Obstarávanie

Rekonštrukcia materskej školy, ul. 17. Novembra č.42, Sabinov


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Sabinov
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
329 774,00
Konečná suma(Bez DPH):
205 454,00
Zaplatené:
62.3%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45321000-3
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmetom zákazky sú : práce na rekonštrukcii materskej školy, ul. 17. Novembra č.42, Sabinov, jej zníženie energetickej náročnosti.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB 6 205 454,00 0% EUR 5. Október 2015 50256

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Súbory
Iný dokument k zákazke Príloha č.1 SP - PD SO2 24. Marec 2015 24. Marec 2015
Iný dokument k zákazke Príloha č. 5 SP_ návrh zmluvy 24. Marec 2015 24. Marec 2015
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP č. 2 9. Apríl 2015 9. Apríl 2015
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 11. August 2015 11. August 2015
Iný dokument k zákazke Príloha č. 1 SP - PD SO3 24. Marec 2015 24. Marec 2015
Iný dokument k zákazke Oprava č.1 prílohy č.5 SP_návrhu zmluvy 27. Marec 2015 27. Marec 2015
Zmluva Zmluva 6. Október 2015 6. Október 2015
Iný dokument k zákazke Príloha č.6 SP - Zavazny harmonogram stavených prác 24. Marec 2015 24. Marec 2015
Súťažné podklady Súťažné podklady 24. Marec 2015 24. Marec 2015
Iný dokument k zákazke Oprava č. 1 Výzvy na predkladanie ponúk 27. Marec 2015 27. Marec 2015
Iný dokument k zákazke Oprava SP č. 2_ujasnenie 9. Apríl 2015 9. Apríl 2015
Iný dokument k zákazke Príloha č. 1 SP - PD SO1 24. Marec 2015 24. Marec 2015
Iný dokument k zákazke Príloha č. 2 SP_ Výkaz výmer k naceneniu 24. Marec 2015 24. Marec 2015
Iný dokument k zákazke Príloha č.7_Návrhu zmluvy (prílohy č.5 SP) 27. Marec 2015 27. Marec 2015
Iný dokument k zákazke Príloha č. 8 SP - Strojové vybavenie 24. Marec 2015 24. Marec 2015
Ponuky uchádzačov Ing. Miroslav Mularčík – MOVYROB 7. Október 2015 7. Október 2015
Ponuky uchádzačov REMOPEL, s.r.o. 7. Október 2015 7. Október 2015
Zápisnica Zápisnica 6. Október 2015 6. Október 2015
Iný dokument k zákazke Príloha č. 1 SP - PD SO5 24. Marec 2015 24. Marec 2015
Iný dokument k zákazke Príloha č. 1 SP - PD SO4 24. Marec 2015 24. Marec 2015
Ponuky uchádzačov EKO SVIP 7. Október 2015 7. Október 2015
Iný dokument k zákazke Info _§41_ otváranie KRITÉRIÁ 22. Jún 2015 22. Jún 2015
Iný dokument k zákazke § 41 ods. 1 zákona: otváranie častí ponúk „Ostatné“ 14. Apríl 2015 14. Apríl 2015
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 6. Október 2015 6. Október 2015
Iný dokument k zákazke Oprava SP č. 1 27. Marec 2015 27. Marec 2015
Ponuky uchádzačov PKB invest, s.r.o. 7. Október 2015 7. Október 2015
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 6. Október 2015 6. Október 2015
Iný dokument k zákazke Príloha č. 3 SP_ povolenia_nie sú k dispozícii 24. Marec 2015 24. Marec 2015
Ponuky uchádzačov PEhAES a.s. 7. Október 2015 7. Október 2015
Iný dokument k zákazke Príloha č.4 SP - PD Rozpočet cena maximálna 24. Marec 2015 24. Marec 2015
Iný dokument k zákazke Príloha č.7 SP - Nasadenie pracovníkov 24. Marec 2015 24. Marec 2015
Iný dokument k zákazke Poskytnutie vysvetlenia c.1 27. Marec 2015 27. Marec 2015
Správa o zákazke Správa o zákazke 6. Október 2015 6. Október 2015

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×