Obstarávanie

NKP hrad Devín - sprístupnenie horného hradu verejnosti


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Generálny investor Bratislavy (GIB)
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
274 232,00
Konečná suma(Bez DPH):
215 272,50
Zaplatené:
78.5%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45212354-2
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je uskutočnenie rekonštrukčných prác na historickom objekte národnej kultúrnej pamiatke hrad Devín potrebných na zabezpečenie sprístupnenia horného hradu, ktoré pozostávajú z realizácie statického zabezpečenia archeologicky obnažených murív, nadmurovania obnovovaného pôvodného historického hradbového muriva, drenáži pre odvodnenie skalnatej plochy a murív, násypov a pochôdznych vrstiev terás horného hradu, atypického oceľového schodiska, zabezpečovacích konštrukcií na zaistenie bezpečnosti návštevníkov hradu. Nanovo bude vyhotovená vonkajšia silnoprúdová a slaboprúdová elektroinštalácia a bezpečnostný poplachový systém podzemných priestorov. Stavba pozostáva zo stavebných objektov: SO 01Stredná terasa Horného hradu SO 02Horná terasa Horného hradu SO 03Horný hrad - Citadela, podzemné priestory SO 04Prípojka NN pre Horný hrad SO 05Doplnenie prístupového schodiska na strednú terasu madlo

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
HOLLSTAV, s. r. o. 4 258 327,00 20% EUR 25. November 2015 50164

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Iný dokument k zákazke Iný dokument k zákazke 12. Jún 2015 12. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/192764/content/295531/download","filename":"INO K.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 20. Máj 2015 20. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/192755/content/295528/download","filename":"SP - NKP Devín Príloha C1 Informačná tabuľa.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 13. August 2015 13. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/192767/content/295532/download","filename":"Info o výsledku vyhod. ponúk NKP Devín.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 29. Máj 2015 29. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/192758/content/295529/download","filename":"Vysverlenie SP1 - hrad Devín.pdf"}]
Ponuky uchádzačov HOLLSTAV, s.r.o. 30. November 2015 30. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/192734/content/85515/download","filename":"Ponuka 1 - HOLLSTAV, s.r.o..pdf"}]
Ponuky uchádzačov STUDIAL, spol. s r.o. 30. November 2015 30. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/192743/content/85545/download","filename":"Ponuka 4 - STUDIAL, spol. s r.o..pdf"}]
Ponuky uchádzačov SOAR, spol. s r.o. 30. November 2015 30. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/192737/content/295442/download","filename":"Ponuka 2 - SOAR, spol. s r.o..pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 19. Máj 2015 19. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/192752/content/295471/download","filename":"1. Obsah PD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/192752/content/295472/download","filename":"A. Súhrnná technicka sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/192752/content/295473/download","filename":"C. Celková situácia stavby.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/192752/content/295474/download","filename":"G. Doklady - Rozhodnutie KPÚ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/192752/content/295475/download","filename":"E. POV - TS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/192752/content/295476/download","filename":"E. POV - 01 Situácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/192752/content/295477/download","filename":"1. Obsah D.1 - Architektura.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/192752/content/295478/download","filename":"D.1-Architektúra TECHNICKE SPRÁVY.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/192752/content/295479/download","filename":"01 Sirsie vztahy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/192752/content/295480/download","filename":"02 Koordinacna situacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/192752/content/295481/download","filename":"03 Dlazby Muriva.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/192752/content/295482/download","filename":"04 Polozky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/192752/content/295483/download","filename":"05 Rez 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/192752/content/295484/download","filename":"06 Rez 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/192752/content/295485/download","filename":"07 Rez 3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/192752/content/295486/download","filename":"08 Kamenarske.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/192752/content/295487/download","filename":"09 Zamocnicke 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/192752/content/295488/download","filename":"10 Zamocnicke 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/192752/content/295489/download","filename":"11 Stolarske.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/192752/content/295490/download","filename":"12 Schody Z08.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/192752/content/295491/download","filename":"Technická správa ZT Stredna terasa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/192752/content/295492/download","filename":"ZT-01_Stredna terasa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/192752/content/295493/download","filename":"ZT-02_Stredna terasa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/192752/content/295494/download","filename":"ZT-03_Stredna terasa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/192752/content/295495/download","filename":"ZT-04_Stredna terasa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/192752/content/295496/download","filename":"Technická správa_Spodna cast Hornej terasy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/192752/content/295497/download","filename":"ZT-01_Spodna cast hornej terasy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/192752/content/295498/download","filename":"ZT-02_Spodna cast hornej terasy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/192752/content/295499/download","filename":"DSO 01.02 Technická správa - zoznam príloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/192752/content/295500/download","filename":"01-skladba schodiska.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/192752/content/295501/download","filename":"02-ram R1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/192752/content/295502/download","filename":"03-ram R2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/192752/content/295503/download","filename":"04-ram R3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/192752/content/295504/download","filename":"05-ram medzipodesty.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/192752/content/295505/download","filename":"06-schodnice nastupne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/192752/content/295506/download","filename":"07-schodnice vystupne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/192752/content/295507/download","filename":"08-zabradlie nastup ramena.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/192752/content/295508/download","filename":"09-zabradlie vystup ramena.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/192752/content/295509/download","filename":"10-ukoncujuce zabradie podesty.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/192752/content/295510/download","filename":"11-rosty medzipodesty oprava 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/192752/content/295511/download","filename":"DSO 01.03 - Zoznam výkresov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/192752/content/295512/download","filename":"TS Statika SO 01 - DSO 01.03.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/192752/content/295513/download","filename":"02 podorys.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/192752/content/295514/download","filename":"03 rez 1-1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/192752/content/295515/download","filename":"04 rez 2-2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/192752/content/295516/download","filename":"05 rez 3-3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/192752/content/295517/download","filename":"DSO 03.03_SLP_Technická správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/192752/content/295518/download","filename":"DSO 03 Vykres 1 Terasa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/192752/content/295519/download","filename":"DSO 03 Vykres 2 Terasa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/192752/content/295520/download","filename":"DSO 03 Vykres 3 Situacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/192752/content/295521/download","filename":"Technická správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/192752/content/295522/download","filename":"01 Celkova situacia pripojky NN.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/192752/content/295523/download","filename":"02 Lokalita.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/192752/content/295524/download","filename":"03 A Skrinky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/192752/content/295525/download","filename":"03 B Skrinky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/192752/content/295526/download","filename":"03 C Skrinky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/192752/content/295527/download","filename":"04 Devin-RozvadzacObjektuRhh-List3.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 27. November 2015 27. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/192773/content/295533/download","filename":"ZÁPISNICA 2 VPO-SPÚ NKP Devín 11.6.15.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/192773/content/295534/download","filename":"ZÁPISNICA 8 SPÚ2 NKP Devín 11.8.15.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Iný dokument k zákazke 1. Jún 2015 1. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/192761/content/295530/download","filename":"INO.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ise, s.r.o. 30. November 2015 30. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/192740/content/85532/download","filename":"Ponuka 3 - ise, s.r.o..pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 19. Máj 2015 19. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/192728/content/295419/download","filename":"SP - NKP Devín 14.05.2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/192728/content/295420/download","filename":"VV - Rekapitulácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/192728/content/295421/download","filename":"VV - SO 01 Architektúra - stavebná.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/192728/content/295422/download","filename":"VV - SO 01 Architektúra - dažďová kanalizácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/192728/content/295423/download","filename":"VV - SO 01 Konzolové schodisko.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/192728/content/295424/download","filename":"VV - SO 01 Statika.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/192728/content/295425/download","filename":"VV - SO 02 Spodná časť hornej terasy - stavebná.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/192728/content/295426/download","filename":"VV - SO 02 Spodná časť hornej terasy - dažďová kanalizácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/192728/content/295427/download","filename":"VV - SO 02 Horná časť hornej terasy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/192728/content/295428/download","filename":"VV - SO 03 Slaboprúd.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/192728/content/295429/download","filename":"VV - SO 03 Slaboprúd Príloha.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/192728/content/295430/download","filename":"VV - SO 04 Prípojka NN pre Horný hrad.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/192728/content/295431/download","filename":"VV - SO 05 Doplnenie prístup. schodiska na strednú terasu - madlo.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 27. November 2015 27. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/192731/content/295434/download","filename":"ZÁPISNICA 4 VP NKP Devín 22.6.15.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/192731/content/295435/download","filename":"ZÁPISNICA 5 VP NKP Devín 8.7.15.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/192731/content/295436/download","filename":"ZÁPISNICA 7 VP NKP Devín 17.7.15.pdf"}]
Zmluva Zmluva 30. November 2015 30. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/192746/content/295448/download","filename":"ZoD 1500013 NKP Devín.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 27. November 2015 27. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/192770/content/85570/download","filename":"ZÁPISNICA 1 OPO NKP Devín 5.6.15.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/192770/content/85571/download","filename":"ZÁPISNICA 3 OPK NKP Devín 22.6.15.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 30. November 2015 30. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/192749/content/85542/download","filename":"Správa o zákazke NKP Devín.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×