Obstarávanie

Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy pre Mestskú časť Bratislava – Čunovo.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mestská časť Bratislava - Čunovo
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
Od 48 300,00 do 49 250,00
Konečná suma(Bez DPH):
40 530,00
Zaplatené:
Nie je možné vypočítať presný pomer
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
72000000-5
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je zabezpečenie integrácie Informačného systému Mestskej časti Bratislava Čunovo na Integrovaný informačný systém Bratislavy (ďalej IIS BA) v rozsahu definovanom technickou špecifikáciou projektu elektronizácie služieb bratislavskej samosprávy a jeho udržiavanie v legislatívnom súlade počas záručnej doby v rozsahu a podľa podmienok uvedených vo výzve na predkladaní ponúk, súťažných podkladoch a ich prílohách.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
INTELSOFT spoločnosť s ručením obmedzeným 3 48 636,00 20% EUR 17. September 2015 50858

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 17. Jún 2015 17. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/467896/content/366096/download","filename":"informacia o vysledku profil.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Doplnenie súťažných podkladov. 11. Máj 2015 11. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/467890/content/366092/download","filename":"doplnenie sutaznych podkladov.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia o uložení súťažných pokladov. 30. Apríl 2015 30. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/467887/content/366090/download","filename":"informacia o ulozeni podkladov.pdf"}]
Ponuky uchádzačov INTELSOFT spoločnosť s ručením obmedzeným 24. September 2015 24. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/467872/content/366080/download","filename":"intelsoft.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie o otváraní častí ponúk označených ako "Kritériá" 28. Máj 2015 28. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/467893/content/366094/download","filename":"otvaranie_kriteria.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 30. Apríl 2015 30. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/467866/content/366065/download","filename":"SP elektronizacia Cunovo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/467866/content/366066/download","filename":"01_Sucasny stav IS a IT_ČUNOVO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/467866/content/366067/download","filename":"02 Integracia MC na IIS BA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/467866/content/366068/download","filename":"03 Technicka dokumentacia_ESBS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/467866/content/366069/download","filename":"04 Popis implementacie sluzieb.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/467866/content/366070/download","filename":"05 Zmena implementacie sluzieb.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/467866/content/366071/download","filename":"06 Katalog sluzieb_kompetencie MC Cunovo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/467866/content/366072/download","filename":"07 Harmonogram.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 24. September 2015 24. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/467899/content/366098/download","filename":"05 zapisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok ucasti cunovo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/467899/content/366099/download","filename":"05a dodatok k zapisnici z vyhodnotenia splnenia podmienok ucasti cunovo.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 24. September 2015 24. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/467869/content/366078/download","filename":"sprava o zakazke.pdf"}]
Ponuky uchádzačov DATALAN, a.s. 24. September 2015 24. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/467878/content/366088/download","filename":"datalan.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 24. September 2015 24. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/467905/content/366151/download","filename":"06 zapisnica z vyhodnotenia ponuk cunovo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/467905/content/366152/download","filename":"06a dodatok k zapisnici z vyhodnotenia ponuky cunovo.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 24. September 2015 24. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/467902/content/366145/download","filename":"04 zapisnica z otvarania casti ponuk kriteria cunovo.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 28. September 2015 28. September 2015 []
Ponuky uchádzačov Foundation, s.r.o. 24. September 2015 24. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/467875/content/366085/download","filename":"foundation.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 24. September 2015 24. September 2015 []

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×