Obstarávanie

Poľné cesty - pozemkové úpravy


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Stožok
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
557 842,00
Konečná suma(Bez DPH):
556 644,16
Zaplatené:
99.78%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45233141-9
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Technický stav existujúcej siete poľných ciest je nevyhovujúci, lebo ide o cesty nespevnené, resp. spevnené drveným kameňom. Takéto poľné cesty sú ohrozené priamou antropogénnou cestnou eróziou v spolupôsobení s antropogénne podmienenou vodnou výmoľovou a ryhovou eróziou a neplnia funkciu protieróznej ochrany. Preto boli vybrané existujúce poľné cesty navrhnuté na rekonštrukciu.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
SAROUTE, s.r.o. 3 667 973,00 20% EUR 17. December 2015 49627

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Iný dokument k zákazke Oznam 1 - vysvetlenie súťažných podkladov 14. August 2015 14. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/400854/content/340120/download","filename":"oznam 1.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 14. August 2015 14. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/400857/content/340134/download","filename":"HMOTNICA_PPC30.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/400857/content/340135/download","filename":"POZDL_PPC30.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/400857/content/340136/download","filename":"POZDL_VPC29.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/400857/content/340137/download","filename":"POZDL_VPC7.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/400857/content/340138/download","filename":"POZDL_PROFIL_VPC31-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/400857/content/340139/download","filename":"PRIECNE_REZY_PPC30.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/400857/content/340140/download","filename":"PRIECNE_REZY_VPC_10.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/400857/content/340141/download","filename":"PRIECNE_REZY_VPC29.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/400857/content/340142/download","filename":"PRIECNE_REZY_VPC31-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/400857/content/340143/download","filename":"PRIECNE_VPC7.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 9. Október 2015 9. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/400872/content/340177/download","filename":"Oznam o vysledku_zverejnenie.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 12. August 2015 12. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/400824/content/340007/download","filename":"Sutazne podklady_s prilohami 1-6.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 23. December 2015 23. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/400836/content/340042/download","filename":"Zapisnica _VYHODNOTENIE.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Doprastav, a. s. 23. December 2015 23. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/400848/content/340072/download","filename":"DOPRASTAV a.s..pdf"}]
Ponuky uchádzačov CESTY NITRA, a.s. 23. December 2015 23. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/400845/content/340060/download","filename":"Cesty Nitra a.s..pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznam 2 - vysvetlenie súťažných podkladov 19. August 2015 19. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/400863/content/340167/download","filename":"oznam 2.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznam podľa § 41 6. Október 2015 6. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/400869/content/340176/download","filename":"§ 41 Kriteria.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 23. December 2015 23. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/400830/content/340031/download","filename":"_Zapisnica _Otvaranie O.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/400830/content/340032/download","filename":"_Zapisnica _Otvaranie K.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 12. August 2015 12. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/400851/content/340089/download","filename":"zadanie rekapitulácia objektov_stavby_ .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/400851/content/340090/download","filename":"zadanie_VV_PPC 30.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/400851/content/340091/download","filename":"zadanie_VV_VPC 7b.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/400851/content/340092/download","filename":"zadanie_VV_VPC 10.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/400851/content/340093/download","filename":"zadanie_VV_VPC 29.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/400851/content/340094/download","filename":"zadanie_VV_VPC 31.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 14. August 2015 14. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/400860/content/340158/download","filename":"PVSZO TS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/400860/content/340159/download","filename":"SITUACIA_PPC30.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/400860/content/340160/download","filename":"SITUACIA_VPC7.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/400860/content/340161/download","filename":"SITUACIA_VPC10.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/400860/content/340162/download","filename":"SITUACIA_VPC29.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/400860/content/340163/download","filename":"SITUACIA-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/400860/content/340164/download","filename":"VPC_10.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 23. December 2015 23. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/400833/content/340038/download","filename":"Zapisnica _Posudzovanie podmienok.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/400833/content/340039/download","filename":"Zapisnica _VYHODNOTENIE § 44.pdf"}]
Ponuky uchádzačov SAROUTE s.r.o. 23. December 2015 23. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/400842/content/340058/download","filename":"ScanSTOZOK-kritéria.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 23. December 2015 23. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/400839/content/340043/download","filename":"Sprava o zakazke.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznam podľa § 41 21. August 2015 21. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/400866/content/340168/download","filename":"§ 41 Ostatne.pdf"}]
Zmluva Zmluva 23. December 2015 23. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/400827/content/340026/download","filename":"Zmluva podpisana.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×