Obstarávanie

Dodanie kombajnu s príslušenstvom na zber obilnín


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
AGROTERRA, spol. s r.o.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
372 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
348 000,00
Zaplatené:
93.54%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
16340000-0
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Verejný obstarávateľ požaduje dodanie 1 ks kombajnu s príslušenstvom na zber obilnín. Technická špecifikácia je podrobné rozpísaná v súťažným podkladom časť B.1 Opis predmetu zákazky a v Prílohe č. 5

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
AGROSERVIS spol. s r.o. 1 348 000,00 0% EUR 13. September 2015 50731

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zmluva Zmluva 17. September 2015 17. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/109863/content/51858/download","filename":"KZ.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Kúpna zmluva 1. Október 2015 1. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/109851/content/52075/download","filename":"Faktúra_Agroterra.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 30. September 2015 30. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/109869/content/52135/download","filename":"list o úspešnosti ponuky.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 21. Máj 2015 21. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/109848/content/51961/download","filename":"Súťažné podklady.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/109848/content/51962/download","filename":"Príloha č. 3 - Návrh kúpnej zmluvy.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 10. Október 2015 10. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/109854/content/52197/download","filename":"dodací list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/109854/content/52198/download","filename":"Preberací a odovzdávajúci protokol.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 30. September 2015 30. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/109878/content/52095/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 30. September 2015 30. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/109875/content/51975/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk - časť Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/109875/content/51976/download","filename":"Zápisnica z otvárania - časť Kritéria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/109875/content/51977/download","filename":"Agroterra_Report__Zakladny__Dodanie_kombajnu_s_prislusenstvom_na_zber_obilnin.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/109875/content/51978/download","filename":"Agroterra_Report__Ponuky__Dodanie_kombajnu_s_prislusenstvom_na_zber_obilnin.pdf"}]
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu 17. September 2015 17. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/109860/content/51805/download","filename":"Odôvodnenie § 46 ods. 2.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Agroservis spol. s.r.o. 30. September 2015 30. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/109872/content/52206/download","filename":"Ponuka - Kritéria - AGROTERRA.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 17. September 2015 17. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/109866/content/52088/download","filename":"Správa § 21 ods. 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/109866/content/52089/download","filename":"Správa § 21 ods. 2.pdf"}]
Iný dokument k zákazke informácia o otváraní ponúk časť Kritéria 16. Jún 2015 16. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/109857/content/51748/download","filename":"§41 ods. 1 Kritéria.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×