Obstarávanie

VS Jelenec - oprava sfunkčnenia samočinnej klapky s protizávažím


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Banská Bystrica
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
47 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
41 000,00
Zaplatené:
87.23%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45247210-5
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Oprava a sfunkčnenie samočinnej klapky s protizávažím bude pozostávať z nasledovných prac. Za pomoci žeriavu demontáž klapky s príslušenstvom, rozobratie klapky, pretesnenie, výmena ložísk puzdier, oprava návodnej platne úprava klapky opieskovanie klapky, náter klapky, výroba a montáž bočných štítov klapky, výroba a montáž plošiny na údržbu klapky počas prevádzky, osadenie klapky, utesnenie klapky na bočných štítoch, na záver sa nastaví protizávažie a odskúša funkčnosť klapky.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
HYDROSERVICE, spol. s.r.o. 2 41 000,00 0% EUR 30. Október 2015 49949

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia 20. Jún 2016 20. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/679030/content/456348/download","filename":"Suma skutocnej uhrady_VS Jelenec.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 11. November 2015 11. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/506310/content/174308/download","filename":"Zapisnica z otvarania ponuk_VS Jelenec.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 14. Október 2015 14. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/506297/content/174395/download","filename":"Informacia o vysledku vyhodnotenia ponuk a poradie uchadzacov.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Výkresová dokumentácia k súťažným podkladom 21. August 2015 21. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/506291/content/174323/download","filename":"SP - vykresova dokumentacia_VS Jelenec 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/506291/content/174324/download","filename":"SP - vykresova dokumentacia_VS Jelenec 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/506291/content/174325/download","filename":"SP - vykresova dokumentacia_VS Jelenec 3.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 11. November 2015 11. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/506263/content/174211/download","filename":"Zapisnica z vyhodnotenia ponuk_VS Jelenec.pdf"}]
Zmluva Zmluva 11. November 2015 11. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/506275/content/174320/download","filename":"ZOD - 1536_2015-PR - VS Jelenec.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 11. November 2015 11. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/506307/content/174276/download","filename":"Zapisnica z posudenia splnenia ucasti_VS Jelenec.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 21. August 2015 21. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/506260/content/174202/download","filename":"Sutazne podklady_VS Jelenec oprava klapky.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia o otváraní ponúk 17. September 2015 17. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/506294/content/174358/download","filename":"Informacia otvaranie ponuk - § 41.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy VS Jelenec - oprava sfunkčnenia samočinnej klapky s protizávažím 20. Jún 2016 20. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/679032/content/456352/download","filename":"Protokol z odvzdania stavby_VS Jelenec.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia podľa § 136 ods 9 písm. e) ZVO 11. November 2015 11. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/506278/content/174213/download","filename":"Informacia o oznameni vysledku uchadzacom - § 136 ods 9 pism e ZVO.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 11. November 2015 11. November 2015 []
Ponuky uchádzačov ROEZ, s.r.o. 11. November 2015 11. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/506266/content/174239/download","filename":"Ponuka PROFIL_ROEZ sro.pdf"}]
Zmluva Dodatok k Zmluve o dielo 16. Február 2016 16. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/623141/content/401410/download","filename":"Dodatok k ZOD - 1536_2015-PR - VS Jelenec.pdf"}]
Ponuky uchádzačov HYDROSERVICE, spol. s r.o. 11. November 2015 11. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/506269/content/174282/download","filename":"Ponuka PROFIL_HYDROSERVICE spol s ro.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 11. November 2015 11. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/506304/content/174235/download","filename":"Sprava o zakazke_VS Jelenec.pdf"}]
Odkaz na oznámenie Odkaz na oznámenie 21. August 2015 21. August 2015 []

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×