Obstarávanie

Prestrešenie parkovacích miest, Správa ciest ŽSK, Závod Horné Považie, M. Rázusa 104, 010 01 Žilina


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
112 500,00
Konečná suma(Bez DPH):
113 932,50
Zaplatené:
101.27%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Prestrešenie parkovacích miest, Správa ciest ŽSK, Závod Horné Považie, M. Rázusa 104, 010 01 Žilina podľa projektovej dokumentácie. Posudzovaný objekt je prístrešok, ktorý bude slúžiť ako prestrešenie pre parkovanie údržbových mechanizmov. Objekt je navrhovaný ako jednopodlažný oceľový prístrešok demontovateľná konštrukcia. Verejný obstarávateľ umožňuje variantné riešenie. V prípade predloženia variantného riešenia musí byť zo strany uchádzača vypracovaná projektová dokumentácia, ktorej hodnota bude započítaná v ponuke za predmet zákazky. Bližšie uvedené v súťažných podkladoch.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
AV systémy, spol. s.r.o. 2 136 719,00 20% EUR 19. Október 2015 50445

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica Zápisnica 20. Október 2015 20. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4499/content/1606/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4499/content/1607/download","filename":"Príloha č. 1-samostatné hodnotenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4499/content/1608/download","filename":"Príloha č. 1-celkové vyhodnotenie-úvodné.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 20. Október 2015 20. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4496/content/1145/download","filename":"Zápisnica o posúdení.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZoD č. 139/2015 14. December 2015 14. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4484/content/1839/download","filename":"FA-prestrešenie.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 6. Október 2015 6. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4490/content/934/download","filename":"Inf.podľa §44 ods.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 20. Október 2015 20. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4493/content/1039/download","filename":"Zápisnica z otvárania.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 20. Október 2015 20. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4508/content/1079/download","filename":"SpravaOzakazkach_9_6.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 30. Júl 2015 30. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4481/content/1814/download","filename":"SP-prístrešok.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4481/content/1815/download","filename":"Príloha č. 1 k SP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4481/content/1816/download","filename":"JJ_PSP_TITULKY_sprava ciest.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4481/content/1817/download","filename":"SPRAVA PRISTRESOK_DRS_SC-ZSK.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4481/content/1818/download","filename":"Výkaz výmer-Prestrešenie parkovacích plôch.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4481/content/1819/download","filename":"VYKRES_01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4481/content/1820/download","filename":"VYKRES_02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4481/content/1821/download","filename":"VYKRES_03.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4481/content/1822/download","filename":"VYKRES_04.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4481/content/1823/download","filename":"VYKRES_05.pdf"}]
Ponuky uchádzačov SOAR, spol. s r.o. 20. Október 2015 20. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4502/content/832/download","filename":"CD PONUKA.pdf"}]
Ponuky uchádzačov AV Systémy, spol. s r.o. 20. Október 2015 20. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4505/content/977/download","filename":"901-01 ponuka prestresenie parkovacich miest..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4505/content/978/download","filename":"Ponuka-2.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 20. Október 2015 20. Október 2015 []
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 14. December 2015 14. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4487/content/831/download","filename":"Preber.protokol.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×