Obstarávanie

Výmena, dodávka a montáž klimatizačných zariadení


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
93 036,00
Konečná suma(Bez DPH):
51 466,00
Zaplatené:
55.31%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
42512000-8
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodávka, výmena a montáž klimatizácie v objektoch verejného obstarávateľa na Pražskej 1 a Hlbokej ceste 2 v Bratislave

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Kolten, spol.s.r.o. 9 51 466,00 0% EUR 27. August 2015 50721

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov MICROWELL, spol. s.r.o. 3. September 2015 3. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195512/content/295104/download","filename":"microwell.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Zmluva o výmene, dodaní a montáži klimatizačného systému 12. November 2015 12. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195530/content/295112/download","filename":"suma skutocne uhradeneho plnenia Výmena, dodávka a montáž klimatizačných zariadení .pdf"}]
Iný dokument k zákazke oznamenie o otvarani ponuk cast Kriteria 30. Júl 2015 30. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195533/content/295113/download","filename":"INO_kriteria.pdf"}]
Zmluva Zmluva 3. September 2015 3. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195518/content/295110/download","filename":"Zmluva 1110000211 - scan.pdf"}]
Ponuky uchádzačov T - KLIMA, s.r.o. 3. September 2015 3. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195515/content/295105/download","filename":"t-klima.pdf"}]
Ponuky uchádzačov PETERMAN KLIMA, s.r.o. 3. September 2015 3. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195506/content/295102/download","filename":"peterman klima.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 25. Jún 2015 25. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195494/content/295090/download","filename":"SuPo klimatizacia_final II.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195494/content/295091/download","filename":"Priloha 3 A3 strana 4-4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195494/content/295092/download","filename":"Priloha 3 A3 strana 3-4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195494/content/295093/download","filename":"Priloha 3 A3 strana 2-4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195494/content/295094/download","filename":"Priloha 3 A3 strana 1-4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195494/content/295095/download","filename":"Zmluva o dielo_Klimatizácia final.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195494/content/295096/download","filename":"Príloha č 4 parametre klimatizačných jednotiek.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195494/content/295097/download","filename":"Príloha c1_klíma.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195494/content/295098/download","filename":"MZV SR - výkaz výmer final II.pdf"}]
Ponuky uchádzačov E.D.T. spol. s.r.o. 3. September 2015 3. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195500/content/295100/download","filename":"edt.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 3. September 2015 3. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195548/content/86872/download","filename":"Scan.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 3. September 2015 3. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195542/content/295115/download","filename":"zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195542/content/295116/download","filename":"zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti a ponuk2.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 3. September 2015 3. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195539/content/86645/download","filename":"zapisnica z otvarania ponuk_ostatne.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Kolten,spol. s.r.o. 3. September 2015 3. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195497/content/295099/download","filename":"kolten.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Profiklama, spol. s.r.o. 3. September 2015 3. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195503/content/295101/download","filename":"profiklima.pdf"}]
Ponuky uchádzačov COFELY, a.s. 3. September 2015 3. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195509/content/295103/download","filename":"cofely.pdf"}]
Iný dokument k zákazke oznamenie o otvarani ponuk cast Ostatne 7. Júl 2015 7. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195527/content/86947/download","filename":"INO.pdf"}]
Ponuky uchádzačov PROCESS TECHNIK ,s.r.o. 3. September 2015 3. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195521/content/295111/download","filename":"process technik.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 2. November 2015 2. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195524/content/86775/download","filename":"faktury_102015.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 3. September 2015 3. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195551/content/86923/download","filename":"Zapisnica_otvaranie Kriteria (3).pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 3. September 2015 3. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195545/content/86777/download","filename":"Zapisnica z vyhodnotenia ponúk po otvorení časti Kritériá (3).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195545/content/86778/download","filename":"zapisnica z celkoveho vyhodnotenia ponuk.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 7. August 2015 7. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195536/content/295114/download","filename":"informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×