Obstarávanie

Univerzálne posýpacie nadstavby pre organizačné zložky/závody SC ŽSK 5 ks-nové


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
152 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
152 000,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
34224200-5
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Univerzálne posýpacie nadstavby na posyp chemickým a inertným materiálom v zime a v lete na vysprávky ciest obaľovanou zmesou. Vyhotovenie nadstavby k podvozkom 4x4 a 6x6 sa požaduje s nasledovnými funkciami a parametrami: 3- nápravové vozidlá budú mať nadstavby s objemom min 8 m3 a hmotnosti čelnej snehovej radlice; 2- nápravové vozidlá budú mať nadstavby s objemom násypky na materiál min 6 m3 a hmotnosti čelnej snehovej radlice; počet rozmetadiel 2 ks / vozidlo; počet šnekov 2 ks / vozidlo; pracovný režim s elektronickou reguláciou predvoleného dávkovania v rozsahu pracovnej rýchlosti 3 až 60 km/hod; montáž komunálnej hydrauliky dvojokruhovej so samoregulačným hydraulickým čerpadlom / 2 okruhy na ovládanie pracovných funkcií snehovej radlice; pohon nadstavby od komunálnej hydrauliky podvozku objednávateľa: - mechanizmom dávkovania s doplňujúcimi systémami zabezpečujúcimi aplikáciu prostredníctvom predného a zadného aplikátora (napr. rozmetadla) posypových materiálov (ďalej len APM) a to: - v zime chemických posypových materiálov (ďalej len CHPM) v predvolenej hodnote v rozsahu 5 až 45 g/m2 ( krokom po 5 g/m2 resp. kontinuálne) a inertným posypovým materiálov (ďalej len IPM) v rozsahu 50 350 g/m2 ( krokom po 50 g/m2 resp. kontinuálne) šírkou aplikácie posypových materiálov v rozsahu od 2 do 8 m s možnosťou krokovej regulácie po jednom metri resp. kontinuálne; - v lete asfaltových zmesí k zadnému vypúšťaciemu zariadeniu; prísun posypového materiálu k APM dvoma oproti sebe rotujúcimi kovovými závitovkami s oteruvzdornými hranami zabezpečujúcimi prísun posypového materiálu s požadovanou sypkosťou k APM; samostatné ovládanie šnekov vrátane reverzácie; systém musí zabezpečovať možnosť aplikácie posypového materiálu: len predným rozmetadlom, len zadným rozmetadlom alebo obidvoma rozmetadlami súčasne; vyhotovenie zásobníka sypača s dvojitou zateplenou stenou vyplnenou izoláciou s dostatočnou odolnosťou (odpovedajúcou povrchovou úpravou resp. správnou voľbou materiálu min. hr. 3 mm) voči dlhodobým negatívnym účinkom posypových materiálov; vyhotovenia APM z materiálu odolného voči účinkom CHPM a korózie; odklopenie APM ( zadného) pre prípad núdzového vyprázdnenia zásobníka; kovové časti nadstavby vyhotovené s antikoróznym ochranným náterom odolným voči účinkom posýpacích materiálov; zabezpečenie dávkovania posýpacieho materiálu na APM za každých poveternostných podmienok s odnímateľným zabezpečením zásobníka voči vniknutiu nadrozmerných predmetov pri jeho plnení nad veľkosť 10 cm (napr. kovový rošt) s dostatočnou pevnosťou voči rázom a prehybom s antikoróznou povrchovou úpravou voči účinkom CHPM; výška horného okraja bočnej steny nadstavby zásobníka sypača max 280 cm od úrovne terénu ( v nezaťaženom stave); ochrana zásobníka posýpacieho materiálu voči zrážkovej vlhkosti jeho zakrytím a zaistením v prepravnej polohe voči samovoľnému otváraniu tlakom náporového vzduchu (plachtová kapotáž); osvetlenie zásobníka univerzálnej nadstavby a rozmetadla; vyprázdňovanie zásobníka sypača náhradným zdrojom v prípade poruchy pohonného agregátu (hydraulické vývody cez rýchlospojky umožňujúce pripojenie náhradného hydraulického zdroja); umožnenie bezpečného jednostranného prístupu obsluhy na nadstavbu sypača po celej jej šírke (na strane za kabínou vodiča) so schodíkmi z protišmykového materiálu a s bezpečnostným zábradlím; nadstavba bude upravená tak, aby bolo možné jej uloženie pomocou odstavných nôh, nohy nie sú predmetom obstarania; ovládanie signalizácia všetkých funkcií z kabíny podvozku nákladného vozidla s vizuálnou resp. akustickou indikáciou prostredníctvom elektrických prvkov; výstražné osvetlenie šípka/kríž; montáž na medzirám podvozku; uzatvárací zadný otvor na vypúšťanie obaľovanej zmesi(tlama) v lete; farebné prevedenie RAL 2011 s bezpečnostným šrafovaním okrajových častí s doplnením odrazovými sklami a odrazovými doskami a páskami na označenie zadnej časti a bokov nadstavby s vysokoreflexnou fóliou podľa zákona; súčasťou dodávky je kompletná dokumentácia na nadstavbu so schválením nadstavby na premávku po pozemných komunikáciách SR, zaškolenie obsluhy v počte 5 ľudí; osvedčenie o typovom schválení pre príslušný typ nadstavby vozidla vydaný MDVRR SR podľa podmienok platných v SR; náklady na nadstavby do miesta určenom objednávateľa hradí zhotoviteľ; záruka 24 mesiacov; záruka na prehrdzavenie nadstavby a záruka na elektrické vybavenie nadstavby (kabeláž, čidlá...) 36 mesiacov;

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
KOBIT - SK, s.r.o. 2 182 400,00 20% EUR 7. September 2015 50645

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Súťažné podklady Súťažné podklady 26. Jún 2015 26. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4439/content/801/download","filename":"SP-nádstavby.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 21. September 2015 21. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4445/content/1425/download","filename":"vysledne_poradie_elektronickej_aukcie_3079654211.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4445/content/1426/download","filename":"priebeh_elektronickej_aukcie_3079654211.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4445/content/1427/download","filename":"Zápisnica z otvárania-vyhodnotenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4445/content/1428/download","filename":"Príloha č.1-2 k zápisnici-vyhodnotenie-nadstavby.pdf"}]
Iný dokument k zákazke INFORMÁCIA TÝKAJÚCA SA SPLNENIA POVINNOSTI PODĽA § 41 ODS. 1 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ 30. Jún 2015 30. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4457/content/806/download","filename":"INO (5).pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Faktúra 22. December 2015 22. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4454/content/885/download","filename":"FA-KOBIT.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 22. December 2015 22. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4451/content/800/download","filename":"PP-KOBIT.pdf"}]
Iný dokument k zákazke INFORMÁCIA TÝKAJÚCA SA SPLNENIA POVINNOSTI PODĽA § 41 ODS. 1 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ 27. Júl 2015 27. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4460/content/805/download","filename":"INO-kritériá ods.27.7.15.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Unikont Slovakia spol. s r.o. 11. September 2015 11. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4472/content/1166/download","filename":"Časť kritériá.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4472/content/1167/download","filename":"Časť ostané.PDF"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 21. September 2015 21. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4442/content/1004/download","filename":"Zápisnica z otvárania-kritériá.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4442/content/1005/download","filename":"Príloha č.1 k zápisnici-kriteria-nadstavby.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 10. September 2015 10. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4466/content/823/download","filename":"formular § 44ods.2.pdf"}]
Ponuky uchádzačov KOBIT SK s.r.o. 11. September 2015 11. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4478/content/1048/download","filename":"OSTATNÉ - Univerzálne posýpacie nadstavby 5 ks (PDF).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4478/content/1049/download","filename":"KRITÉRIÁ - Univerzálne posýpacie nadstavby 5 ks (PDF).pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 10. September 2015 10. September 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 11. September 2015 11. September 2015 []
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 21. September 2015 21. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4448/content/1527/download","filename":"Zápisnica z otvárania-ostatné.pdf"}]
Zmluva Zmluva 10. September 2015 10. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4469/content/949/download","filename":"98-2015-Kobit.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×