Obstarávanie

Rekonštrukcia Ulice F. Kostku v Malackách


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Malacky
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
54 128,00
Konečná suma(Bez DPH):
44 833,00
Zaplatené:
82.82%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je rekonštrukcia dopravného priestoru Ulice Ferdiša Kostku v Malackách a dobudovanie parkovacích miest. Rekonštrukcia pozostáva z kompletnej opravy chodníka, výmeny povrchu vozovky a z vybudovania nového pozdĺžneho parkovania, pričom miestna komunikácia F.Kostku je navrhnutá v jednosmernom dopravnom režime. Umiestnenie stavby je na parcele č.4470. Cieľom návrhu riešenia je výstavba nových parkovacích miest, ktoré budú zabezpečovať dostatočnú dopravnú obslužnosť centra mesta (škôlka) a zároveň rekonštrukcia chodníka a povrchu vozovky na Ulici F.Kostku. Povrchová vrstva pôvodnej komunikácie v ploche 561 m bude odstránená frézovaním a nahradená novými vrstvami z asfaltového betónu v celkovej hrúbke 90 mm. Pôvodné obrubníky budú taktiež odstránené a nahradené novými. Pripojenie komunikácie na cestnú sieť je navrhnuté priamym napojením, zafrézovaním spojky a spojením asfalto betónových obrusných a ložných vrstiev povrchu vozovky.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
HOLLSTAV, s. r. o. 6 44 833,00 0% EUR 30. November 2015 49436

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 16. December 2015 16. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/317272/content/136938/download","filename":"ZOP.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 12. November 2015 12. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/317263/content/136884/download","filename":"Informácia § 44 ods. 2.pdf"}]
Ponuky uchádzačov DUVYSTAV s. r. o. 21. December 2015 21. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/317248/content/136917/download","filename":"P4.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 26. Január 2016 26. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/317257/content/137132/download","filename":"Preberací protokol.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 16. December 2015 16. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/317269/content/136886/download","filename":"Správa.pdf"}]
Ponuky uchádzačov CESTY NITRA, a. s. 21. December 2015 21. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/317251/content/136976/download","filename":"P5.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 16. December 2015 16. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/317278/content/137049/download","filename":"ZVP.pdf"}]
Ponuky uchádzačov TIMS, spol. s r. o. 21. December 2015 21. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/317284/content/136921/download","filename":"P2.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 16. December 2015 16. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/317275/content/136994/download","filename":"ZSPÚ.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Via - kom s. r. o. 21. December 2015 21. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/317281/content/137122/download","filename":"P1.pdf"}]
Zmluva Zmluva 30. November 2015 30. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/317266/content/136931/download","filename":"ZOD.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Hollstav s. r. o. 21. December 2015 21. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/317245/content/136853/download","filename":"P3.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 30. September 2015 30. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/317242/content/137127/download","filename":"SP.pdf"}]
Ponuky uchádzačov EKOP s. r. o. 21. December 2015 21. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/317254/content/137054/download","filename":"P6.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia 26. Január 2016 26. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/317260/content/136828/download","filename":"Skutočne uhradené plnenie.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×