Obstarávanie

Diagnostické súpravy


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
5 270,00
Konečná suma(Bez DPH):
0,00
Zaplatené:
0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
33141625-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Počet uzavretých zmlúv:
0

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

A/ Súpravy na detekciu vírusových antigénov pasívnou imunochromatografiou, ktoré sú určené pre rýchlu diagnostiku pomocou imunochromatografických prúžkov z nasofaryngeálnych výterov, laváží, punktátov, moču, stolice a iných sekrétov.; B/ Diagnostická súprava je určená pre meranie fagocytárnej aktivity ľudských granulocytov metódou prietokovej cytometrie. Granulocyty po stimulácii baktériami Escherichia coli produkujú fluoresčenčný rodamin 123, ktorý je merateľný prietokovým cytometrom FC500.; C/ Diagnostická súprava je určená na kultiváciu mykobaktérií na tekutej pôde Middlebrook 7H9 s fluorescenčnou detekciou rastu v UV spektre prostredníctvom chemickej látky diphenyl-phenantrolin-ruthenium-chlorid. Súčasťou súpravy je antibiotická zmes a výživový suplement, ktoré sú dodávané zvlášť v samostatných obaloch.

Technická špecifikácia textová

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: A1/ Diagnostická súprava na diagnostiku RS-vírusu musí byť určená na priame použitie. Musí obsahovať detekčné prúžky, pufer a návod na použitie., Jednotka: balenie, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: A2/ Diagnostická súprava na diagnostiku Adenovírusu musí byť určená na priame použitie. Musí obsahovať detekčné prúžky,pufer a návod na použitie., Jednotka: balenie, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: A3/ Diagnostická súprava na diagnostiku Chrípky A a B musí byť určená na priame použitie. Musí obsahovať detekčné prúžky, pufer a návod na použitie., Jednotka: balenie, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: A4/ Diagnostická súprava na diagnostiku Adeno/Rota musí byť určená na priame použitie. Musí obsahovať detekčné prúžky, pufer a návod na použitie., Jednotka: balenie, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: A5/ Diagnostická súprava na diagnostiku Noro -vírusu musí byť určená na priame použitie. Musí obsahovať detekčné prúžky, pufer a návod na použitie., Jednotka: balenie, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: B/ Diagnostická súprava: jedno balenie je určené pre 100 testov a obsahuje všetky potrebné reagencie: prekurzor rodaminu 123, baktérie E.coli na stimuláciu granulocytov, reagenciu na pozitívnu stimuláciu granulocytov, lyzačný roztok erytrocytov, návod na použitie., Jednotka: balenie, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4; Technické vlastnosti: C1/ Diagnostická súprava: na kultiváciu mykobaktérií na tekutej pôde Middlebrook 7H9 je balená v špeciálnych skúmavkách, z ktorých každá je určená len pre jednu vzorku. Balenie obsahuje 100 skúmavok., Jednotka: balenie, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5; Technické vlastnosti: C2/ Antibiotická zmes: súčasťou súpravy je antibiotická zmes pre potlačenie nežiaducej fluóry, ktorá je dodávaná v lyofilizovanejforme v samostatnom sklenenom obale. Jedno balenie je určené na prípravu 3 ml antibiotickej zmesi. Požadované zloženie antibiotickej zmesi v 1 ml: Polymyxin B 2000IU, Amphotericin B200ug, Kyselina nalidixínová 800ug, Trimethoprim 200ug, Azlocillin 200ug., Jednotka: balenie, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3; Technické vlastnosti: C3/ Suplement: súčasťou súpravy je výživový suplement pre mykobaktérie dodávaný v tekutej forme v samostatnom sklenenom obale. Jedno balenie obsahuje 15 ml suplementu. Požadované zloženie suplementu v 1 ml: Bovinný albumín 3,3g; Dextróza 1,3g; Kataláza 2mg; Kyselina olejová 40mg., Jednotka: balenie, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×