Obstarávanie

Upgrade hardvéru a Gold Support pre McAfee Firewalls Enterprise a McAfee Email Gateway


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
116 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
114 469,00
Zaplatené:
98.68%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
48821000-9
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
2

Opis obstarávania

1.časť predmetu zákazky: dodanie (upgrade hardware) produktov McAfee Firewalls Enterprise a McAfee Email Gateway a predĺženie podpory McAfee Gold Support pre produkty McAfee Firewalls Enterprise a McAfee Email Gateway 2.časť predmetu zákazky: vykonanie inštalačných prác vo forme softvérového upgradu a migrácií politík pre McAfee Firewalls Enterprise a McAfee Email Gateway na upgradovaný hardvér.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
NESS Slovensko, a.s. 2 92 719,00 0% EUR 30. November 2015 49577
NESS Slovensko, a.s. 1 21 750,00 0% EUR 30. November 2015 49578

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov 14. September 2015 14. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/538126/content/194067/download","filename":"Vysvetlenie SP.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 7. December 2015 7. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/538141/content/193968/download","filename":"Zápis. z otv. Ostatne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/538141/content/193969/download","filename":"Zápis. z otv. Kritéria.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Otváranie častí ponúk "Kritériá" 19. Október 2015 19. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/538129/content/194186/download","filename":"Otváranie častí ponúk Kritériá.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 7. December 2015 7. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/538099/content/193997/download","filename":"Záp. z vyhodnotenia.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Zmluva o poskytnutí služby č. Z-029.10.1015.00/2015 19. Január 2016 19. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/538117/content/194270/download","filename":"Dok. o uhradenej sume plnenia - 2.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Doplnenie súťažných podkladov 14. September 2015 14. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/538123/content/194009/download","filename":"Doplnenie SP .pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Zmluva o predĺžení podpory a dodávke hardvéru č. Z-029.10.1014.00/2015 19. Január 2016 19. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/538114/content/194209/download","filename":"Dok. o uhradenej sume plnenia - 1.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 19. Január 2016 19. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/538111/content/194117/download","filename":"Dok. o dodaní plnenia zmluvy.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 25. August 2015 25. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/538093/content/193935/download","filename":"Final Súťažné podklady .pdf"}]
Zmluva Zmluva 7. December 2015 7. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/538135/content/194468/download","filename":"Zml_Z-029.10.1014.00_predlzenie_podpory_NESS-2015-2.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 4. November 2015 4. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/538132/content/194250/download","filename":"výsledok.profil.pdf"}]
Ponuky uchádzačov LYNX spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 29. December 2015 29. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/538105/content/193943/download","filename":"Ponuka - LYNX - Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/538105/content/193944/download","filename":"Ponuka LYNX- Kriteria.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 7. December 2015 7. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/538102/content/194018/download","filename":"SPRÁVA O ZÁKAZKE.pdf"}]
Ponuky uchádzačov NESS Slovensko a.s. 29. December 2015 29. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/538108/content/194031/download","filename":"Ponuka NESS Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/538108/content/194032/download","filename":"Ponuka NESS Kriteria.pdf"}]
Zmluva Zmluva 7. December 2015 7. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/538138/content/193940/download","filename":"Zml_o_poskytnuti_sluzby_c.Z-029.10.1015.002015_NESS_2015-1.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 7. December 2015 7. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/538096/content/193965/download","filename":"1. Záp. z posúdenia spol. podm.účasti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/538096/content/193966/download","filename":"2. Záp. z posúdenia spol. podm.účasti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/538096/content/193967/download","filename":"3. Záp. z posúdenia spol. podm.účasti.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Otváranie časti ponuky "Ostatné" 4. September 2015 4. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/538120/content/193954/download","filename":"Otváranie častí ponúk Ostatné.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×