Obstarávanie

Rozšírenie programového vybavenia pre vedecko-technické výpočty MATLAB o kooperatívny analytický softvér COMSOL


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Centrum vedecko-technických informácií SR
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
100 209,00
Konečná suma(Bez DPH):
100 209,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
48000000-8
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Zakúpenie licencií o moduly COMSOLu - kooperatívneho analytického softvéru, ktorý zabezpečuje analýzu metódou konečných prvkov, na riešenie zložitých parciálnych diferenciálnych rovníc a na simulácie.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
HUMUSOFT spol. s r.o. 1 100 209,00 0% EUR 27. Október 2015 49944

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 2. November 2015 2. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/248149/content/112364/download","filename":"Zápisnica zo splnenia podmienok účasti a vyhodnotenia ponúk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/248149/content/112365/download","filename":"prijatie ponuky_Humusoft.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 2. November 2015 2. November 2015 []
Správa o zákazke Správa o zákazke 13. November 2015 13. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/248158/content/112745/download","filename":"sprava o zakazke §21.pdf"}]
Zmluva Zmluva 10. November 2015 10. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/248155/content/112565/download","filename":"3194_PK_2015 - text_zmluvy.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×