Obstarávanie

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia obce Hrčeľ


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Hrčeľ
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
46 747,00
Konečná suma(Bez DPH):
43 345,00
Zaplatené:
92.72%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45316110-9
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Hrčeľ za účelom zníženia energetickej náročnosti, zníženia nákladov na údržbu, modernizácie a unifikácie svetelných telies, zníženia prevádzkových nákladov, zvýšenia svetelno-technických vlastností osvetľovacej sústavy v rozsahu: - výmena jestvujúcich svietidiel v počte 57 ks za nové a doplnenie nových svietidiel v počte 43 ks s nižším príkonom a lepšími svetelno - technickými parametrami, - výmena starých rozvádzačov verejného osvetlenia za nové, osadenými najnovšou technológiou v počte 1ks, - zmodernizovanie, zhospodárnenie a sfunkčnenie sústavy verejného osvetlenia a jej efektívne využívanie, - možnosť pomocou regulácie prispôsobiť intenzitu osvetlenia aktuálnym požiadavkám noriem, finančným možnostiam prevádzkovateľa, meteorologickým podmienkam a tým efektívne nakladať s elektrickou energiou.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Montin s.r.o. 3 52 014,00 20% EUR 8. December 2015 49611

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 15. December 2015 15. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/449499/content/369873/download","filename":"zapisnica z otvarania ponuk_ 11.08.2015.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 15. December 2015 15. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/449493/content/369788/download","filename":"sprava o zakazke podla §21.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 14. Júl 2015 14. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/449490/content/369782/download","filename":"1. SUTAZNE PODKLADY_03_07_2015_HRCEL.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/449490/content/369783/download","filename":"4. priloha_c_7_SP_vykaz vymer_zadanie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/449490/content/369784/download","filename":"6. STŠ-Hrčel.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/449490/content/369785/download","filename":"7. Výpočet VO Hrčeľ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/449490/content/369786/download","filename":"8. Situácia - jestvujúci stav.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/449490/content/369787/download","filename":"9. Situácia - novonavrhovaný stav.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 15. December 2015 15. December 2015 []
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 15. December 2015 15. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/449502/content/369875/download","filename":"6. zapisnica SPU_ 11_08_2015.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Montin s.r.o. 15. December 2015 15. December 2015 []
Ponuky uchádzačov LEDKY s.r.o. 15. December 2015 15. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/449514/content/369885/download","filename":"ponuka Hrcel.PDF"}]
Zápisnica Zápisnica 15. December 2015 15. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/449505/content/369878/download","filename":"7. zapisnica vyhodnotenie ponuk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov EMPEMONT SLOVAKIA, s.r.o. 15. December 2015 15. December 2015 []
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 3. November 2015 3. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/449496/content/369849/download","filename":"profil_ Formular § 44 ods. 2.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×