Obstarávanie

IKT pre projekt Rekonštrukcia a modernizácia Synagógy - Centra súčasného umenia Galéria Jána Koniarka v Trnave


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Trnavský samosprávny kraj
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
100 400,00
Konečná suma(Bez DPH):
61 250,00
Zaplatené:
61.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
31620000-8
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmetom zmluvy je dodanie zariadení Informačno komunikačných technológií v rámci realizovaného projektu: Rekonštrukcia a modernizácia Synagógy Centra súčasného umenia Galérie Jána Koniarka v Trnave. Dodávka zariadení je určená pre ozvučenie priestorov objektu Synagógy a pre núdzový akustický systém. Súčasťou dodávky je aj inštalácia týchto zariadení, vrátane kabeláže podľa spracovanej technickej dokumentácie a všetky súvisiace služby s dodaním, dopravné náklady, vrátane prevádzkových nákladov, vykonania komplexných skúšok, revíznej správy, zabezpečenie kompletizačných činností a zaškolenie obsluhy.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Security systems s.r.o. 3 73 500,00 20% EUR 29. Október 2015 49905

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Správa o zákazke Správa o zákazke 5. November 2015 5. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/525796/content/184431/download","filename":"sprava o zakazke.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia § 41 ods. 1 zákona - otváranie"Ostatné" 25. Jún 2015 25. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/525763/content/184427/download","filename":"INO - Ostatné.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie údajov uvedených vo výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch 13. Júl 2015 13. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/525787/content/185002/download","filename":"Vysvetlenie údajov uvedených vo výzve na predkladanie ponúk a v SP - Synagóga CSU GJK v TT.pdf"}]
Ponuky uchádzačov MediaTech Central Europe, a.s. 9. November 2015 9. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/525772/content/184723/download","filename":"ponuka MediaTech.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 9. November 2015 9. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/525805/content/184472/download","filename":"zapisnica o vyhodnoteni ponuk.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 17. September 2015 17. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/525793/content/184422/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 25. Jún 2015 25. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/525784/content/184912/download","filename":"Súťažné podklady - IKT Synagóga Galéria J. Koniarka v Trnave.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/525784/content/184913/download","filename":"Synagóga - IKT - VV NAS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/525784/content/184914/download","filename":"Synagóga - IKT - VV NAS II.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/525784/content/184915/download","filename":"Synagóga - rekapitulácia IKT.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/525784/content/184916/download","filename":"Synagóga - rekapitulácia IKT II.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/525784/content/184917/download","filename":"Synagoga IKT - VV ozvučenie, obrazovka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/525784/content/184918/download","filename":"Synagoga IKT - VV ozvučenie, obrazovka II.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia 73 500,00 Eur s DPH 15. Január 2016 15. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/525781/content/184464/download","filename":"faktura.PDF"}]
Zmluva Zmluva 9. November 2015 9. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/525766/content/184523/download","filename":"zmluva.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 9. November 2015 9. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/525802/content/184639/download","filename":"zapisnica z otvarania.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 15. Január 2016 15. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/525778/content/184415/download","filename":"zapis o odovzdani.PDF"}]
Ponuky uchádzačov Security systems s.r.o. 9. November 2015 9. November 2015 []
Ponuky uchádzačov DATALAN a.s. 9. November 2015 9. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/525769/content/184678/download","filename":"ponuka DATALAN.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 9. November 2015 9. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/525799/content/184527/download","filename":"zapisnica z kontroly splnenia podmienok ucasti.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia podľa § 41 ods. 1 zákona - otváranie časti ponúk "Kritériá" 22. Júl 2015 22. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/525790/content/185143/download","filename":"INO - Kritériá.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×