Obstarávanie

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia obce Palín


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Palín
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
67 715,00
Konečná suma(Bez DPH):
61 610,00
Zaplatené:
90.98%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45316110-9
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Palín za účelom zníženia energetickej náročnosti, zníženia nákladov na údržbu, modernizácie a unifikácie svetelných telies, zníženia prevádzkových nákladov, zvýšenia svetelno-technických vlastností osvetľovacej sústavy v rozsahu: - výmena jestvujúcich svietidiel v počte 78 ks za nové a doplnenie nových svietidiel v počte 72 ks s nižším príkonom a lepšími svetelno - technickými parametrami, - výmena starých rozvádzačov verejného osvetlenia za nové, osadenými najnovšou technológiou v počte 1 ks, - zmodernizovanie, zhospodárnenie a sfunkčnenie sústavy verejného osvetlenia a jej efektívne využívanie, - možnosť pomocou regulácie prispôsobiť intenzitu osvetlenia aktuálnym požiadavkám noriem, finančným možnostiam prevádzkovateľa, meteorologickým podmienkam a tým efektívne nakladať s elektrickou energiou.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Montin s.r.o. 2 73 932,00 20% EUR 9. December 2015 49614

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 23. November 2015 23. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/420086/content/337958/download","filename":"profil_ Formular § 44 ods. 2.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 15. December 2015 15. December 2015 []
Zápisnica Zápisnica 15. December 2015 15. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/420095/content/337982/download","filename":"7. zapisnica vyhodnotenie ponuk.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 8. September 2015 8. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/420083/content/337947/download","filename":"1. SUTAZNE PODKLADY_06_09_2015_PALIN.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/420083/content/337948/download","filename":"4.priloha_c_7_SP_vykaz vymer_zadanie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/420083/content/337949/download","filename":"6. STŠ-PALÍN.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/420083/content/337950/download","filename":"7. Výpočet VO Palín.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/420083/content/337951/download","filename":"8. Situácia č. 1 - jestvujúci stav.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/420083/content/337952/download","filename":"9. Situácia č. 2 - jestvujúci stav.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/420083/content/337953/download","filename":"10.Situácia č. 3 - jestvujúci stav.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/420083/content/337954/download","filename":"11.Situácia č. 1 - novonavrhovaný stav.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/420083/content/337955/download","filename":"12. Situácia č. 2 - novonavrhovaný stav.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/420083/content/337956/download","filename":"13. Situácia č. 3 - novonavrhovaný stav.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 15. December 2015 15. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/420092/content/337962/download","filename":"zapisnica SPU_ 28-09-2015.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 15. December 2015 15. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/420107/content/338053/download","filename":"sprava o zakazke podla §21.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Montin s.r.o. 15. December 2015 15. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/420098/content/338030/download","filename":"PALIN SCAN.pdf.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 15. December 2015 15. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/420089/content/337960/download","filename":"zapisnica z otvarania ponuk_ 28_09_2015.pdf"}]
Ponuky uchádzačov MM Trade SK, s.r.o. 15. December 2015 15. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/420101/content/338033/download","filename":"Návrh na plnenie kritéria.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×