Obstarávanie

Prenájom produkčného tlačového zariadenia a s tým súvisiace služby


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
103 224,00
Konečná suma(Bez DPH):
103 224,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
79820000-8
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je prenájom produkčného tlačového zariadenia na tlač publikácií v kvalite OFSET a poskytovanie všetkých súvisiacich služieb zabezpečujúcich riadne užívanie tohto prenajatého zariadenia po dobu trvania zmluvného vzťahu (48 mesiacov).

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. 3 103 224,00 0% EUR 5. Október 2015 50812

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zmluva Zmluva 7. Október 2015 7. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/512574/content/177695/download","filename":"Rámcová dohoda 01-2506_2015.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 7. Október 2015 7. Október 2015 []
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov za rok 2015 4. Apríl 2016 4. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/640446/content/677683/download","filename":"Zoznam subdodávateľov_RD_2506_2015_Final.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia podľa § 41 ods. 1 zákona_otváranie častí ponúk „Kritéria“ 24. August 2015 24. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/512583/content/177817/download","filename":"Informácia_§41_Kritéria_240815.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 3. August 2015 3. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/512559/content/177710/download","filename":"SGU_Prenájom tlačiarenského zariadenia_Final_270715.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 7. Október 2015 7. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/512589/content/177727/download","filename":"1_Zapisnica posudenie_podmienok_ucasti_100815.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/512589/content/177729/download","filename":"1_Zapisnica posudenie_podmienok_ucasti_170915.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 7. Október 2015 7. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/512565/content/177839/download","filename":"1_Zapisnica vyhodnotenie časť Ostatné_240815.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/512565/content/177840/download","filename":"1_Zapisnica vyhodnotenia ponúk časť Kritéria_pred EA_070915.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/512565/content/177841/download","filename":"1_Zapisnica vyhodnotenia ponúk časť Kritéria_po e-aukcii_110915.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 4. Apríl 2016 4. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/640401/content/677421/download","filename":"Fk_2015_1464.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/640401/content/677422/download","filename":"Fk_2015_1465.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/640401/content/677423/download","filename":"Fk_2016_0025.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/640401/content/677424/download","filename":"Fk_2015_1460.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia podľa § 41 ods. 1 zákona_otváranie častí ponúk „Ostatné“ 5. August 2015 5. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/512577/content/177719/download","filename":"Informácia_§41_Ostatné_050815.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 18. September 2015 18. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/512586/content/177867/download","filename":"Oznámenie o výsledku_180915.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 7. Október 2015 7. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/512562/content/177761/download","filename":"Zapisnica z otvarania ponuk_časť Ostatné_240815.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/512562/content/177762/download","filename":"1_Zapisnica otváranie ponúk časť Kritéria_070915.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 7. Október 2015 7. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/512568/content/177882/download","filename":"29. Správa z VO_051015.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Eccum, s.r.o. 7. Október 2015 7. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/512598/content/177885/download","filename":"Cenová ponuka_Eccum.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch 17. August 2015 17. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/512580/content/177787/download","filename":"SGUDS_Vysvetlenie SP_170815_zv.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/512580/content/177788/download","filename":"SGU_Formulár cenovej ponuky_170815.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia za rok 2015 4. Apríl 2016 4. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/640399/content/677344/download","filename":"Suma skutočne uhradeného plnenia 2015.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Z + M servis, spol. s r.o. 7. Október 2015 7. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/512595/content/177815/download","filename":"Cenová ponuka_Z+M servis.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov za rok 2016 31. Marec 2017 31. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/798281/content/572687/download","filename":"Zoznam subdodávateľov_RD_2506_2016_Final.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 31. Marec 2017 31. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/798125/content/572046/download","filename":"Fk_2016_0096_0.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/798125/content/572047/download","filename":"Fk_2016_0158.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/798125/content/572048/download","filename":"Fk_2016_0246.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/798125/content/572049/download","filename":"Fk_2016_0250.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/798125/content/572050/download","filename":"Fk_2016_0287.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/798125/content/572051/download","filename":"Fk_2016_0352.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/798125/content/572052/download","filename":"Fk_2016_0432.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/798125/content/572053/download","filename":"Fk_2016_0476.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/798125/content/572054/download","filename":"Fk_2016_0547.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/798125/content/572055/download","filename":"Fk_2016_0590.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/798125/content/572056/download","filename":"Fk_2016_0686.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/798125/content/572057/download","filename":"Fk_2016_0688_0.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/798125/content/572058/download","filename":"Fk_2016_0728.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/798125/content/572059/download","filename":"Fk_2016_0805.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/798125/content/572060/download","filename":"Fk_2016_0870.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/798125/content/572061/download","filename":"Fk_2016_0902.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/798125/content/572062/download","filename":"Fk_2016_1007.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/798125/content/572063/download","filename":"Fk_2016_1008.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/798125/content/572064/download","filename":"Fk_2016_1059.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/798125/content/572065/download","filename":"Fk_2016_1135.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/798125/content/572066/download","filename":"Fk_2016_1274.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/798125/content/572067/download","filename":"Fk_2016_1275.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/798125/content/572068/download","filename":"Fk_2017_0043.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/798125/content/572069/download","filename":"Fk_2017_0044.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. 7. Október 2015 7. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/512592/content/177765/download","filename":"Cenová ponuka_Konica.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia za rok 2016 31. Marec 2017 31. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/798120/content/572011/download","filename":"Suma skutočne uhradeného plnenia_2016.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×