlásenie identity menom / heslom a sociálnymi sieťami pre nový typ identity Možnosť zobrazenia novej prihlasovacej stránky aj z UPVS. Úlohou Modulu elektronických formulárov (ďalej MEF) je umožniť vizualizovanie a vypĺňanie formulárov registrovaných v module MEF. EDOV formuláre, ktoré budú vizualizované a vypĺňané na portáli ÚPVS musia vedieť pristupovať ku číselníkovým údajom a webovým službám, ktoré sú poskytované systémom EDOV. Portál ÚPVS využíva filler, ktorý momentálne dokáže pristupovať (a zobrazovať ich vo formulári) ku číselníkom a webovým službám, ktoré sú dostupné iba zo systému ÚPVS. Preto je potrebné rozšíriť ÚPVS filler o podporu poskytovania číselníkov a iných webových služieb zo systému EDOV pre formuláre EDOV. Rozšírenie ÚPVS modul MEF, bude znamenať jeho úpravu tak, aby podporoval zásuvné moduly, ktoré budú riešiť špecifické funkcionality poskytované systémom EDOV. Zároveň bude potrebné upraviť EDOV filler, ktorý bude musieť vedieť používať zásuvný modul a jeho funkcionality, ktoré sú momentálne poskytované ÚPVS fillerom. Pre účely autorizácie pre projekt Elektronické služby Úradu vlády SR eDemokracia a otvorená vláda je potrebné rozšírenie modulu G2G a internej/externej zbernice UPVS. Nižšie uvedený zoznam obsahuje identifikované požiadavky na rozšírenie modulu G2G (vrátane dopadov na internú a externú zbernicu). Na internej, externej zbernici a vstupnom nárazníku potreba možnosti dočítania rolí z autorizačnej služby projetku eDemokracia Na internej a externej zbernici potreba doplnenia nového rozhrania, ktoré bude prijímať na vstupe okrem dátového objektu aj objekt Assertions. Vstupný nárazník G2G bude podporovať načítanie rolí z autorizačnej služby eDemokracia.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
GlobalTel, a.s. 1 60 600,00 0% EUR 24. Júl 2015 50967

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zmluva Zmluva 3. August 2015 3. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/37853/content/18091/download","filename":"Zmluva o dielo.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×