Obstarávanie

Rekonštrukcia materskej školy, ul. 17. Novembra č.42, Sabinov


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Sabinov
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
329 774,00
Konečná suma(Bez DPH):
205 454,00
Zaplatené:
62.3%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45321000-3
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmetom zákazky sú : práce na rekonštrukcii materskej školy, ul. 17. Novembra č.42, Sabinov, jej zníženie energetickej náročnosti.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB 6 205 454,00 0% EUR 5. Október 2015 50256

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Iný dokument k zákazke Príloha č.1 SP - PD SO2 24. Marec 2015 24. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/431553/content/354148/download","filename":"so2 - pohlady - NS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/431553/content/354149/download","filename":"so2 - pohlady - SS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/431553/content/354150/download","filename":"so2 - poschodie - NS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/431553/content/354151/download","filename":"so2 - poschodie - SS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/431553/content/354152/download","filename":"so2 - prizemie - NS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/431553/content/354153/download","filename":"so2 - prizemie - SS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/431553/content/354154/download","filename":"so2 - rez - NS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/431553/content/354155/download","filename":"so2 - rez - SS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/431553/content/354156/download","filename":"so2 - situacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/431553/content/354157/download","filename":"so2 - strecha - NS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/431553/content/354158/download","filename":"so2 - vykazy1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/431553/content/354159/download","filename":"so2 - vykazy2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/431553/content/354160/download","filename":"so2 - vykazy3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/431553/content/354161/download","filename":"so2 - vykazy4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/431553/content/354162/download","filename":"technická správa SO2.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Príloha č. 5 SP_ návrh zmluvy 24. Marec 2015 24. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/431547/content/354117/download","filename":"Príloha č. 5 SP_návrh zmluvy Sabinov.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP č. 2 9. Apríl 2015 9. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/431502/content/354094/download","filename":"Vysvetlovanie_Sabinov_ všetkým záujemcom.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 11. August 2015 11. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/431511/content/354100/download","filename":"Informácia o výsledku § 44 ods.2 na Profil VO.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Príloha č. 1 SP - PD SO3 24. Marec 2015 24. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/431556/content/354169/download","filename":"technická správa SO3 - zmena 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/431556/content/354170/download","filename":"technická správa SO3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/431556/content/354171/download","filename":"vyk.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/431556/content/354172/download","filename":"vyk.2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/431556/content/354173/download","filename":"vyk.3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/431556/content/354174/download","filename":"vyk.4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/431556/content/354175/download","filename":"vyk.5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/431556/content/354176/download","filename":"vyk.6.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/431556/content/354177/download","filename":"vyk.7.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/431556/content/354178/download","filename":"vyk.8.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/431556/content/354179/download","filename":"vyk.9.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/431556/content/354180/download","filename":"vyk.10.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/431556/content/354181/download","filename":"vypis 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/431556/content/354182/download","filename":"vypis 2.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oprava č.1 prílohy č.5 SP_návrhu zmluvy 27. Marec 2015 27. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/431487/content/354087/download","filename":"Oprava č. 1 Prílohy č. 5 SP_návrh zmluvy Sabinov.pdf"}]
Zmluva Zmluva 6. Október 2015 6. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/431514/content/354102/download","filename":"SKMBT_C22415100613190.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Príloha č.6 SP - Zavazny harmonogram stavených prác 24. Marec 2015 24. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/431472/content/354046/download","filename":"Zavazny_harmonogrma_stavebnych_prac_Rekonstrukcia_materskej_skoly_ul_17_Novembra_42_Sabinov.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 24. Marec 2015 24. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/431466/content/354040/download","filename":"Suťažné podklady-stavebné práce MŠ 17.Novembra Sabinov.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oprava č. 1 Výzvy na predkladanie ponúk 27. Marec 2015 27. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/431493/content/354090/download","filename":"Oprava č. 1 Výzvy na predkladanie ponúk_Sabinov_PM08N (13) (1).pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oprava SP č. 2_ujasnenie 9. Apríl 2015 9. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/431496/content/354092/download","filename":"Oprava č. 2_Suťažné podklady-stavebné práce MŠ 17.Novembra Sabinov.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Príloha č. 1 SP - PD SO1 24. Marec 2015 24. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/431550/content/354127/download","filename":"so1 - pohlady - NS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/431550/content/354128/download","filename":"so1 - pohlady - SS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/431550/content/354129/download","filename":"so1 - poschodie - NS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/431550/content/354130/download","filename":"so1 - prizemie - NS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/431550/content/354131/download","filename":"so1 - prizemie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/431550/content/354132/download","filename":"so1 - rez - NS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/431550/content/354133/download","filename":"so1 - rez - SS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/431550/content/354134/download","filename":"so1 - situacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/431550/content/354135/download","filename":"so1 - strecha - NS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/431550/content/354136/download","filename":"so1 - vykazy 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/431550/content/354137/download","filename":"so1 - vykazy 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/431550/content/354138/download","filename":"so1 - vykazy 3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/431550/content/354139/download","filename":"so1 - vykazy 4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/431550/content/354140/download","filename":"so1- poschodie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/431550/content/354141/download","filename":"technická správa SO1.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Príloha č. 2 SP_ Výkaz výmer k naceneniu 24. Marec 2015 24. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/431532/content/354111/download","filename":"Priloha_c_2_SP_Vykaz_vymer_k_naceneniu_ponuky_6604_WYP.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Príloha č.7_Návrhu zmluvy (prílohy č.5 SP) 27. Marec 2015 27. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/431490/content/354088/download","filename":"Príloha č. 7_ Návrhu zmluvy_Článok 12-Zmluvy o poskytnutí NFP č. Z2211012081701.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Príloha č. 8 SP - Strojové vybavenie 24. Marec 2015 24. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/431478/content/354082/download","filename":"Strojove_vybavenie_Rekonstrukcia_materskej_skoly_ul_17_Novembra_c_42_Sabinov.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ing. Miroslav Mularčík – MOVYROB 7. Október 2015 7. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/431529/content/354110/download","filename":"Report - Platné ponuky - Rekonštrukcia materskej školy Sabinov.pdf"}]
Ponuky uchádzačov REMOPEL, s.r.o. 7. Október 2015 7. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/431541/content/354114/download","filename":"Report - Platné ponuky - Rekonštrukcia materskej školy Sabinov.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 6. Október 2015 6. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/431526/content/354105/download","filename":"Zapisnica_KRITÉRIÁ_Sabinov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/431526/content/354106/download","filename":"Zapisnica_KRITÉRIÁ_Sabinov_vysvetlenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/431526/content/354107/download","filename":"Zapisnica_EA_Sabinov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/431526/content/354108/download","filename":"Zapisnica_vyhodnotene podmienok účasti_po doplnení dokladov_prvý v poradí.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Príloha č. 1 SP - PD SO5 24. Marec 2015 24. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/431562/content/354198/download","filename":"so5 - situacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/431562/content/354199/download","filename":"so5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/431562/content/354200/download","filename":"technická správa SO5.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Príloha č. 1 SP - PD SO4 24. Marec 2015 24. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/431559/content/354187/download","filename":"so4 - pohlady - NS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/431559/content/354188/download","filename":"so4 - pohlady - SS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/431559/content/354189/download","filename":"so4 - prizemie - NS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/431559/content/354190/download","filename":"so4 - prizemie - SS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/431559/content/354191/download","filename":"so4 - rez - NS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/431559/content/354192/download","filename":"so4 - rez - SS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/431559/content/354193/download","filename":"so4 - situacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/431559/content/354194/download","filename":"so4 - strecha - NS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/431559/content/354195/download","filename":"so4 - vykazy1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/431559/content/354196/download","filename":"so4 - vykazy2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/431559/content/354197/download","filename":"technická správa SO4.pdf"}]
Ponuky uchádzačov EKO SVIP 7. Október 2015 7. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/431544/content/354115/download","filename":"Report - Platné ponuky - Rekonštrukcia materskej školy Sabinov.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Info _§41_ otváranie KRITÉRIÁ 22. Jún 2015 22. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/431508/content/354098/download","filename":"Info § 41 KRITÉRIÁ.pdf"}]
Iný dokument k zákazke § 41 ods. 1 zákona: otváranie častí ponúk „Ostatné“ 14. Apríl 2015 14. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/431505/content/354096/download","filename":"§ 41 ods. 1 otváranie častí ponúk-Ostatné.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 6. Október 2015 6. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/431523/content/166960/download","filename":"Zapisnica_OSTATNÉ_po vysvetlovaní ponúk_final.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oprava SP č. 1 27. Marec 2015 27. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/431484/content/354085/download","filename":"Oprava č. 1_Suťažné podklady-stavebné práce MŠ 17.Novembra Sabinov.pdf"}]
Ponuky uchádzačov PKB invest, s.r.o. 7. Október 2015 7. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/431535/content/354112/download","filename":"Report - Platné ponuky - Rekonštrukcia materskej školy Sabinov.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 6. Október 2015 6. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/431520/content/166934/download","filename":"Zapisnica_z otvárania a vyhodnotenia OSTATNÉ_Sabinov.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Príloha č. 3 SP_ povolenia_nie sú k dispozícii 24. Marec 2015 24. Marec 2015 []
Ponuky uchádzačov PEhAES a.s. 7. Október 2015 7. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/431538/content/354113/download","filename":"Report - Platné ponuky - Rekonštrukcia materskej školy Sabinov.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Príloha č.4 SP - PD Rozpočet cena maximálna 24. Marec 2015 24. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/431469/content/354041/download","filename":"MŠ Sabinov SO 01 Pč1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/431469/content/354042/download","filename":"MŠ Sabinov SO 02 Pč 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/431469/content/354043/download","filename":"MŠ Sabinov SO 03 Pč 3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/431469/content/354044/download","filename":"MŠ Sabinov SO 04 HP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/431469/content/354045/download","filename":"MŠ Sabinov SO 05 spoj.chodba.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Príloha č.7 SP - Nasadenie pracovníkov 24. Marec 2015 24. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/431475/content/354047/download","filename":"Nasadenie_pracovnikov_Rekonstrukcia_materskej_skoly_ul_17_Novembre_c_42_Sabinov.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Poskytnutie vysvetlenia c.1 27. Marec 2015 27. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/431481/content/354084/download","filename":"Vysvetlovanie_Sabinov_ všetkým záujemcom.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 6. Október 2015 6. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/431517/content/166890/download","filename":"Správa § 21.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×