Obstarávanie

Polopodzemné kontajnery na komunálny a separovaný odpad s inštaláciou


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Nitrianske komunálne služby, s.r.o.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
110 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
109 020,00
Zaplatené:
99.1%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
34928480-6
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmetom zadania zákazky je dodávka polopodzemných kontajnerov s monitorovacím zariadením a vypracovaním projektovej dokumentácie pre ohlásenie drobnej stavby s inžinierskou činnosťou a inštaláciou kontajnerov rastlom teréne. Projektová dokumentácia inštalácie polopodzemných kontajnerov musí spĺňať kritériá na drobnú stavbu v zmysle § 139 b) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon). Práce zahŕňajú inštaláciu kontajnerov na nespevnených povrchoch max. do 25 m 2 s uložením zámkovej dlažby hrúbky 60 mm.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
ENEX trade, s. r. o. 3 109 020,00 0% EUR 22. September 2015 50043

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Súbory
Zápisnica Zápisnica 25. September 2015 25. September 2015
Suma skutočne uhradeného plnenia Polopodzemné kontajnery na komunálny a separovaný odpad s inštaláciou 26. Január 2016 26. Január 2016
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 25. September 2015 25. September 2015
Správa o zákazke Správa o zákazke 25. September 2015 25. September 2015
Iný dokument k zákazke Informácia o výsledku vyhodnotenia v profile 25. September 2015 25. September 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 26. Január 2016 26. Január 2016
Iný dokument k zákazke § 41 Otvaranie ponúk Ostatne 17. Jún 2015 17. Jún 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 26. Január 2016 26. Január 2016
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 28. September 2015 28. September 2015
Ponuky uchádzačov ENEX Trade,s.r.o. 25. September 2015 25. September 2015
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 25. September 2015 25. September 2015
Súťažné podklady Súťažné podklady 17. Jún 2015 17. Jún 2015
Iný dokument k zákazke §41 otváranie Kritériá 24. August 2015 24. August 2015
Zmluva Zmluva 25. September 2015 25. September 2015

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×