Obstarávanie

Most a lávka ponad Podhradský potok v Ilave


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Ilava
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
158 623,00
Konečná suma(Bez DPH):
114 200,00
Zaplatené:
71.99%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45221100-3
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmetom zákazky s názvom Most a lávka ponad Podhradský potok v Ilave sa skladá z dvoch častí, a to mosta pre autá a lávky pre peších. Obidva objekty sa skladajú z hornej a spodnej časti, horná časť je z oceľovej priehradovej konštrukcie, spodná časť sú monolitické železobetónové podpery. Rozpätie mosta je 15,4 m a lávky pre peších 15,8m. Projekt spracovala spoločnosť MALASTAV, s.r.o. Trenčín, Olbrachtova 20/912, zodp. proj.: Ing. Ján Malast, autorizovaný stav. inžinier, Reg. číslo: 0537*I2., č. z. 20 0537 15.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
HYDROSERVICE, spol. s.r.o. 4 114 200,00 0% EUR 3. September 2015 50636

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica Zápisnica 5. September 2015 5. September 2015 []
Súťažné podklady Súťažné podklady 12. Júl 2015 12. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/388358/content/332876/download","filename":"Lávka HS vv.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/388358/content/332877/download","filename":"Lávka SS vv.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/388358/content/332878/download","filename":"Most HS vv.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/388358/content/332879/download","filename":"Most SS vv.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/388358/content/332880/download","filename":"01 Situácia M.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/388358/content/332881/download","filename":"01. Situácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/388358/content/332882/download","filename":"02 Pozdlžny rez A-A M.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/388358/content/332883/download","filename":"02. Pozdĺžny rez A-A.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/388358/content/332884/download","filename":"03 Priečne rezy m.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/388358/content/332885/download","filename":"03. Oceľová konštrukcia lávky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/388358/content/332886/download","filename":"04 Základy M.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/388358/content/332887/download","filename":"04. Detaily uloženia lávky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/388358/content/332888/download","filename":"05 Výkres výstuže základov M.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/388358/content/332889/download","filename":"05. Základy opôr lávky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/388358/content/332890/download","filename":"06 Ocelová konštrukcia mosta.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/388358/content/332891/download","filename":"06. Výkres výstuže opôr lávky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/388358/content/332892/download","filename":"07 Detaily uloženia mosta.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/388358/content/332893/download","filename":"07. Priečne rezy napojenia chodníka PF1-PF7.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/388358/content/332894/download","filename":"08 Situácia-DZ M.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ALPINE SLOVAKIA s.r.o 5. September 2015 5. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/388367/content/332992/download","filename":"CV - skupina - osoby .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/388367/content/332993/download","filename":"CV - skupina - osoby 2 .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/388367/content/332994/download","filename":"CV UVO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/388367/content/332995/download","filename":"CV o pravdivosti a úplnosti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/388367/content/332996/download","filename":"CV o subdodavateľoch_priznané subky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/388367/content/332997/download","filename":"CV o súhlase s podmienkami.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/388367/content/332998/download","filename":"CV o uloženie výkazov na stranke.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/388367/content/332999/download","filename":"CV obrat za rok 2012-2014.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/388367/content/333000/download","filename":"CV -záväzky, banky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/388367/content/333001/download","filename":"Identifikácia .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/388367/content/333002/download","filename":"Kópia - HARMONOGRAM (2).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/388367/content/333003/download","filename":"NNPK _Príloha č.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/388367/content/333004/download","filename":"obalka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/388367/content/333005/download","filename":"Obsah Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/388367/content/333006/download","filename":"SKusenosti uchadzaca .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/388367/content/333007/download","filename":"SPLNOMOCNENIE SK ilava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/388367/content/333008/download","filename":"SKusenosti uchadzaca .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/388367/content/333009/download","filename":"SPLNOMOCNENIE SK ilava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/388367/content/333010/download","filename":"Sprievodný list .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/388367/content/333011/download","filename":"vrchná strana. kriteria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/388367/content/333012/download","filename":"vrchná strana. OSTATNE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/388367/content/333013/download","filename":"ZMLUVA O dielo s cenou.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/388367/content/333014/download","filename":"Životopis - Šipula Ľubomír - Stavbyvedúci -vedúci stavby.pdf"}]
Ponuky uchádzačov HYDROSERVICE s.r.o 5. September 2015 5. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/388373/content/333026/download","filename":"Návrh plnenia kritérií.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/388373/content/333027/download","filename":"Vypracované podkaldy final 14169 WYP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/388373/content/333028/download","filename":"ZoD.pdf"}]
Ponuky uchádzačov FKLabrat,spol.sr.o. 5. September 2015 5. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/388370/content/333017/download","filename":"SCAN Ponuka - most ILAVA.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 5. September 2015 5. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/388346/content/332843/download","filename":"Správa o zákazke §21 Most.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 5. September 2015 5. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/388337/content/332836/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk Most.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 5. September 2015 5. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/388343/content/332839/download","filename":"ZÁPISNICA Z vyhodnotenia podmienok Most víťaz.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/388343/content/332840/download","filename":"ZÁPISNICA Z vyhodnotenia podmienok Most.pdf"}]
Zmluva Zmluva 11. September 2015 11. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/388349/content/332844/download","filename":"hmg ilava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/388349/content/332845/download","filename":"Lávka HS vv.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/388349/content/332846/download","filename":"Lávka Ilava spodná stavba vv.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/388349/content/332847/download","filename":"Most HS vv.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/388349/content/332848/download","filename":"Most Ilava spod stavba vv.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/388349/content/332849/download","filename":"ZMLUVA O dielo konečná.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Iný dokument k zákazke 31. Júl 2015 31. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/388361/content/332895/download","filename":"INO §41.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 14. August 2015 14. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/388364/content/332897/download","filename":"Informácia o výsledku Ilava.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 24. Júl 2015 24. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/388352/content/332850/download","filename":"sutazne podklady Most.pdf"}]
Ponuky uchádzačov STAVBY MOSTOV SLOVAKIA, a.s. 5. September 2015 5. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/388376/content/333029/download","filename":"kopia ponuky bez OU.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×