Obstarávanie

Vybudovanie spoločných zariadení PU v obci Svätuš


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Svätuš
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
151 574,00
Konečná suma(Bez DPH):
149 166,66
Zaplatené:
98.41%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45233000-9
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Stavebný objekt pozostáva z poľnej cesty VPC-1. Cestný objekt je súčasťou pozemnej komunikácie, ktorá zabezpečuje určité funkcie pri jej využívaní. Podľa povahy objektu sa rozlišujú : mosty, nadcestia, podcestia, priepusty, estakády, lávky, podchody, tunely, oporné, zárubné a obkladové múry, terasy, priecestia, prievozy, brody a galérie. Záujmové územie je charakteristické tým, že okrem pomerne hustej komunikačnej siete na poľnohospodárskej pôde nám územie pretína aj lesná cestná sieť s prislúchajúcimi objektmi. Cesta označené ako VPC-1 je novo navrhované vedľajšie cestné teleso. Na týchto cestách boli v súlade s vyššie citovanými technickými normami navrhnuté jednotlivé cestné objekty podľa potreby. Všetky cesty boli navrhnuté s asfaltovým povrchom. K cestám sú navrhované cestné objekty podľa potreby a okolitého terénu a spôsobu prístupnosti k budúcim navrhovaným parcelám RNS. VPC-1hlavnáspevnenáAS4225P 7.0/40návrh595 m Cesta je z jednej strany lemovaná rigolom z prefabrikovaných žľabov

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
EKO SVIP, s.r.o. 5 179 000,00 20% EUR 24. November 2015 49517

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov GMT development, s.r.o. 3. December 2015 3. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/420988/content/339557/download","filename":"GMT development sro.PDF"}]
Ponuky uchádzačov EUROVIA SK, a.s. 3. December 2015 3. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/420985/content/339555/download","filename":"EUROVIA SK a.s..PDF"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 3. December 2015 3. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/420961/content/339526/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 3. December 2015 3. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/420976/content/339547/download","filename":"09 Zápisnica z posúdenia spln. účsti úspešný.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/420976/content/339548/download","filename":"09 Zápisnica z posúdenia spln. účsti.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 3. December 2015 3. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/420964/content/339529/download","filename":"16A Zápisnica z vyhodnocovania ponúk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/420964/content/339530/download","filename":"Zápisnica z el. aukcie.pdf"}]
Ponuky uchádzačov EKO SVIP, s.r.o. 3. December 2015 3. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/420982/content/339552/download","filename":"EKO SVIP sro.PDF"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 11. September 2015 11. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/420958/content/339522/download","filename":"Súťažné podklady Svätuš linka.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Doprastav, a.s. 3. December 2015 3. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/420979/content/339551/download","filename":"Doprastav.PDF"}]
Ponuky uchádzačov Inžinierske stavby, a.s. 3. December 2015 3. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/420991/content/339560/download","filename":"IS.PDF"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 19. Október 2015 19. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/420970/content/339535/download","filename":"Informácia o výsledku.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 3. December 2015 3. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/420967/content/339532/download","filename":"Správa podľa § 21 ods. 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/420967/content/339533/download","filename":"Správa podľa § 21 ods. 2.pdf"}]
Zmluva Zmluva 3. December 2015 3. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/420973/content/339544/download","filename":"ZOD.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×