Obstarávanie

Rekonštrukcia okien na budove Tribečského múzea v Topoľčanoch


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Nitriansky samosprávny kraj
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
91 666,00
Konečná suma(Bez DPH):
69 900,00
Zaplatené:
76.25%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45212313-3
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmetom obstarávania je komplexná rekonštrukcia okien v rozsahu búracích prác, demontáže, umelecko remeselnej obnovy vnútorných okenných krídiel, obkladov, maliarskych a natieračských prác podľa výkazu výmer na budove Národnej kultúrnej pamiatky Tribečského múzea v Topoľčanoch.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
HOLLSTAV, s. r. o. 3 83 880,00 20% EUR 16. December 2015 49631

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Súťažné podklady Súťažné podklady 1. Október 2015 1. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/269989/content/120970/download","filename":"Foto dokumentácia archív.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 18. December 2015 18. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/269965/content/120855/download","filename":"Zápisnica z otvárania.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 18. December 2015 18. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/269977/content/121419/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Ponuky uchádzačov PR QUERKUS s.r.o. 18. December 2015 18. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/269962/content/121006/download","filename":"Ponuka PR QUERKUS.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 18. December 2015 18. December 2015 []
Súťažné podklady Súťažné podklady 1. Október 2015 1. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/269980/content/121508/download","filename":"Múzeum sprievodná, súhr. techn. správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/269980/content/121509/download","filename":"KL - Tribečské muzeum okná.pdf"}]
Ponuky uchádzačov PANORAMA SLOVAKIA s.r.o. 18. December 2015 18. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/269959/content/120831/download","filename":"Ponuka Panorama.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 1. Október 2015 1. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/269998/content/121404/download","filename":"sken_20141126_0005.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/269998/content/121405/download","filename":"sken_20141126_0006.PDF"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 1. Október 2015 1. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/270001/content/120921/download","filename":"vykresov dokum. č.1.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 1. Október 2015 1. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/269983/content/120877/download","filename":"Foto dokumentácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/269983/content/120878/download","filename":"Foto dokumentácia 2.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 1. Október 2015 1. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/269992/content/121098/download","filename":"sken_20141126_0001.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/269992/content/121099/download","filename":"sken_20141126_0002.PDF"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 1. Október 2015 1. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/269986/content/120850/download","filename":"Foto dokumentácia 3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/269986/content/120851/download","filename":"Foto.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol stavby 31. Január 2017 31. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/773562/content/558322/download","filename":"Protokol o prevzatí stavby.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 1. Október 2015 1. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/269995/content/121232/download","filename":"sken_20141126_0003.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/269995/content/121233/download","filename":"sken_20141126_0004.PDF"}]
Zápisnica Zápisnica 18. December 2015 18. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/269968/content/121024/download","filename":"Zápisnica z kontroly.pdf"}]
Ponuky uchádzačov HOLLSTAV s.r.o. 18. December 2015 18. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/269956/content/120781/download","filename":"Ponuka Hollstav.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 18. December 2015 18. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/269974/content/121207/download","filename":"Výsledok vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 1. Október 2015 1. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/269953/content/121273/download","filename":"SP Rekonštrukcia okien TM TO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/269953/content/121274/download","filename":"Výkaz výmer T.M. TO.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×