Obstarávanie

Opravy vozoviek v správe SSÚD 2 Bratislava


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
4 500 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
4 500 000,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45233000-9
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmetom zákazky sú opravy vozovky v správe Strediska správy a údržby diaľnic 2 Bratislava (veľkoplošné aj lokálne), výmenou degradovaných vrstiev krytu vozovky technológiou hutnených asfaltových zmesí s cieľom zlepšenia prevádzkovej spôsobilosti krytu a kvalitatívnych podmienok podľa súťažných podkladov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Doprastav Asfalt, a.s. 6 4 500 000,00 0% EUR 27. November 2015 49479

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov Skanska SK a.s. - časť Kritériá 9. December 2015 9. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580600/content/217653/download","filename":"Návrh na plnenie kritéria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580600/content/217654/download","filename":"Príloha č. 1 k časti B.2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580600/content/217655/download","filename":"Príloha č. 1 k časti B.3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580600/content/217656/download","filename":"Príloha č. 2 k časti B.2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580600/content/217657/download","filename":"Príloha č. 2 k časti B.3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580600/content/217658/download","filename":"Príloha č. 3 k časti B.2.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o. - časť Kritériá 9. December 2015 9. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580579/content/218330/download","filename":"Návrh na plnenie kritéria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580579/content/218331/download","filename":"Výkazy s cenami.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 1. December 2015 1. December 2015 []
Ponuky uchádzačov EUROVIA SK, a.s. - časť Ostatné 9. December 2015 9. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580609/content/218370/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580609/content/218371/download","filename":"Splnomocnenie na podpis ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580609/content/218372/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580609/content/218373/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580609/content/218374/download","filename":"Zmluva o dielo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580609/content/218375/download","filename":"Zoznam subdodávateľov.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Skanska SK a.s. - časť Ostatné 9. December 2015 9. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580594/content/218466/download","filename":"Návrh zmluvy o dielo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580594/content/218467/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580594/content/218468/download","filename":"Poverenie na podpis ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580594/content/218469/download","filename":"Špecifikácia prác zadaná subdodávateľom.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580594/content/218470/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580594/content/218471/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2015/0507-skutočne uhradené plnenie za rok 2017 22. Marec 2018 22. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/958145/content/747436/download","filename":"ZM_2015_0507_skutočne uhradené plnenie za rok 2017.pdf"}]
Iný dokument k zákazke informácia podľa § 41 časť Kritériá 26. August 2015 26. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580618/content/217293/download","filename":"informácia podľa § 41 časť Kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov EUROVIA SK, a.s. - časť Kritériá 9. December 2015 9. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580612/content/218529/download","filename":"Návrh na plnenie kritéria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580612/content/218530/download","filename":"Príloha č. 1 k časti B.2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580612/content/218531/download","filename":"Príloha č. 1 k časti B.3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580612/content/218532/download","filename":"Príloha č. 2 k časti B.2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580612/content/218533/download","filename":"Príloha č. 2 k časti B.3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580612/content/218534/download","filename":"Príloha č. 3 k časti B.2.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 8. December 2015 8. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580573/content/217820/download","filename":"zapisnica splnenie podmienok.pdf"}]
Zmluva Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. ZM/2015/0507 - Opravy vozoviek v správe SSÚD 2 Bratislava 3. Máj 2018 3. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/979488/content/717600/download","filename":"DZM_2015_0507_0001_podpisana verzia.pdf"}]
Iný dokument k zákazke informácia podľa § 41 časť Ostatné 17. August 2015 17. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580615/content/218561/download","filename":"informácia podľa § 41 Ostatné.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 29. Júl 2015 29. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580564/content/217333/download","filename":"Súťažné podklady.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580564/content/217334/download","filename":"Všeob. inform. o uchádzačovi k A.1 SP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580564/content/217335/download","filename":"ceny - príloha k časti A2, B2, B3.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 8. December 2015 8. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580567/content/217501/download","filename":"zapisnica otv. ponúk - Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580567/content/217502/download","filename":"zapisnica otv. ponúk - Kritériá.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov za rok 2016 k ZM/2015/0507 31. Január 2017 31. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/774457/content/560777/download","filename":"ZM_2015_0507_zoznam subdodávateľov za rok 2016.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Doprastav, a.s. - časť Ostatné 9. December 2015 9. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580588/content/218098/download","filename":"Čestné vyhlásenie o nezadaní prác subdodávateľom.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580588/content/218099/download","filename":"Obch. podmienky dodania predmetu zákazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580588/content/218100/download","filename":"Obsah.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580588/content/218101/download","filename":"Splnomocnenie na podpis ponuky uchádzača.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580588/content/218102/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580588/content/218103/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Doprastav Asfalt, a.s. - časť Kritériá 9. December 2015 9. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580585/content/217614/download","filename":"Návrh na plnenie kritéria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580585/content/217615/download","filename":"Príloha č. 1 k časti B.2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580585/content/217616/download","filename":"Príloha č. 1 k časti B.3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580585/content/217617/download","filename":"Príloha č. 2 k časti B.2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580585/content/217618/download","filename":"Príloha č. 2 k časti B.3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580585/content/217619/download","filename":"Príloha č. 3 k časti B.2.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 2. December 2015 2. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580630/content/217321/download","filename":"správa o zákazke.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Doprastav Asfalt, a.s. - časť Ostatné 9. December 2015 9. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580582/content/217740/download","filename":"Čestné vyhlásenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580582/content/217741/download","filename":"Návrh zmluvy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580582/content/217742/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580582/content/217743/download","filename":"Splnomocnenie osoby poverenej podpisovaním ponúk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580582/content/217744/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580582/content/217745/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580582/content/217746/download","filename":"Zoznam uvažovaných subdodávateľov.pdf"}]
Ponuky uchádzačov STRABAG s.r.o. - časť Ostatné 9. December 2015 9. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580603/content/217568/download","filename":"Návrh zmluvy o dielo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580603/content/217569/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580603/content/217570/download","filename":"Prehlásenie - subdodávatelia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580603/content/217571/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580603/content/217572/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"}]
Zmluva Zmluva 30. November 2015 30. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580624/content/217453/download","filename":"ZM_2015_0507_podpisana verzia.pdf"}]
Iný dokument k zákazke vysvetlenie SP 6. August 2015 6. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580597/content/218519/download","filename":"Odpoveď záujemcom 06 08 2015.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 3. November 2015 3. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580621/content/217395/download","filename":"oznámenie o výsledku.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 8. December 2015 8. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580570/content/217721/download","filename":"zapisnica vyhod.ponuk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580570/content/217723/download","filename":"zapisnica vyhod.ponuk.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 8. December 2015 8. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580633/content/217538/download","filename":"zapisnica vyhod.ponuk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580633/content/217539/download","filename":"zapisnica kritériá.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580633/content/217540/download","filename":"zapisnica kritériá 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580633/content/217541/download","filename":"zapisnica vyhod.ponuk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o. - čast Ostatné 9. December 2015 9. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580576/content/218246/download","filename":"Čestné vyhlásenie o subdodávateľoch.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580576/content/218247/download","filename":"Návrh RD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580576/content/218248/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580576/content/218249/download","filename":"Plná moc konatelia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580576/content/218250/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580576/content/218251/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580576/content/218252/download","filename":"Zoznam subdodávateľov.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Doprastav, a.s. - časť Kritériá 9. December 2015 9. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580591/content/218269/download","filename":"Návrh na plnenie kritéria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580591/content/218270/download","filename":"Príloha č. 1,2 k časti B.3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580591/content/218271/download","filename":"Príloha č. 1,2,3 k časti B.2.pdf"}]
Ponuky uchádzačov STRABAG s.r.o. - časť Kritériá 9. December 2015 9. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580606/content/218069/download","filename":"Návrh na plnenie kritéria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580606/content/218070/download","filename":"Príloha č. 1 k časti B.2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580606/content/218071/download","filename":"Príloha č. 1 k časti B.3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580606/content/218072/download","filename":"Príloha č. 2 k časti B.2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580606/content/218073/download","filename":"Príloha č. 2 k časti B.3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580606/content/218074/download","filename":"Príloha č. 3 k časti B.2.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2015/0507-skutočne uhradené plnenie za rok 2016 27. Marec 2017 27. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/794879/content/667688/download","filename":"ZM_2015_0507_skutočne uhradené plnenie za rok 2016.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×