Obstarávanie

Rekonštrukcia budovy Koruna, bývalý kláštor Paulánov v Šamoríne


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Šamorín
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
Konečná suma(Bez DPH):
0,00
Zaplatené:
0%
Mena:
Hlavný CPV kód:
45212314-0
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
0

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Áno
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom projektu je rekonštrukcia budovy Koruna, bývalý kláštor Paulánov v Šamoríne, ktorý sa nachádza v centrálnej časti mesta Šamorín na ulici Hlavná ul. 808/46, Šamorín.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Súťažné podklady Súťažné podklady SO 03 architektúra 30. Jún 2018 30. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1001656/content/704395/download","filename":"SO 01-12_KLÁŠTOR Paulánov_správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1001656/content/704396/download","filename":"SO 03_KLÁŠTOR Paulánov_arch-01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1001656/content/704397/download","filename":"SO 03_KLÁŠTOR Paulánov_arch-02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1001656/content/704398/download","filename":"SO 03_KLÁŠTOR Paulánov_arch-03.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1001656/content/704399/download","filename":"SO 03_KLÁŠTOR Paulánov_arch-04.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1001656/content/704400/download","filename":"SO 03_KLÁŠTOR Paulánov_arch-05.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1001656/content/704401/download","filename":"SO 03_KLÁŠTOR Paulánov_arch-06.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1001656/content/704402/download","filename":"SO 03_KLÁŠTOR Paulánov_arch-07.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1001656/content/704403/download","filename":"SO 03_KLÁŠTOR Paulánov_arch-08.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1001656/content/704404/download","filename":"SO 03_KLÁŠTOR Paulánov_arch-09.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1001656/content/704405/download","filename":"SO 03_KLÁŠTOR Paulánov_arch-10.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1001656/content/704406/download","filename":"SO 03_KLÁŠTOR Paulánov_arch-11.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1001656/content/704407/download","filename":"SO 03_KLÁŠTOR Paulánov_arch-12.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1001656/content/704408/download","filename":"SO 03_KLÁŠTOR Paulánov_arch-13.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1001656/content/704409/download","filename":"SO 03_KLÁŠTOR Paulánov_arch-14.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1001656/content/704410/download","filename":"SO 03_KLÁŠTOR Paulánov_arch-15.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady PD SO 03 Bleskozvod 1. Júl 2018 1. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1001691/content/704610/download","filename":"SO 03_KLÁŠTOR Paulánov_elektro-E25.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1001691/content/704611/download","filename":"SO 03_KLÁŠTOR Paulánov_elektro-správa.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady PD SO 03 nútené vetranie, zdravotechnika 30. Jún 2018 30. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1001662/content/704492/download","filename":"SO 03_KLÁŠTOR Paulánov_vzt-01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1001662/content/704493/download","filename":"SO 03_KLÁŠTOR Paulánov_vzt-02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1001662/content/704494/download","filename":"SO 03_KLÁŠTOR Paulánov_vzt-správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1001662/content/704495/download","filename":"SO 03_KLÁŠTOR Paulánov_vzt-špecifikácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1001662/content/704496/download","filename":"SO 02-06_KLÁŠTOR Paulánov_zdravo-správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1001662/content/704497/download","filename":"SO 03_KLÁŠTOR Paulánov_zdravo-1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1001662/content/704498/download","filename":"SO 03_KLÁŠTOR Paulánov_zdravo-2.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica z vyhodnotenia ponúk zo dňa 20.7.2018 13. December 2018 13. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3013019/content/891617/download","filename":"príloha č. 2 k zápisnici z 20.7.2018.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3013019/content/891618/download","filename":"príloha č. 3 k zápisnici z 20.7.2018.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3013019/content/891619/download","filename":"Zápisnica z hodnotenia ponúk z 20.7.2018.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady PD SO 03 Požiarny rozhlas 1. Júl 2018 1. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1001687/content/704600/download","filename":"SO 03_KLÁŠTOR Paulánov_eps.rozhlas - 01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1001687/content/704601/download","filename":"SO 03_KLÁŠTOR Paulánov_eps.rozhlas - 02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1001687/content/704602/download","filename":"SO 03_KLÁŠTOR Paulánov_rozhlas - správa.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady - vysvetlenie č. 3 16. Júl 2018 16. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1008536/content/802831/download","filename":"Vysvetlenie č. 3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1008536/content/802832/download","filename":"SO 11_KLÁŠTOR Paulánov_arch-03.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1008536/content/802833/download","filename":"SO 12_KLÁŠTOR Paulánov_arch-02.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady rozpočet 22. Jún 2018 22. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/998898/content/688101/download","filename":"Rozpočet + výkaz výmer.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk rekonštrukcia KORUNA 20. August 2018 20. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1023693/content/808138/download","filename":"Informácia o vyhodnotení ponúk a poradí Rekonštrukcia KORUNA.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica z vyhodnotenia ponúk zo dňa 3.8.2018 13. December 2018 13. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3013020/content/891620/download","filename":"príloha č. 2 k zápisnici z 3.8.2018.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3013020/content/891621/download","filename":"Zápisnica z hodnotenia ponúk z 3.8.2018.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z vyhodnotenia podmienok účasti zo dňa 3.8.2018 13. December 2018 13. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3013022/content/891625/download","filename":"Evidencia referencií OSP D.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3013022/content/891626/download","filename":"Evidencia referencií SOAR sk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3013022/content/891627/download","filename":"Evidencia referencií SOAR spol. s r.o..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3013022/content/891628/download","filename":"Výpis z obchodného registra SR OSP Danubius.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3013022/content/891629/download","filename":"Výpis z obchodného registra SR REVILO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3013022/content/891630/download","filename":"Výpis z obchodného registra SR SOAR sk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3013022/content/891631/download","filename":"Výpis z obchodného registra SR SOAR spol. s r.o..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3013022/content/891632/download","filename":"Výpis zo zoznamu hosp. subjektov OSP D.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3013022/content/891633/download","filename":"Výpis zo zoznamu hosp. subjektov SOAR sk, a.s..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3013022/content/891634/download","filename":"Výpis zo zoznamu hosp. subjektov SOAR spol. s r.o..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3013022/content/891635/download","filename":"Zápisnica z hodnotenia podmienok účasti z 3.8.2018.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady PD SO 07, 08, 09 30. Jún 2018 30. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1001666/content/704538/download","filename":"SO 02-06_KLÁŠTOR Paulánov_zdravo-správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1001666/content/704539/download","filename":"SO 07-08-12_KLÁŠTOR Paulánov_zdravo-1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1001666/content/704540/download","filename":"SO 09_KLÁŠTOR Paulánov_plyn-1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1001666/content/704541/download","filename":"SO 09_KLÁŠTOR Paulánov_plyn-2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1001666/content/704542/download","filename":"SO 09_KLÁŠTOR Paulánov_plyn-3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1001666/content/704543/download","filename":"SO 09_KLÁŠTOR Paulánov_plyn-4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1001666/content/704544/download","filename":"SO 09_KLÁŠTOR Paulánov_plyn-5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1001666/content/704545/download","filename":"SO 09_KLÁŠTOR Paulánov_správa.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady PD SO 01 22. Jún 2018 22. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/998900/content/688310/download","filename":"SO 01_KLÁŠTOR Paulánov_arch-01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/998900/content/688311/download","filename":"SO 01_KLÁŠTOR Paulánov_arch-02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/998900/content/688312/download","filename":"SO 01_KLÁŠTOR Paulánov_arch-03.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/998900/content/688313/download","filename":"SO 01_KLÁŠTOR Paulánov_arch-04.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/998900/content/688314/download","filename":"SO 01_KLÁŠTOR Paulánov_arch-05.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/998900/content/688315/download","filename":"SO 01_KLÁŠTOR Paulánov_arch-06.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/998900/content/688316/download","filename":"SO 01_KLÁŠTOR Paulánov_arch-07.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/998900/content/688317/download","filename":"SO 01_KLÁŠTOR Paulánov_arch-08.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/998900/content/688318/download","filename":"SO 01_KLÁŠTOR Paulánov_arch-09.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/998900/content/688319/download","filename":"SO 01_KLÁŠTOR Paulánov_arch-10.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/998900/content/688320/download","filename":"SO 01_KLÁŠTOR Paulánov_arch-11.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/998900/content/688321/download","filename":"SO 01_KLÁŠTOR Paulánov_arch-12.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/998900/content/688322/download","filename":"SO 01_KLÁŠTOR Paulánov_arch-13.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/998900/content/688323/download","filename":"SO 01_KLÁŠTOR Paulánov_arch-14.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/998900/content/688324/download","filename":"SO 01_KLÁŠTOR Paulánov_arch-15.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/998900/content/688325/download","filename":"SO 01_KLÁŠTOR Paulánov_arch-16.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/998900/content/688326/download","filename":"SO 01_KLÁŠTOR Paulánov_arch-17.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/998900/content/688327/download","filename":"SO 01_KLÁŠTOR Paulánov_arch-18.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/998900/content/688328/download","filename":"SO 01_KLÁŠTOR Paulánov_arch-19.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/998900/content/688329/download","filename":"SO 01_KLÁŠTOR Paulánov_arch-20.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/998900/content/688330/download","filename":"SO 01_KLÁŠTOR Paulánov_arch-21.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/998900/content/688331/download","filename":"SO 01_KLÁŠTOR Paulánov_arch-22.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/998900/content/688332/download","filename":"SO 01-12_KLÁŠTOR Paulánov_správa.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady PD SO 10 1. Júl 2018 1. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1001681/content/704572/download","filename":"SO 03_KLÁŠTOR Paulánov_elektro-správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1001681/content/704573/download","filename":"SO 03_KLÁŠTOR Paulánov_elektro-tabulka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1001681/content/704574/download","filename":"SO 10_KLÁŠTOR Paulánov_elektro-E01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1001681/content/704575/download","filename":"SO 10_KLÁŠTOR Paulánov_elektro-E02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1001681/content/704576/download","filename":"SO 10_KLÁŠTOR Paulánov_elektro-E03.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1001681/content/704577/download","filename":"SO 10_KLÁŠTOR Paulánov_elektro-E04.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 13. December 2018 13. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3013018/content/891616/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk rekonštrukcia Koruna 17.8.2018.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača SOAR časť PU 13. December 2018 13. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3013027/content/891660/download","filename":"1a titulná strana as.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3013027/content/891661/download","filename":"5 JED.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3013027/content/891662/download","filename":"6 JED.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3013027/content/891663/download","filename":"7 Zmluva o budúcej zmluve.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača OSP Danubius - časť Ponuka 13. December 2018 13. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3013026/content/891651/download","filename":"Banková záruka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3013026/content/891652/download","filename":"Identifikačné údaje uchádzača.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3013026/content/891653/download","filename":"Návrh ZoD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3013026/content/891654/download","filename":"Vyhlásenie uchádzača.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3013026/content/891655/download","filename":"Výkaz výmer KORUNA OSP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3013026/content/891656/download","filename":"Vysvetlenie k navrhovanej cene.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3013026/content/891657/download","filename":"Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy reštaurátor.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3013026/content/891658/download","filename":"Zoznam predložených dokladov a dokumentov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3013026/content/891659/download","filename":"Zoznam subdodávateľov.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady PD SO 12 1. Júl 2018 1. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1001679/content/704566/download","filename":"SO 12_KLÁŠTOR Paulánov_arch-01.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady PD SO 03 EPS 1. Júl 2018 1. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1001689/content/704606/download","filename":"SO 03_KLÁŠTOR Paulánov_eps - správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1001689/content/704607/download","filename":"SO 03_KLÁŠTOR Paulánov_eps.rozhlas - 01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1001689/content/704608/download","filename":"SO 03_KLÁŠTOR Paulánov_eps.rozhlas - 02.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača SOAR časť Ponuka 13. December 2018 13. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3013028/content/891664/download","filename":"1 titulná strana as.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3013028/content/891665/download","filename":"2 Identifikačné údaje as.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3013028/content/891666/download","filename":"3 splnomocnenie A.S..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3013028/content/891667/download","filename":"4 splnomocnenie sro.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3013028/content/891668/download","filename":"8 Bankova zaruka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3013028/content/891669/download","filename":"9 návrh na plnenie kritéria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3013028/content/891670/download","filename":"10 ZoD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3013028/content/891671/download","filename":"11 rozpočet.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3013028/content/891672/download","filename":"12 vyhlásenie súhrnné.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 13. December 2018 13. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3013017/content/891615/download","filename":"Správa o zákazke Rekonštrukcia Koruny.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady - úprava návrhu Zmluvy o dielo 2. Júl 2018 2. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1002410/content/707577/download","filename":"Vysvetlenie č. 2.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady PD SO 12 30. Jún 2018 30. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1001670/content/704553/download","filename":"SO 12_KLÁŠTOR Paulánov_arch-01.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z vyhodnotenia podmienok účasti zo dňa 20.8.2018 13. December 2018 13. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3013024/content/891637/download","filename":"Zápisnica z hodnotenia podmienok účasti 20.8.2018.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica z vyhodnotenia ponúk zo dňa 20.8.2018 13. December 2018 13. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3013021/content/891622/download","filename":"príloha č. 2 k zápisnici z 20.8.2018 RPVS OSP Danubius.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3013021/content/891623/download","filename":"príloha č. 3 k zápisnici z 20.8.2018.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3013021/content/891624/download","filename":"Zápisnica z hodnotenia ponúk z 20.8.2018.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača OSP Danubius - časť PU 13. December 2018 13. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3013025/content/891638/download","filename":"Čestné vyhlásenie o celkovom obrate.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3013025/content/891639/download","filename":"Informácia o zverejnení dokumentov v RÚZ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3013025/content/891640/download","filename":"ISO 9001-2015 SGS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3013025/content/891641/download","filename":"ISO 14001, 18001 SGS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3013025/content/891642/download","filename":"Osvedčenie stavbyvedúci Puss.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3013025/content/891643/download","filename":"osvedenie restaurator.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3013025/content/891644/download","filename":"Referencie GARDIN.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3013025/content/891645/download","filename":"Referencie Relax World.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3013025/content/891646/download","filename":"Údaje o vzdelaní a odbornej praxi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3013025/content/891647/download","filename":"Údaje o zápise uchádzača do zoznamu HS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3013025/content/891648/download","filename":"Zoznam stavebných prác.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3013025/content/891649/download","filename":"Životopis OSO Albert Puss.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3013025/content/891650/download","filename":"Životopis OSO Šmigrovský.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady PD SO 11 30. Jún 2018 30. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1001668/content/704549/download","filename":"SO 11_KLÁŠTOR Paulánov_arch-02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1001668/content/704550/download","filename":"SO 11_KLÁŠTOR Paulánov_elektro-E23.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1001668/content/704551/download","filename":"SO 11_KLÁŠTOR Paulánov_arch-01.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady PD SO 03 elektroosmóza, kotolňa 30. Jún 2018 30. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1001660/content/704475/download","filename":"SO 01_KLÁŠTOR Paulánov_arch-23.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1001660/content/704476/download","filename":"SO 01_KLÁŠTOR Paulánov_arch-24.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1001660/content/704477/download","filename":"SO 01_KLÁŠTOR Paulánov_správa elektroosmóza.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1001660/content/704478/download","filename":"SO 03_KLÁŠTOR Paulánov_uk -6.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1001660/content/704479/download","filename":"SO 03_KLÁŠTOR Paulánov_uk -7-1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1001660/content/704480/download","filename":"SO 03_KLÁŠTOR Paulánov_uk -7-2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1001660/content/704481/download","filename":"SO 03_KLÁŠTOR Paulánov_uk -správa.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady PD SO 03 požiarna ochrana 1. Júl 2018 1. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1001683/content/704586/download","filename":"SO 01_KLÁŠTOR Paulánov_po-správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1001683/content/704587/download","filename":"SO 03_KLÁŠTOR Paulánov_po-1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1001683/content/704588/download","filename":"SO 03_KLÁŠTOR Paulánov_po-2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1001683/content/704589/download","filename":"SO 03_KLÁŠTOR Paulánov_po-3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1001683/content/704590/download","filename":"SO 03_KLÁŠTOR Paulánov_po-4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1001683/content/704591/download","filename":"SO 03_KLÁŠTOR Paulánov_po-5.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady PD SO 03 Vykurovanie 1. Júl 2018 1. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1001685/content/704594/download","filename":"SO 03_KLÁŠTOR Paulánov_uk -správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1001685/content/704595/download","filename":"SO 03_KLÁŠTOR Paulánov_uk-1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1001685/content/704596/download","filename":"SO 03_KLÁŠTOR Paulánov_uk-2.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady PD SO 03 Statika 30. Jún 2018 30. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1001664/content/704508/download","filename":"Obr. č. 1 - 23.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1001664/content/704509/download","filename":"SO 01-03_KLÁŠTOR Paulánov_statika-01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1001664/content/704510/download","filename":"SO 01-03_KLÁŠTOR Paulánov_statika-02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1001664/content/704511/download","filename":"SO 01-03_KLÁŠTOR Paulánov_statika-03.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1001664/content/704512/download","filename":"SO 01-03_KLÁŠTOR Paulánov_statika-04.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1001664/content/704513/download","filename":"SO 01-03_KLÁŠTOR Paulánov_statika-stat vyjad.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady - pokyny 22. Jún 2018 22. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/998896/content/688100/download","filename":"Súťažné podklady Rekonštrukcia Koruna.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady PD SO 03 elektroinštalácia 30. Jún 2018 30. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1001658/content/704450/download","filename":"SO 03_KLÁŠTOR Paulánov_elektro-E05.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1001658/content/704452/download","filename":"SO 03_KLÁŠTOR Paulánov_elektro-E06.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1001658/content/704454/download","filename":"SO 03_KLÁŠTOR Paulánov_elektro-E08.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1001658/content/704455/download","filename":"SO 03_KLÁŠTOR Paulánov_elektro-E09.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1001658/content/704456/download","filename":"SO 03_KLÁŠTOR Paulánov_elektro-E10.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1001658/content/704457/download","filename":"SO 03_KLÁŠTOR Paulánov_elektro-E11.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1001658/content/704458/download","filename":"SO 03_KLÁŠTOR Paulánov_elektro-E012.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1001658/content/704459/download","filename":"SO 03_KLÁŠTOR Paulánov_elektro-E13.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1001658/content/704460/download","filename":"SO 03_KLÁŠTOR Paulánov_elektro-E14.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1001658/content/704461/download","filename":"SO 03_KLÁŠTOR Paulánov_elektro-E015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1001658/content/704462/download","filename":"SO 03_KLÁŠTOR Paulánov_elektro-E16.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1001658/content/704463/download","filename":"SO 03_KLÁŠTOR Paulánov_elektro-E17.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1001658/content/704464/download","filename":"SO 03_KLÁŠTOR Paulánov_elektro-E18.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1001658/content/704465/download","filename":"SO 03_KLÁŠTOR Paulánov_elektro-správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1001658/content/704466/download","filename":"SO 03_KLÁŠTOR Paulánov_elektro-tabulka.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z vyhodnotenia podmienok účasti zo dňa 14.8.2018 13. December 2018 13. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3013023/content/891636/download","filename":"Zápisnica z hodnotenia podmienok účasti 14.8.2018.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×