Obstarávanie

Vybudovanie digitálneho kamerového systému - Zamarovce


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Zamarovce
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
151 100,00
Konečná suma(Bez DPH):
150 850,00
Zaplatené:
99.83%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45316210-0
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Verejný obstarávateľ od uchádzačov požaduje vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie riešenia integrovaného bezpečnostného kamerového systému, vypracovanie bezpečnostného projektu a bezpečnostnej smernice, inžiniersku činnosť pri schvaľovaní projektovej dokumentácie, inžiniersku činnosť súvisiacu s povolením a odovzdaním stavebných prác, a realizáciu vybudovania digitálneho kamerového systému a distribučnej siete prostredníctvom pasívnej, alebo aktívnej elektronickej komunikačnej siete vrátane zariadení na prenos a zber signálu podľa schválenej dokumentácie, bezplatný záručný servis na vybudovaný digitálny kamerový systém.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
MAXNETWORK, s.r.o. 3 181 020,00 20% EUR 24. August 2015 50598

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 2. September 2015 2. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/477796/content/367369/download","filename":"Zápisnica z otvárania obálok.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 2. September 2015 2. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/477790/content/367360/download","filename":"Správa podľa § 21.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 2. September 2015 2. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/477799/content/367372/download","filename":"Zápisnica o vyhodnotení ponúk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov MAXNETWORK s.r.o. 2. September 2015 2. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/477802/content/367383/download","filename":"1_Ponuka_Zamarovce.pdf"}]
Zmluva Zmluva 2. September 2015 2. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/477787/content/367358/download","filename":"Zmluva.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 2. Júl 2015 2. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/477778/content/367345/download","filename":"Súťažné podklady.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/477778/content/367346/download","filename":"Mapa.PDF"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 23. Júl 2015 23. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/477784/content/367353/download","filename":"Výsledok vyhodnotenia a poradie uchádzačov.pdf"}]
Ponuky uchádzačov JANUS TEAM s.r.o. 2. September 2015 2. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/477805/content/367422/download","filename":"ZAMAROVCE.pdf"}]
Ponuky uchádzačov COMELS s.r.o. 2. September 2015 2. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/477781/content/367349/download","filename":"Zamarovce - Kritériá.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 2. September 2015 2. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/477793/content/367365/download","filename":"Posúdenie splnenia podmienok účasti.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×