Obstarávanie

Poskytovanie a zabezpečenie prevádzky STATNET


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
111 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
111 000,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
72720000-3
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je poskytovanie a prevádzkovanie dátových komunikačných služieb na sieti STATNET, ktoré pozostáva z týchto oblastí: 1. Zriadenie a prevádzkovanie komunikačnej VPN siete STATNET. 2. Zriadenie a poskytovanie služby pripojenia do siete Internet. 3. Poskytovanie konfiguračných služieb na bezpečnostných IT zariadeniach.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
SWAN Mobile, a.s. 1 111 000,00 0% EUR 21. December 2015 49731

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok č. 1 k zmluve č. ZML-3-43/2015-500 17. Február 2016 17. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/623833/content/416848/download","filename":"Dodatok_c_1_k_ZML_3_43_2015_500.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 28. December 2015 28. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/474118/content/385890/download","filename":"Zapisnica_z_vyhodnotenia_splnenia_podm_ucasti_po_otvoreni_casti_Kriteria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/474118/content/385891/download","filename":"Zapisnica_z_vyhodnotenia_splnenia_podm_ucasti_po_otvoreni_casti_Ostatne.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia za zmluvu 4. August 2016 4. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/699254/content/416874/download","filename":"Povinnost_podla_§_64_ods._1_pism._d_ bod_1.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 30. Október 2015 30. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/474091/content/385856/download","filename":"SP_uplne_znenie.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 4. December 2015 4. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/474109/content/385877/download","filename":"Informácia o vyhodnotení ponúk.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 28. December 2015 28. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/474094/content/385860/download","filename":"Zapisnica_z_vyhodnotenia_ponuk.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 28. December 2015 28. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/474115/content/385884/download","filename":"Zapisnica_z_otvarania_ponuk_casti_Ostatne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/474115/content/385885/download","filename":"Zapisnica_z_otvarania_ponuk_casti_Kriteria.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia o otváraní ponúk - časť KRITÉRIÁ 27. November 2015 27. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/474106/content/385874/download","filename":"Informacia_otvaranie_obalok_Kriteria.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 22. Jún 2016 22. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/679753/content/459558/download","filename":"F_0513_06_16.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokumenty o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 18. Apríl 2016 18. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/646288/content/417483/download","filename":"F_0310_04_16.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 28. December 2015 28. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/474097/content/385864/download","filename":"Sprava_o_zakazke.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokumenty o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 16. Marec 2016 16. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/634419/content/548841/download","filename":"F_0218_03_16.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/634419/content/548844/download","filename":"F_0036_01_16.pdf"}]
Ponuky uchádzačov SWAN, a.s. 28. December 2015 28. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/474121/content/385904/download","filename":"01_SWAN_cast_Ostatne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/474121/content/385905/download","filename":"02_SWAN_cast_Kriteria.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov 11. November 2015 11. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/474100/content/385867/download","filename":"Vysvetlenie_SP.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokumenty o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 23. Máj 2016 23. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/667299/content/542502/download","filename":"F_0416_05_16.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia o otváraní ponúk - časť OSTATNÉ 18. November 2015 18. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/474103/content/385872/download","filename":"Informacia_otvaranie_obalok_OSTATNE.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 28. December 2015 28. December 2015 []

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×