Obstarávanie

Univerzálne posýpacie nadstavby pre organizačné zložky/závody SC ŽSK 5 ks-nové


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
152 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
152 000,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
34224200-5
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Univerzálne posýpacie nadstavby na posyp chemickým a inertným materiálom v zime a v lete na vysprávky ciest obaľovanou zmesou. Vyhotovenie nadstavby k podvozkom 4x4 a 6x6 sa požaduje s nasledovnými funkciami a parametrami: 3- nápravové vozidlá budú mať nadstavby s objemom min 8 m3 a hmotnosti čelnej snehovej radlice; 2- nápravové vozidlá budú mať nadstavby s objemom násypky na materiál min 6 m3 a hmotnosti čelnej snehovej radlice; počet rozmetadiel 2 ks / vozidlo; počet šnekov 2 ks / vozidlo; pracovný režim s elektronickou reguláciou predvoleného dávkovania v rozsahu pracovnej rýchlosti 3 až 60 km/hod; montáž komunálnej hydrauliky dvojokruhovej so samoregulačným hydraulickým čerpadlom / 2 okruhy na ovládanie pracovných funkcií snehovej radlice; pohon nadstavby od komunálnej hydrauliky podvozku objednávateľa: - mechanizmom dávkovania s doplňujúcimi systémami zabezpečujúcimi aplikáciu prostredníctvom predného a zadného aplikátora (napr. rozmetadla) posypových materiálov (ďalej len APM) a to: - v zime chemických posypových materiálov (ďalej len CHPM) v predvolenej hodnote v rozsahu 5 až 45 g/m2 ( krokom po 5 g/m2 resp. kontinuálne) a inertným posypovým materiálov (ďalej len IPM) v rozsahu 50 350 g/m2 ( krokom po 50 g/m2 resp. kontinuálne) šírkou aplikácie posypových materiálov v rozsahu od 2 do 8 m s možnosťou krokovej regulácie po jednom metri resp. kontinuálne; - v lete asfaltových zmesí k zadnému vypúšťaciemu zariadeniu; prísun posypového materiálu k APM dvoma oproti sebe rotujúcimi kovovými závitovkami s oteruvzdornými hranami zabezpečujúcimi prísun posypového materiálu s požadovanou sypkosťou k APM; samostatné ovládanie šnekov vrátane reverzácie; systém musí zabezpečovať možnosť aplikácie posypového materiálu: len predným rozmetadlom, len zadným rozmetadlom alebo obidvoma rozmetadlami súčasne; vyhotovenie zásobníka sypača s dvojitou zateplenou stenou vyplnenou izoláciou s dostatočnou odolnosťou (odpovedajúcou povrchovou úpravou resp. správnou voľbou materiálu min. hr. 3 mm) voči dlhodobým negatívnym účinkom posypových materiálov; vyhotovenia APM z materiálu odolného voči účinkom CHPM a korózie; odklopenie APM ( zadného) pre prípad núdzového vyprázdnenia zásobníka; kovové časti nadstavby vyhotovené s antikoróznym ochranným náterom odolným voči účinkom posýpacích materiálov; zabezpečenie dávkovania posýpacieho materiálu na APM za každých poveternostných podmienok s odnímateľným zabezpečením zásobníka voči vniknutiu nadrozmerných predmetov pri jeho plnení nad veľkosť 10 cm (napr. kovový rošt) s dostatočnou pevnosťou voči rázom a prehybom s antikoróznou povrchovou úpravou voči účinkom CHPM; výška horného okraja bočnej steny nadstavby zásobníka sypača max 280 cm od úrovne terénu ( v nezaťaženom stave); ochrana zásobníka posýpacieho materiálu voči zrážkovej vlhkosti jeho zakrytím a zaistením v prepravnej polohe voči samovoľnému otváraniu tlakom náporového vzduchu (plachtová kapotáž); osvetlenie zásobníka univerzálnej nadstavby a rozmetadla; vyprázdňovanie zásobníka sypača náhradným zdrojom v prípade poruchy pohonného agregátu (hydraulické vývody cez rýchlospojky umožňujúce pripojenie náhradného hydraulického zdroja); umožnenie bezpečného jednostranného prístupu obsluhy na nadstavbu sypača po celej jej šírke (na strane za kabínou vodiča) so schodíkmi z protišmykového materiálu a s bezpečnostným zábradlím; nadstavba bude upravená tak, aby bolo možné jej uloženie pomocou odstavných nôh, nohy nie sú predmetom obstarania; ovládanie signalizácia všetkých funkcií z kabíny podvozku nákladného vozidla s vizuálnou resp. akustickou indikáciou prostredníctvom elektrických prvkov; výstražné osvetlenie šípka/kríž; montáž na medzirám podvozku; uzatvárací zadný otvor na vypúšťanie obaľovanej zmesi(tlama) v lete; farebné prevedenie RAL 2011 s bezpečnostným šrafovaním okrajových častí s doplnením odrazovými sklami a odrazovými doskami a páskami na označenie zadnej časti a bokov nadstavby s vysokoreflexnou fóliou podľa zákona; súčasťou dodávky je kompletná dokumentácia na nadstavbu so schválením nadstavby na premávku po pozemných komunikáciách SR, zaškolenie obsluhy v počte 5 ľudí; osvedčenie o typovom schválení pre príslušný typ nadstavby vozidla vydaný MDVRR SR podľa podmienok platných v SR; náklady na nadstavby do miesta určenom objednávateľa hradí zhotoviteľ; záruka 24 mesiacov; záruka na prehrdzavenie nadstavby a záruka na elektrické vybavenie nadstavby (kabeláž, čidlá...) 36 mesiacov;

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
KOBIT - SK, s.r.o. 2 182 400,00 20% EUR 7. September 2015 50645

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Súťažné podklady Súťažné podklady 26. Jún 2015 26. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4439/content/801/download","filename":"SP-nádstavby.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 21. September 2015 21. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4445/content/1425/download","filename":"vysledne_poradie_elektronickej_aukcie_3079654211.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4445/content/1426/download","filename":"priebeh_elektronickej_aukcie_3079654211.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4445/content/1427/download","filename":"Zápisnica z otvárania-vyhodnotenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4445/content/1428/download","filename":"Príloha č.1-2 k zápisnici-vyhodnotenie-nadstavby.pdf"}]
Iný dokument k zákazke INFORMÁCIA TÝKAJÚCA SA SPLNENIA POVINNOSTI PODĽA § 41 ODS. 1 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ 30. Jún 2015 30. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4457/content/806/download","filename":"INO (5).pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Faktúra 22. December 2015 22. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4454/content/885/download","filename":"FA-KOBIT.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 22. December 2015 22. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4451/content/800/download","filename":"PP-KOBIT.pdf"}]
Iný dokument k zákazke INFORMÁCIA TÝKAJÚCA SA SPLNENIA POVINNOSTI PODĽA § 41 ODS. 1 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ 27. Júl 2015 27. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4460/content/805/download","filename":"INO-kritériá ods.27.7.15.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Unikont Slovakia spol. s r.o. 11. September 2015 11. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4472/content/1166/download","filename":"Časť kritériá.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4472/content/1167/download","filename":"Časť ostané.PDF"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 21. September 2015 21. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4442/content/1004/download","filename":"Zápisnica z otvárania-kritériá.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4442/content/1005/download","filename":"Príloha č.1 k zápisnici-kriteria-nadstavby.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 10. September 2015 10. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4466/content/823/download","filename":"formular § 44ods.2.pdf"}]
Ponuky uchádzačov KOBIT SK s.r.o. 11. September 2015 11. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4478/content/1048/download","filename":"OSTATNÉ - Univerzálne posýpacie nadstavby 5 ks (PDF).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4478/content/1049/download","filename":"KRITÉRIÁ - Univerzálne posýpacie nadstavby 5 ks (PDF).pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 10. September 2015 10. September 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 11. September 2015 11. September 2015 []
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 21. September 2015 21. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4448/content/1527/download","filename":"Zápisnica z otvárania-ostatné.pdf"}]
Zmluva Zmluva 10. September 2015 10. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4469/content/949/download","filename":"98-2015-Kobit.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×