Obstarávanie

Opravy vozoviek v správe SSÚD 2 Bratislava


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
4 500 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
4 500 000,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45233000-9
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmetom zákazky sú opravy vozovky v správe Strediska správy a údržby diaľnic 2 Bratislava (veľkoplošné aj lokálne), výmenou degradovaných vrstiev krytu vozovky technológiou hutnených asfaltových zmesí s cieľom zlepšenia prevádzkovej spôsobilosti krytu a kvalitatívnych podmienok podľa súťažných podkladov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Doprastav Asfalt, a.s. 6 4 500 000,00 0% EUR 27. November 2015 49479

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov Skanska SK a.s. - časť Kritériá 9. December 2015 9. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580600/content/217653/download","filename":"Návrh na plnenie kritéria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580600/content/217654/download","filename":"Príloha č. 1 k časti B.2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580600/content/217655/download","filename":"Príloha č. 1 k časti B.3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580600/content/217656/download","filename":"Príloha č. 2 k časti B.2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580600/content/217657/download","filename":"Príloha č. 2 k časti B.3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580600/content/217658/download","filename":"Príloha č. 3 k časti B.2.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o. - časť Kritériá 9. December 2015 9. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580579/content/218330/download","filename":"Návrh na plnenie kritéria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580579/content/218331/download","filename":"Výkazy s cenami.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 1. December 2015 1. December 2015 []
Ponuky uchádzačov EUROVIA SK, a.s. - časť Ostatné 9. December 2015 9. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580609/content/218370/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580609/content/218371/download","filename":"Splnomocnenie na podpis ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580609/content/218372/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580609/content/218373/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580609/content/218374/download","filename":"Zmluva o dielo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580609/content/218375/download","filename":"Zoznam subdodávateľov.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Skanska SK a.s. - časť Ostatné 9. December 2015 9. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580594/content/218466/download","filename":"Návrh zmluvy o dielo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580594/content/218467/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580594/content/218468/download","filename":"Poverenie na podpis ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580594/content/218469/download","filename":"Špecifikácia prác zadaná subdodávateľom.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580594/content/218470/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580594/content/218471/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2015/0507-skutočne uhradené plnenie za rok 2017 22. Marec 2018 22. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/958145/content/747436/download","filename":"ZM_2015_0507_skutočne uhradené plnenie za rok 2017.pdf"}]
Iný dokument k zákazke informácia podľa § 41 časť Kritériá 26. August 2015 26. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580618/content/217293/download","filename":"informácia podľa § 41 časť Kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov EUROVIA SK, a.s. - časť Kritériá 9. December 2015 9. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580612/content/218529/download","filename":"Návrh na plnenie kritéria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580612/content/218530/download","filename":"Príloha č. 1 k časti B.2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580612/content/218531/download","filename":"Príloha č. 1 k časti B.3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580612/content/218532/download","filename":"Príloha č. 2 k časti B.2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580612/content/218533/download","filename":"Príloha č. 2 k časti B.3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580612/content/218534/download","filename":"Príloha č. 3 k časti B.2.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 8. December 2015 8. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580573/content/217820/download","filename":"zapisnica splnenie podmienok.pdf"}]
Zmluva Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. ZM/2015/0507 - Opravy vozoviek v správe SSÚD 2 Bratislava 3. Máj 2018 3. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/979488/content/717600/download","filename":"DZM_2015_0507_0001_podpisana verzia.pdf"}]
Iný dokument k zákazke informácia podľa § 41 časť Ostatné 17. August 2015 17. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580615/content/218561/download","filename":"informácia podľa § 41 Ostatné.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 29. Júl 2015 29. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580564/content/217333/download","filename":"Súťažné podklady.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580564/content/217334/download","filename":"Všeob. inform. o uchádzačovi k A.1 SP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580564/content/217335/download","filename":"ceny - príloha k časti A2, B2, B3.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 8. December 2015 8. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580567/content/217501/download","filename":"zapisnica otv. ponúk - Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580567/content/217502/download","filename":"zapisnica otv. ponúk - Kritériá.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov za rok 2016 k ZM/2015/0507 31. Január 2017 31. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/774457/content/560777/download","filename":"ZM_2015_0507_zoznam subdodávateľov za rok 2016.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Doprastav, a.s. - časť Ostatné 9. December 2015 9. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580588/content/218098/download","filename":"Čestné vyhlásenie o nezadaní prác subdodávateľom.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580588/content/218099/download","filename":"Obch. podmienky dodania predmetu zákazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580588/content/218100/download","filename":"Obsah.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580588/content/218101/download","filename":"Splnomocnenie na podpis ponuky uchádzača.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580588/content/218102/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580588/content/218103/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Doprastav Asfalt, a.s. - časť Kritériá 9. December 2015 9. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580585/content/217614/download","filename":"Návrh na plnenie kritéria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580585/content/217615/download","filename":"Príloha č. 1 k časti B.2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580585/content/217616/download","filename":"Príloha č. 1 k časti B.3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580585/content/217617/download","filename":"Príloha č. 2 k časti B.2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580585/content/217618/download","filename":"Príloha č. 2 k časti B.3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580585/content/217619/download","filename":"Príloha č. 3 k časti B.2.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 2. December 2015 2. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580630/content/217321/download","filename":"správa o zákazke.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Doprastav Asfalt, a.s. - časť Ostatné 9. December 2015 9. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580582/content/217740/download","filename":"Čestné vyhlásenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580582/content/217741/download","filename":"Návrh zmluvy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580582/content/217742/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580582/content/217743/download","filename":"Splnomocnenie osoby poverenej podpisovaním ponúk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580582/content/217744/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580582/content/217745/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580582/content/217746/download","filename":"Zoznam uvažovaných subdodávateľov.pdf"}]
Ponuky uchádzačov STRABAG s.r.o. - časť Ostatné 9. December 2015 9. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580603/content/217568/download","filename":"Návrh zmluvy o dielo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580603/content/217569/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580603/content/217570/download","filename":"Prehlásenie - subdodávatelia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580603/content/217571/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580603/content/217572/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"}]
Zmluva Zmluva 30. November 2015 30. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580624/content/217453/download","filename":"ZM_2015_0507_podpisana verzia.pdf"}]
Iný dokument k zákazke vysvetlenie SP 6. August 2015 6. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580597/content/218519/download","filename":"Odpoveď záujemcom 06 08 2015.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 3. November 2015 3. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580621/content/217395/download","filename":"oznámenie o výsledku.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 8. December 2015 8. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580570/content/217721/download","filename":"zapisnica vyhod.ponuk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580570/content/217723/download","filename":"zapisnica vyhod.ponuk.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 8. December 2015 8. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580633/content/217538/download","filename":"zapisnica vyhod.ponuk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580633/content/217539/download","filename":"zapisnica kritériá.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580633/content/217540/download","filename":"zapisnica kritériá 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580633/content/217541/download","filename":"zapisnica vyhod.ponuk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o. - čast Ostatné 9. December 2015 9. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580576/content/218246/download","filename":"Čestné vyhlásenie o subdodávateľoch.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580576/content/218247/download","filename":"Návrh RD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580576/content/218248/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580576/content/218249/download","filename":"Plná moc konatelia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580576/content/218250/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580576/content/218251/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580576/content/218252/download","filename":"Zoznam subdodávateľov.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Doprastav, a.s. - časť Kritériá 9. December 2015 9. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580591/content/218269/download","filename":"Návrh na plnenie kritéria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580591/content/218270/download","filename":"Príloha č. 1,2 k časti B.3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580591/content/218271/download","filename":"Príloha č. 1,2,3 k časti B.2.pdf"}]
Ponuky uchádzačov STRABAG s.r.o. - časť Kritériá 9. December 2015 9. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580606/content/218069/download","filename":"Návrh na plnenie kritéria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580606/content/218070/download","filename":"Príloha č. 1 k časti B.2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580606/content/218071/download","filename":"Príloha č. 1 k časti B.3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580606/content/218072/download","filename":"Príloha č. 2 k časti B.2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580606/content/218073/download","filename":"Príloha č. 2 k časti B.3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580606/content/218074/download","filename":"Príloha č. 3 k časti B.2.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2015/0507-skutočne uhradené plnenie za rok 2016 27. Marec 2017 27. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/794879/content/667688/download","filename":"ZM_2015_0507_skutočne uhradené plnenie za rok 2016.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×