Obstarávanie

Nákup elektrickej energie pre rok 2016


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
60 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
16 073,33
Zaplatené:
26.78%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
09310000-5
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie do odberných miest verejného obstarávateľa a prevzatia zodpovednosti za odchýlku, v rámci pravidiel stanovených prevádzkovateľom distribučnej sústavy, v predpokladanom objeme 450,00 MWh za obdobie 12 mesiacov. Obdobie dvanástich mesiacov začína plynúť odo dňa účinnosti zmluvy - od 01.01.2016. Súčasťou zadania predmetu zákazky je garancia dodávok v dohodnutom množstve po dobu platnosti zmluvy.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
MAGNA ENERGIA a.s. 4 19 288,00 20% EUR 2. November 2015 49870

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Iný dokument k zákazke Informácia o otváraní ponúk - časť Ostatné 8. September 2015 8. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/592546/content/864043/download","filename":"formular § 41 - Ostatné.pdf"}]
Odkaz na oznámenie Odkaz na oznámenie 15. Január 2016 15. Január 2016 []
Ponuky uchádzačov MAGNA ENERGIA, a.s. 15. Január 2016 15. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/592585/content/864111/download","filename":"ponuka_KOPIA.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 15. Január 2016 15. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/592555/content/864057/download","filename":"Správa o zákazke §21 ods.2.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Energie2, a.s. 15. Január 2016 15. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/592576/content/864088/download","filename":",,Ostatné,,Nákup elektrickej energiepre rok 2016 pre ŠÚDTaRCH, n.o..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/592576/content/864089/download","filename":",,Kritéria,,Nákup elektrickej energie pre rok 2016 pre ŠÚDTaRCH, n.o..pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 15. Január 2016 15. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/592570/content/864073/download","filename":"Zverejnenie informácie o výsledku.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ENERGA SLOVAKIA, a.s. 15. Január 2016 15. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/592582/content/864106/download","filename":"Ponuka.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 15. Január 2016 15. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/592573/content/864078/download","filename":"Zápisnica - Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/592573/content/864079/download","filename":"Zápisnica - kontrola dokladov po el. aukcii.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 15. Január 2016 15. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/592552/content/864052/download","filename":"Zápisnica po e-aukcii.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 15. Január 2016 15. Január 2016 []
Ponuky uchádzačov Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 15. Január 2016 15. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/592579/content/864095/download","filename":"Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/592579/content/864096/download","filename":"Kritériá.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia o otváraní ponúk - časť Kritériá 18. September 2015 18. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/592564/content/864061/download","filename":"formular § 41 - Kritériá.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 15. Január 2016 15. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/592567/content/864064/download","filename":"Sutazne_podklady_-_elektricka_energia_2016.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 15. Január 2016 15. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/592549/content/864047/download","filename":"Zápisnica - Kritériá.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×