Obstarávanie

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia obce Iňačovce


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Iňačovce
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
41 689,00
Konečná suma(Bez DPH):
41 689,16
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45316110-9
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Iňačovce za účelom zníženia energetickej náročnosti, zníženia nákladov na údržbu, modernizácie a unifikácie svetelných telies, zníženia prevádzkových nákladov, zvýšenia svetelno-technických vlastností osvetľovacej sústavy v rozsahu: - výmena jestvujúcich svietidiel v počte 47 ks za nové a doplnenie nových svietidiel v počte 41 ks s nižším príkonom a lepšími svetelno - technickými parametrami, - výmena starých rozvádzačov verejného osvetlenia za nové, osadenými najnovšou technológiou v počte 1 ks, - zmodernizovanie, zhospodárnenie a sfunkčnenie sústavy verejného osvetlenia a jej efektívne využívanie, - možnosť pomocou regulácie prispôsobiť intenzitu osvetlenia aktuálnym požiadavkám noriem, finančným možnostiam prevádzkovateľa, meteorologickým podmienkam a tým efektívne nakladať s elektrickou energiou.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Montin s.r.o. 4 50 027,00 20% EUR 7. December 2015 49544

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Súťažné podklady Súťažné podklady 23. Jún 2015 23. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/418494/content/334883/download","filename":"SUTAZNE PODKLADY INACOVCE MVO 062015.pdf"}]
Ponuky uchádzačov EMPEMONT SLOVAKIA, s.r.o. 11. December 2015 11. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/418506/content/334936/download","filename":"nabídka.pdf"}]
Ponuky uchádzačov LEDKY s.r.o. 11. December 2015 11. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/418503/content/334911/download","filename":"Inacovce ponuka.PDF"}]
Zápisnica Zápisnica 11. December 2015 11. December 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 11. December 2015 11. December 2015 []
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 11. December 2015 11. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/418524/content/334974/download","filename":"zapisnica SPU_ 20_07_2015.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Montin s.r.o. 11. December 2015 11. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/418500/content/334908/download","filename":"Zoznam dokumentov - Iňačovce - Montin s.r.o..pdf"}]
Ponuky uchádzačov ANTES PLUS spol. s r.o. 11. December 2015 11. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/418509/content/334939/download","filename":"Prílohy podľa časti C-.pdf"}]
Iný dokument k zákazke doplnenie SP a lehota na predkladanie ponúk - oznámenie 27. Jún 2015 27. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/418518/content/334967/download","filename":"oznamenie doplnenie_SP_lehota na predkladanie ponuk_26_06_2015.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 26. Október 2015 26. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/418521/content/334971/download","filename":"profil_ Formular § 44 ods. 2.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 11. December 2015 11. December 2015 []
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 11. December 2015 11. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/418527/content/334976/download","filename":"zapisnica z otvarania ponuk_ 20_07_2015.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 23. Jún 2015 23. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/418512/content/334941/download","filename":"STŠ - IŇAČOVCE.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 27. Jún 2015 27. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/418515/content/334959/download","filename":"1.SUTAZNE PODKLADY_AKTUALNE_26_06_2015_INACOVCE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/418515/content/334960/download","filename":"4. priloha-_c_7_SP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/418515/content/334961/download","filename":"6. STŠ - IŇAČOVCE_zmena_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/418515/content/334962/download","filename":"7. Iňačovce-Výpočet VO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/418515/content/334963/download","filename":"8. Iňačovce-situácia-jest stav.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/418515/content/334964/download","filename":"9. Iňačovce-situácia-novonavrhovaný stav.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×