Obstarávanie

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia obce Kusín


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Kusín
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
39 253,00
Konečná suma(Bez DPH):
35 966,66
Zaplatené:
91.62%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45316110-9
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Kusín za účelom zníženia energetickej náročnosti, zníženia nákladov na údržbu, modernizácie a unifikácie svetelných telies, zníženia prevádzkových nákladov, zvýšenia svetelno-technických vlastností osvetľovacej sústavy v rozsahu: - výmena jestvujúcich svietidiel v počte 55 ks za nové a doplnenie nových svietidiel v počte 17 ks s nižším príkonom a lepšími svetelno - technickými parametrami, - výmena starých rozvádzačov verejného osvetlenia za nové, osadenými najnovšou technológiou v počte 1 ks, - zmodernizovanie, zhospodárnenie a sfunkčnenie sústavy verejného osvetlenia a jej efektívne využívanie, - možnosť pomocou regulácie prispôsobiť intenzitu osvetlenia aktuálnym požiadavkám noriem, finančným možnostiam prevádzkovateľa, meteorologickým podmienkam a tým efektívne nakladať s elektrickou energiou.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Montin s.r.o. 2 43 160,00 20% EUR 14. December 2015 49698

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov ESTA s.r.o. 23. December 2015 23. December 2015 []
Súťažné podklady Súťažné podklady 17. September 2015 17. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/419173/content/165230/download","filename":"1. SUTAZNE PODKLADY_14_09_2015_Kusin.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/419173/content/165231/download","filename":"4_priloha_c_7_vykaz vymer_zadanie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/419173/content/165232/download","filename":"6. STŠ-Kusín.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/419173/content/165233/download","filename":"7. Výpočet osvetlenia-Kusín-štúdia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/419173/content/165234/download","filename":"8. Situácia - jestvujúci stav.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/419173/content/165235/download","filename":"9. Situácia - novonavrhovaný stav.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 23. December 2015 23. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/419185/content/165353/download","filename":"zapisnica vyhodnotenie ponuk.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 29. November 2015 29. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/419176/content/165248/download","filename":"profil_ Formular § 44 ods. 2.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Montin s.r.o. 23. December 2015 23. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/419191/content/165267/download","filename":"KUSIN SCAN.pdf.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 30. December 2015 30. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/419197/content/165294/download","filename":"sprava o zakazke podla §21.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 23. December 2015 23. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/419182/content/165262/download","filename":"zapisnica SPU.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 23. December 2015 23. December 2015 []
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 23. December 2015 23. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/419179/content/165259/download","filename":"zapisnica z otvarania ponuk_07_10_2015.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×