Obstarávanie

SO 04 Odpadový kanál bezpečnostného priepadu v Zalužiciach - rekonštrukcia


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Košice
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
120 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
116 058,00
Zaplatené:
96.71%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45247220-8
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmetom zákazky sú práce za účelom stabilizácie podhatia a odpadového kanála, ktorých stav bol zmenený od vypracovania projektu pre stavené povolenie prevodom veľkých vôd. Boli identifikované ďalšie poškodenia časti svahov dna podhatia a kamenného prahu. Predmetný stav bol zameraný a bol zistený a zameraný aj zväčšený objem sedimentov oproti projektovanému stavu. Zistené rozdiely predstavujú práce týkajúce sa najmä: odkopania, naloženia, odvozu a uloženia na určenú trvalú riadenú skládku. Poškodené časti z kamennej záhadzky, rovnaniny vykonaných pre sucho je potrebné rozobrať, uložiť a preliať cementovou maltou v zmysle schválenej projektovej dokumentácie.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Podzemní stavby KOSPER, a.s. organizačná zložka 1 116 058,00 0% EUR 29. Október 2015 49925

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov Podzemní stavby KOSPER a.s., organizačná zložka 16. December 2015 16. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/506823/content/174888/download","filename":"Cenová ponuka Kosper.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 16. December 2015 16. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/506814/content/174691/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie o začatí priameho rokovacieho konania 16. December 2015 16. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/506817/content/174730/download","filename":"Oznámenie o začatí PRK.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Zápisnica z priameho rokovacieho konania 16. December 2015 16. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/506820/content/174776/download","filename":"Zápisnica z rokovania.pdf"}]
Zmluva Zmluva 16. December 2015 16. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/506829/content/174936/download","filename":"1499_2015_KE Zmluva o dielo.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Zmluva o dielo č. 1499/2015-KE 16. December 2015 16. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/506835/content/174748/download","filename":"Suma skutočne uhradeného plnenia - Odpadový kanál Zemplínska Šírava.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 16. December 2015 16. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/506832/content/174715/download","filename":"Odovzdávací protokol - Odpadový kanál Zemplínska Šírava.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 16. December 2015 16. December 2015 []

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×