Obstarávanie

Dodávka zemného plynu pre objekty TUKE


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Technická univerzita v Košiciach
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
27,00
Konečná suma(Bez DPH):
27,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
09123000-7
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Dodávka zemného plynu vrátane prepravy a zabezpečením distribúcie v dohodnutom množstve pre odberné miesta Technickej univerzity v Košiciach na rok 2019

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 2 27,00 Neuvedené EUR 10. December 2018 237774

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 21. December 2015 21. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/502044/content/375885/download","filename":"Zapisnica4-kriteria.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 21. December 2015 21. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/502056/content/375986/download","filename":"Ostatne SPP,a.s..pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Zmluva o združenej dodávke zemného plynu 30. December 2017 30. December 2017 []
Zmluva Zmluva 17. December 2018 17. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3013778/content/893311/download","filename":"Zmluva PLYN 2019.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 13. December 2016 13. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/748079/content/418336/download","filename":"Zmluva o združenej dodávke plynu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/748079/content/418337/download","filename":"Prílohy B3, B4, B5 a B6_ plyn.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 17. December 2018 17. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3013783/content/893315/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica z otvárania a vyhodnotenia ponúk 12. December 2016 12. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/747653/content/416799/download","filename":"Zápisnica 1.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov c.2 5. August 2015 5. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/502071/content/376080/download","filename":"vysvetlenie SP c.2 plyn UVO.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia za rok 2017 23. Január 2018 23. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/932775/content/727314/download","filename":"SPP_plyn_sumaskutuhradplnenia2017_20180123.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka SPP 12. December 2016 12. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/747671/content/416840/download","filename":"SPP.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 21. December 2015 21. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/502059/content/376014/download","filename":"Kriteria SPP, a.s..pdf"}]
Zápisnica Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 30. December 2017 30. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/918884/content/786196/download","filename":"Zápisnica.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 21. December 2015 21. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/502047/content/375901/download","filename":"Zapisnica5-kriteria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/502047/content/375902/download","filename":"Zapisnica6-kriteria po el.aukcii.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia podľa §41 ods.1 časť Ostatné 12. August 2015 12. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/502074/content/376086/download","filename":"Info §41 ods.1 cast Ostatne.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 21. December 2015 21. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/502041/content/375877/download","filename":"Zapisnica1-pod.ucasti.pdf"}]
Zmluva Zmluva o združenej dodávke zemného plynu (pre rok 2017) 13. December 2016 13. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/748076/content/418315/download","filename":"Zmluva o združenej dodávke plynu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/748076/content/418316/download","filename":"Prílohy B3, B4, B5 a B6_ plyn.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica po elektronickej aukcii 12. December 2016 12. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/747658/content/416808/download","filename":"Zápisnica 2.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia podľa §41 ods. 1 časť Kritériá 29. September 2015 29. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/502077/content/376093/download","filename":"Informácia podľa §41 ods.1 časť Kritériá.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 21. December 2015 21. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/502050/content/375906/download","filename":"Správa o zákazke PLYN.pdf"}]
Ponuky uchádzačov RWE Gas Slovensko, s.r.o. 21. December 2015 21. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/502062/content/376063/download","filename":"Ostatne RWE Gas Slovensko,s.r.o..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/502062/content/376064/download","filename":"Kriteria RWE Gas Slovensko,s.r.o..pdf"}]
Odkaz na oznámenie Oznámenie o výsledku verejného obstarávania 30. December 2017 30. December 2017 []
Zápisnica Zápisnica 21. December 2015 21. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/502038/content/375872/download","filename":"Zapisnica2-poziadavky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/502038/content/375873/download","filename":"Zapisnica3-poziadavky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/502038/content/375874/download","filename":"Zapisnica7-pod.ucasti RWE.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk-1. opätovné otváranie súťaže 14. November 2016 14. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/737860/content/477893/download","filename":"formular § 44 ods.2.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 21. December 2015 21. December 2015 []
Iný dokument k zákazke Dodatok č. 1 ku Zmluve o združenej dodávke zemného plynu č. 16/190301/2015-RAM 25. August 2016 25. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/706987/content/458726/download","filename":"Dodatok č. 1 - text.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 30. November 2015 30. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/502080/content/376097/download","filename":"info o vysledku vyhodnotenia ponuk §44 PLYN.pdf"}]
Odkaz na oznámenie Oznámenie o výsledku verejného obstarávania 17. December 2018 17. December 2018 []
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Faktúry 30. Jún 2016 30. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/682250/content/479351/download","filename":"faktúry plyn.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Dodatok č.1 k Rámcovej dohode č. 16/190301/2015-RAM 13. December 2016 13. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/748421/content/419465/download","filename":"2016_OHSaE_VO_Dodatok Innogy.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Zmluva 17. December 2018 17. December 2018 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 21. December 2015 21. December 2015 []
Súťažné podklady Súťažné podklady 8. Júl 2015 8. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/502035/content/375849/download","filename":"SP ZEMNY PLYN.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 17. December 2018 17. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3013782/content/893314/download","filename":"Zápisnica.pdf"}]
Zmluva Zmluva o združenej dodávke zemného plynu 30. December 2017 30. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/918876/content/786187/download","filename":"Zmluva.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 12. December 2016 12. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/747674/content/416843/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka innogy Slovensko 12. December 2016 12. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/747663/content/416817/download","filename":"innogy Slovensko.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov 16. Júl 2015 16. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/502065/content/376069/download","filename":"vysvetlenie SP plyn UVO.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 30. December 2017 30. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/918882/content/786193/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia za rok 2016 7. Marec 2017 7. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/786695/content/627286/download","filename":"SPP_SumaSkutUhradPlnenia2016_201700307.pdf"}]
Zmluva Zmluva 21. December 2015 21. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/502053/content/375949/download","filename":"RD_Zmluva_PLYN.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/502053/content/375950/download","filename":"Prilohy k Zmluve.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Doplnenie súťažných podkladov 28. Júl 2015 28. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/502068/content/376076/download","filename":"Doplnenie SP zemny plyn UVO.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×