Obstarávanie

Modernizácia verejného osvetlenia v Meste Rajec


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Rajec
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
442 797,00
Konečná suma(Bez DPH):
440 055,83
Zaplatené:
99.38%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45316100-6
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je modernizácia verejného osvetlenia v Meste Rajec. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
ELZA - Elektromontážny závod Bratislava a. s. 2 528 067,00 20% EUR 23. November 2015 50092

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Suma skutočne uhradeného plnenia Výpis z účtu 9. Marec 2016 9. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/631653/content/513153/download","filename":"Vypis z uctu_konv.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 3. November 2015 3. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/408473/content/336914/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 13. August 2015 13. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/408458/content/336864/download","filename":"Súťažné podklady_RAJEC.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/408458/content/336865/download","filename":"Pr_1_Vykaz vymer.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/408458/content/336866/download","filename":"Pr_2_1_13_STS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/408458/content/336867/download","filename":"Pr_2_2_SVT_Vypocet_Rajec.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/408458/content/336868/download","filename":"Pr_2_3_013_Priloha 13a ZoNFP_Kryci_list_svetelnotechnickej_štúdie_Usmernenie_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/408458/content/336869/download","filename":"Pr_2_4_013-15 RAJEC_SITUACIA_S1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/408458/content/336870/download","filename":"Pr_2_5_013-15 RAJEC_SITUACIA_S2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/408458/content/336871/download","filename":"Pr_2_6_013-15 RAJEC_SITUACIA_S3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/408458/content/336872/download","filename":"Pr_3a_Svietidlo 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/408458/content/336873/download","filename":"Pr_3b_Svietidlo 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/408458/content/336874/download","filename":"Pr_3c_Svietidlo 3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/408458/content/336875/download","filename":"Pr_3d_Svietidlo 4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/408458/content/336876/download","filename":"Pr_3e_Svietidlo 5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/408458/content/336877/download","filename":"Pr_4_RVO.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ELZA - Elektromontážny závod Bratislava, a.s. 18. December 2015 18. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/408488/content/336928/download","filename":"CP_ELZA_konv.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia podľa § 41 16. Október 2015 16. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/408470/content/336893/download","filename":"Informacia 41 Kritéria.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia podľa § 41 27. August 2015 27. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/408467/content/336892/download","filename":"Informacia 41 ostatne.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 26. November 2015 26. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/408479/content/336919/download","filename":"Sprava o zakazke.pdf"}]
Zmluva Zmluva 26. November 2015 26. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/408476/content/336915/download","filename":"Zmluva_ELZA_Rajec_konv.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Elektroenergetické montáže, a.s. 18. December 2015 18. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/408485/content/336923/download","filename":"CP_EEM_konv.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 18. December 2015 18. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/408464/content/336879/download","filename":"Zapisnica o vyhodnoteni ponuk.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Odovzdávací protokol 9. Marec 2016 9. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/631654/content/513156/download","filename":"Odovzdávací protokol_konv.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 18. December 2015 18. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/408461/content/336878/download","filename":"Zapisnica z otvarania ponuk.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 18. December 2015 18. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/408482/content/336920/download","filename":"Zapisnica o posudeni splnenia podmienok ucasti.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×