Obstarávanie

Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy pre Mestskú časť Bratislava – Čunovo.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mestská časť Bratislava - Čunovo
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
Od 48 300,00 do 49 250,00
Konečná suma(Bez DPH):
40 530,00
Zaplatené:
Nie je možné vypočítať presný pomer
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
72000000-5
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je zabezpečenie integrácie Informačného systému Mestskej časti Bratislava Čunovo na Integrovaný informačný systém Bratislavy (ďalej IIS BA) v rozsahu definovanom technickou špecifikáciou projektu elektronizácie služieb bratislavskej samosprávy a jeho udržiavanie v legislatívnom súlade počas záručnej doby v rozsahu a podľa podmienok uvedených vo výzve na predkladaní ponúk, súťažných podkladoch a ich prílohách.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
INTELSOFT spoločnosť s ručením obmedzeným 3 48 636,00 20% EUR 17. September 2015 50858

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Súbory
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 17. Jún 2015 17. Jún 2015
Iný dokument k zákazke Doplnenie súťažných podkladov. 11. Máj 2015 11. Máj 2015
Iný dokument k zákazke Informácia o uložení súťažných pokladov. 30. Apríl 2015 30. Apríl 2015
Ponuky uchádzačov INTELSOFT spoločnosť s ručením obmedzeným 24. September 2015 24. September 2015
Iný dokument k zákazke Oznámenie o otváraní častí ponúk označených ako "Kritériá" 28. Máj 2015 28. Máj 2015
Súťažné podklady Súťažné podklady 30. Apríl 2015 30. Apríl 2015
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 24. September 2015 24. September 2015
Správa o zákazke Správa o zákazke 24. September 2015 24. September 2015
Ponuky uchádzačov DATALAN, a.s. 24. September 2015 24. September 2015
Zápisnica Zápisnica 24. September 2015 24. September 2015
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 24. September 2015 24. September 2015
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 28. September 2015 28. September 2015
Ponuky uchádzačov Foundation, s.r.o. 24. September 2015 24. September 2015
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 24. September 2015 24. September 2015

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×